ศูนย์ความปลอดภัย

ภารกิจของ TikTok คือการรวบรวมและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และช่วงเวลาในชีวิตประจำวันที่สำคัญของโลก ในฐานะชุมชนระดับโลกที่งอกงามบนความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก สิ่งสำคัญคือผู้ใช้ต้องรู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบายในชุมชนของเรา นโยบายและเครื่องมือของเราได้รับการพัฒนาและนำมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้กับชุมชนของเรา และเราเชื่อว่าผู้ใช้จะเคารพและใช้ประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้เพื่อช่วยให้ TikTok เต็มไปด้วยความสนุกและเปิดกว้างต่อทุกคน