Skip to main content

Trung tâm An toàn

Hướng dẫn

TikTok là nơi người dùng thoả sức sáng tạo và trải nghiệm. Chúng tôi cung cấp một số công cụ và quyền kiểm soát nhằm giúp bạn quản lý trải nghiệm của chính mình. Bạn nên xem các hướng dẫn bên dưới để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi tiếp cận các vấn đề an toàn, quyền riêng tư và tính bảo mật trên TikTok. Bạn cũng sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích dành cho các bậc cha mẹ, những người giám hộ và những người dùng mới.

Kiểm soát an toàn và quyền riêng tư

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tạo ra một môi trường thân thiện, nơi mọi người đều cảm thấy an toàn và thoải mái. Các chức năng trên TikTok giúp bạn quản lý tài khoản, nội dung và cài đặt quyền riêng tư, bao gồm việc quản lý những người có thể xem, thích hoặc bình luận về video của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về các cài đặt để kiểm soát trải nghiệm TikTok của mình. Các cài đặt này có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở và phiên bản của ứng dụng.

Xem cài đặt kiểm soát

Các đối tác về an toàn

TikTok đã và đang làm việc với nhiều chuyên gia an toàn trực tuyến bao gồm Hội đồng Cố vấn Nội dung, các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội ngành trên toàn thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền tảng an toàn cho người dùng. Ý kiến đa chiều từ các đối tác rất có giá trị với TikTok trong quá trình phát triển sản phẩm, chính sách và quy trình nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của một cộng đồng người dùng đang lớn mạnh.

Tìm hiểu thêm

Thông tin cập nhật về sự an toàn

Xem tất cả