Skip to main content
Các đối tác về an toàn

Đối tác An toàn

Tại TikTok, chúng tôi thường xuyên làm việc với các chuyên gia về bảo mật trực tuyến, sức khỏe, kiến thức kỹ thuật số và an toàn gia đình. Từ đó, chúng tôi có thể xây dựng nhiều giải pháp và tài nguyên dành cho bạn và gia đình của mình.

Các chương trình tại Việt Nam

Với cam kết xây dựng một nền tảng an toàn cho cộng đồng, TikTok đã và đang hợp tác với các chuyên gia trong ngành, các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội ngành trên toàn thế giới. Chúng tôi cộng tác với các tổ chức ở các khu vực khác nhau để chia sẻ những phương pháp hay nhất, cùng xây dựng các chương trình và trao đổi ý kiến về các chủ đề liên quan đến an toàn.

Hội Truyền thông số Việt nam – Vietnam Digital Communication Association là tổ chức phi chính phủ tập hợp các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số và có liên quan đến truyền thông số nhằm góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển hoạt động truyền thông số bằng dữ liệu điện tử phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo kịp sự phát triển khoa học, kỹ thuật của thế giới cũng như đáp ứng nhu cầu truyền thông số ngày càng cao của người dân Việt Nam.

Hiệp hội Internet Việt Nam – Vietnam Internet Association tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam cùng hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và phát triển dịch vụ Internet và các lĩnh vực khác có liên quan đến Internet trên phạm vi cả nước.

Hội Tin học Việt Nam – Vietnam Association of Information Processing tổ chức tự nguyện của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, kinh doanh, phổ biến và ứng dụng CNTT-TT. Mục tiêu của VAIP là tập hợp lực lượng để góp phần đẩy mạnh các hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ.

Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam – Vietnam E-Commerce Association là tổ chức phi chính phủ với hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử. Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, bảo vệ các hội viên để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông – Institute of Policy Studies & Media Development là đơn vị nghiên cứu chính sách, tập trung vào các lĩnh vực gồm Quản trị Nhà nước, Chính sách công, và Cải cách thể chế ở Việt Nam.

Trung tâm nghiên cứu & Ứng dụng Khoa học về Giới tính – Gia đình – Phụ nữ và vị thành niên – Centre for Studies and Applied Sciences in Gender – Family – Women and Adolescents (CSAGA) một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền cho nhóm phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi kỳ thị và bạo lực tại Việt Nam.

Chống Chủ nghĩa cực đoan bạo lực

Hợp tác với Tech Against Terrorism

TikTok giữ vững lập trường không khoan nhượng đối với chủ nghĩa cực đoan bạo lực cả ở trong và ngoài nền tảng. Sứ mệnh của TikTok là truyền cảm hứng sáng tạo và đem đến niềm vui. Do đó, mọi nỗ lực cổ động bạo lực đều trái với sứ mệnh đó, cũng như trái với các giá trị của chúng tôi. Chúng tôi tự hào là thành viên của Tech Against Terrorism. Chương trình này hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nhằm xử lý mọi hành vi lợi dụng Internet cho mục đích khủng bố, đồng thời tôn trọng nhân quyền.

Với tư cách là thành viên của Tech Against Terrorism, chúng tôi mang đến sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho đội ngũ Trust and Safety của chúng tôi, nhằm giúp họ hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn những phần tử cực đoan bạo lực sử dụng nền tảng của chúng tôi để gây hại. Chúng tôi phối hợp với họ để củng cố chính sách và luôn cập nhật các xu hướng cùng kiến thức chuyên môn hiện có.


Tài liệu về an toàn

Nếu bạn hoặc người thân đang trải qua thời kỳ khó khăn, xin hãy liên hệ với một tổ chức có thể hỗ trợ cho bạn.

Toàn cầu

Địa phương


Hội đồng cố vấn của TikTok

Tại TikTok, chúng tôi không ngừng tìm kiếm các giải pháp nhằm tạo ra một môi trường trực tuyến tích cực và an toàn cho người dùng.

Hội đồng Cố vấn An toàn được thành lập bao gồm thành viên là các chuyên gia an toàn trực tuyến độc lập nhằm tư vấn về các vấn đề liên quan đến sự tin cậy và an toàn tại TikTok.

Họ có kiến thức sâu rộng về các chủ đề quan tâm chung, bao gồm sức khỏe trên không gian mạng, sức khỏe tinh thần, bảo vệ trẻ vị thành niên và chống hàng giả/tin giả.

Chúng tôi quyết định lựa chọn và tập hợp các chuyên gia với các ý kiến độc lập, sẵn sáng thách thức tư duy của chúng tôi. Việc lắng nghe nhiều nguồn ý kiến khác nhau rất hữu ích đối với TikTok trong việc xây dựng các sản phẩm, chính sách và quy trình để phục vụ nhu cầu phát triển của một cộng đồng người dùng đang ngày càng lớn lạnh. Tìm hiểu thêm