Skip to main content
Hướng dẫn

Cách TikTok tiếp cận những vấn đề về An toàn

Các Nguyên tắc An toàn

Tại TikTok, việc tạo ra một môi trường thân thiện và an toàn cho người dùng là cam kết quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi luôn muốn xây dựng một cộng đồng nơi mọi người có thể thỏa sức sáng tạo và tự do thể hiện bản thân. TikTok luôn chú trọng tiếp cận các vấn đề an toàn thông qua việc soạn thảo các chính sách, phát triển các sản phẩm, xây dựng quan hệ đối tác với các chuyên gia và tổ chức về an toàn.


Tiêu chuẩn Cộng đồng

Chúng tôi đang xây dựng một cộng đồng toàn cầu, nơi mọi người có thể thể hiện bản thân một cách sáng tạo, thoải mái khám phá thế giới quanh mình với niềm hứng khởi ngập tràn. Trong quá trình phát triển, chúng tôi cũng cam kết sẽ duy trì một môi trường luôn sẵn sàng hỗ trợ cho cộng đồng. Tiêu chuẩn Cộng đồng của chúng tôi để ra một quy tắc ứng xử chung trên nền tảng nhằm biến TikTok thành một không gian thân thiện cho tất cả mọi người.

Kiểm soát sự an toàn

Các nguyên tắc an toàn của chúng tôi giúp tạo ra một môi trường tích cực, nơi mọi người cảm thấy an toàn và thoải mái. Đồng thời, chúng tôi cung cấp thêm các tính năng về an toàn và cài đặt quyền riêng tư để giúp bạn quản lý tài khoản, cộng đồng và nội dung của mình.

Xem mục kiểm soát

Nguồn

Minh bạch tại TikTok

Tiêu chuẩn Cộng đồng

Đối tác an toàn

Liêm chính trong Bầu cử