Skip to main content
Mga Gabay

Mga Gabay

Mga Ad at Ang Iyong Data

Alam naming puwedeng maging kumplikado at hindi transparent ang digital advertising, pero sa palagay namin ay hindi ito dapat maging ganoon. Nagsisikap kaming ipaalam ang mga kasanayan namin sa mga ad nang simple at direkta.

Privacy and Security on TikTok

Sa TikTok, alam namin na ang creativity at expression ay personal. Pati na rin ang privacy. Kaya naman ine-empower namin ang aming komunidad gamit ang iba’t ibang controls para i-manage ang kanilang online presence at piliin ang TikTok experience na angkop para sa kanila. Alam din namin na kapag may sumasali sa aming komunidad, ipinagkatiwala nila sa amin ang kanilang impormasyon. Pinangangalagaan namin mabuti ang impormasyon na ito at tinuturuan ang aming users tungkol sa privacy at security tools.