Skip to main content

Safety Center

Mga Gabay

Ang TikTok ay isang plataporma para sa malikhaing pagpapahayag o ekspresyon, at marami kaming tools at kontrols para tulungan kang i-manage ang iyong karanasan. Inirerekomenda namin na basahin ang mga gabay sa ibaba tungkol sa aming pagtugon sa safety, privacy at security sa TikTok. Makahahanap ka rin ng mga impormasyong makatutulong sa mga magulang, tagapangalaga, at bagong users.

Safety & privacy controls

Ang aming pinakaprayoridad ay ang pagbuo ng isang welcoming environment kung saan mararamdaman ng lahat na sila’y ligtas at komportable. Ang aming app settings ay tumutulong para i-manage ang inyong account, content, at privacy settings, kabilang na ang mga maaaring makakita, mag-like, at mag-comment sa inyong videos. Alaming mabuti ang tungkol sa settings na makapag-kontrol sa iyong TikTok experience. Ang mga setting ay naaayon depende sa inyong rehiyon at bersyon ng app.

Tingnan ang mga kontrol

Safety partners

Ang TikTok ay nakikipagtulungan sa mga safety experts kabilang ang aming content advisory councils, non-governmental organizations, at industry associations sa buong mundo habang pinag-iigihan ang pagbuo ng isang ligtas na plataporma para sa mga users. Mahalaga sa TikTok na mapakinggan ang iba’t ibang boses kapag bumubuo ng produkto, polisiya, at proseso para matugunan ang mga pabago-bagong pangangailangan ng ating lumalagong komunidad.

Matuto pa