Skip to main content
การควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

การควบคุมด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

การรายงาน

สิ่งใดจะเกิดขึ้นเมื่อส่งรายงาน TikTok ดำเนินการเชิงรุกเพื่อรักษาชุมชนของเราให้ปลอดภัย เราใช้การประเมินทั้งแบบอัตโนมัติและโดยเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจจับและดำเนินการกับการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนของเรา แม้ว่า TikTok จะสามารถลบเนื้อหาส่วนใหญ่นี้ออกได้ก่อนที่จะมีการรายงานให้เราทราบ แต่เราขอแนะนำให้ทุกคนในชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการทำให้ TikTok เป็นที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรด้วยการรายงานเนื้อหาที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของเรา หากคุณตัดสินใจที่จะรายงาน คุณมั่นใจได้เลยว่า TikTok จะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของเนื้อหาหรือบัญชีที่คุณรายงาน วิธีรายงานเนื้อหาบน TikTok คุณสามารถให้การสนับสนุนชุมชนได้โดยการรายงานวิดีโอ ความคิดเห็น หรือบัญชีใด ๆ ที่คุณเชื่อว่าละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนของเรา รายงานของคุณช่วยให้เราดำเนินการได้อย่างเหมาะสมตามสมควร ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานปัญหา รวมถึงวิธี: รายงานบัญชีรายงานวิดีโอรายงานความคิดเห็น การตรวจจับและการบังคับใช้ทำงานอย่างไร TikTok ตั้งเป้าที่จะลบเนื้อหาหรือบัญชีที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของเราก่อนที่บุคคลอื่นจะดูหรือแชร์ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การตรวจจับเชิงรุก:…

การควบคุมคอนเทนต์

หน้าฟีด For You สะท้อนถึงความชื่นชอบที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล ซึ่งการควบคุมคอนเทนต์ช่วยให้คุณจัดการวิดีโอที่คุณเห็นในแอป ทั้งนี้ การตั้งค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและรุ่นของแอป