Skip to main content
Kawalan keselamatan & privasi

Kawalan keselamatan & privasi

Membuat Laporan

Apakah yang akan berlaku setelah saya membuat laporan? TikTok mengambil pendekatan proaktif untuk memastikan komuniti kami selamat. Kami menggunakan cara integrasi automatik dan menggunakan penilaian manusia untuk mengesan dan mangambil…