Skip to main content
Mga Paksa

Digital well-being

Sa TikTok, nagsisikap kaming masuportahan ang kapakanan ng lahat ng nasa komunidad namin. Habang patuloy na nakakatulong ang teknolohiya sa ating mga pang-araw-araw na buhay, gusto naming tumulong na siguraduhin na magiging positibong karanasan ang iyong online engagement. Nakatuon kami sa pagbibigay sa iyo ng mga tool at mga resources para matulungan ka sa iyong mga hakbang tungo sa digital well-being, para makahanap ka ng balanseng angkop sa iyo. Sa ibaba, malalaman mo ang higit pa tungkol sa ilan sa aming mga feature at mga resources mula sa eksperto na ibinibigay namin sa app para magamit ng mga user, magulang, at tagapag-alaga.

Digital well-being

Mahalaga sa amin ang iyong kapakanan, online at offline. Gusto naming maging positibo ang pakiramdam mo at maramdaman mong may kontrol ka sa iyong karanasan sa TikTok, at makahanap ka ng balanse sa teknolohiyang angkop sa iyo.

Mga feature para sa well-being

Ang digital well-being tools ay tumutulong upang mas maunawan at makontrol mo kung gaano katagal ang ginugugol mo sa TikTok, at limitahan ang content na posibleng hindi naaangkop sa lahat ng audience. Puwedeng mag-iba-iba ang mga setting na ito depende sa iyong rehiyon at bersyon ng app.

Daily Screen Time ay isang feature na magbibigay sa iyo ng kakayahan magpasya kung gaano katagal ang gusto mong paggamit sa TikTok bawat araw. Alamin ang iba pa

Screen Time Dashboard ay isang feature na madaling i-access. Ito ay nagpapakita kung paano at kailan ka gumagamit ng TikTok. Puwede ka ring mag-opt in para sa ”Weekly Screen Time Updates’ para maihatid ang mga insight na ito sa inbox mo mismo. Sa ganitong paraan, mas mapagiisipan mo ang iyong paggamit, at may focus ka nang mas mabuti kapag ginamit mo ito. Alamin ang iba pa

Ang Screen Time Break ay isang feature na magpapaalala sa iyong magpahinga pagkalipas ng partikular na oras nang tuloy-tuloy na screen time. Maaari mo itong i-set or itakda. Alamin ang iba pa

Restricted Mode ay isang opsyong naglilimita sa paglabas ng content na posibleng hindi angkop sa lahat ng audience. Puwede itong i-on o i-off sa pamamagitan ng mga setting ng iyong account. Isa rin ang Restricted Mode sa mga feature na puwedeng direktang kontrolin ng isang magulang kapag naka-on ang Family Pairing.


Mga tip para sa pag-iisip tungkol sa Screen Time

Pag-iisip tungkol sa digital well-being ko kasama ng aking mga kaibigan at mahal sa buhay

Isa ka mang batang nagsisimulang mag-aral kung paano mo papamahalaan ang iyong screen time o isa man kayong pamilyang gustong pagandahin ang diskarte ninyo sa oras na sama-samang ginugugol online, lahat tayo ay makikinabang sa mga paraan para magkaroon ng balanse sa ating mga hakbang tungo sa digital well-being.

Narito ang 7 tanong, na ginawa kasama ng mga eksperto sa Internet Matters, na makakasuporta sa inyo habang nag-iisip at gumagawa kayo ng mga mainam at balansyadong digital na gawi nang sama-sama.

 • Ano ang gusto kong mapala sa oras na ito habang naka-online?
  Gusto mo bang makipag-ugnayan sa mga kaibigan? Mag-relax? Malibang? Sa pamamagitan ng pag-iisip kung ano gusto mong mapala sa isang bagay bago ka magsimula, magiging mas madaling pag-isipan kung ano ang nakakaimpluwensya sa iyong gawi at kung umayon ba ang karanasan sa inaasahan mo.
 • May iba ba akong dapat gawin?
  Ano ang kailangan kong bigyan ng priyoridad? Ano ang pinakamagandang pagkakasunod-sunod ng paggawa ng mga bagay-bagay? Lahat tayo ay kailangang balansehin ang gusto nating gawin, sa kailangan nating gawin – kung minsan, masuwerte tayo at iisa lang iyon! Makakatulong ang mabilisang pagsusuri na ito bago magsimula ng isang aktibidad na siguraduhin na hindi ito magkakaroon ng negatibong epekto sa isa pang bahagi ng araw mo.
 • Mapapaganda ba ng aktibidad na ito ang kabuuan ng araw ko?
  Puwede ka bang sumubok ng recipe na nakita mo online para sa hapunang iluluto mo para sa mga kaibigan mo mamaya? Puwede ka bang gumawa ng content batay sa mga kakayahan, karanasan, o interes mo? Magiging interesado ba ang isang kaibigan o kamag-anak na makisali sa ginagawa mo? Kung pag-iisipan mo kung paano posibleng magtugma-tugma ang lahat ng bahagi ng araw natin, masusulit natin ang gagawin natin.
 • Kumusta ang pakiramdam ko – sa umpisa, sa kalagitnaan, at sa dulo?
  Nagbago ba ang nararamdaman ko? Mas gumanda o mas sumama ba ang nararamdaman ko? Naaayon ba sa inaasahan ko ang nararamdaman ko? Ano ang nakaapekto sa naramdaman ko? Ang paglalaan ng sandali para pag-isipan ang pakiramdam mo bago gawin, habang ginagawa, at pagkatapos gawin ang isang aktibidad ay isang napakagandang gawi na dapat makasanayan, at makakatulong ito sa iyong malaman kung paano ito nakakaapekto sa kapakanan mo, sa positibo at negatibong paraan.
 • Paano ko ginugol ang oras ko?
  May bago ka bang natutunan? May pinanood ka bang video na ginawa ng iba? May nilikha ka ba? Kung pag-iisipan natin ang ginawa natin, at hindi lang kung gaano natin katagal ginawa ang isang bagay, mauunawaan natin ang ating mga motibasyon at mas pag-iisipan natin ang mga pagkilos natin sa hinaharap.
 • Ginawa ko ba ang binalak kong gawin?
  May plano ka ba at sinunod mo ba iyon? Wala ka bang plano, at ano ang nagawa mo dahil doon? Inaasahan mo bang magagawa mo ang ginawa mo? Ano ang gumabay sa mga pagkilos mo? Ang pag-iisip sa ganitong paraan ay makakatulong sa ating maunawaan ang ating gawi at kung ano ang makakaapekto sa atin.
 • Posible bang naging mas maganda pa ang karanasan ko?
  Ano ang naging maayos? Ano ang hindi naging maayos? Bakit? Ang pag-iisip kung ano ang puwedeng ibahin sa susunod o kung ano ang pinakanakapagpasaya sa iyo sa isang aktibidad ay makakatulong sa iyong hubugin ang susunod mong karanasan para sa ikagaganda nito!

Saan pa ako makakahanap ng payo?

Puwedeng maging mahirap malaman kung paano pinuhin ang iyong mga digital na gawi – lalo na para sa mga magulang at tagapag-alaga na baka gumagawa rin ng mga hakbang para magkaroon ng digital well-being. Narito ang ilang sanggunian ng Internet Matters na puwedeng makatulong sa iyo habang binubuo mo kung ano ang digital well-being para sa iyo: