Skip to main content
Onderwerpen

Integriteit bij verkiezingen

TikTok is een thuis voor entertainment, verbinding en expressie. Dat betekent vaak luchtige creatieve uitingen, maar het kan ook gaan over onderwerpen die van invloed zijn op het leven van onze community, waaronder politieke of verkiezingsgerelateerde inhoud. We verwelkomen alle uitingen die passen binnen onze Communityrichtlijnen, die zijn ontwikkeld om ons te helpen ervoor te zorgen dat TikTok een veilige en uitnodigende plek blijft voor iedereen.

TikTok is geen plek waar je heengaat voor het laatste nieuws en we accepteren geen betaalde politieke advertenties, maar we zetten ons wel in om de verspreiding van misinformatie op het platform tegen te gaan, onder andere door onze gebruikers te ondersteunen met educatieve en gezaghebbende informatie over belangrijke onderwerpen voor het publieke debat, zoals verkiezingen. Ons doel is om TikTok een plek te laten blijven waar authentieke inhoud floreert.

Samenwerking met deskundigen

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking helpt bij het versterken van onze inspanningen om bescherming te bieden tegen schade en misbruik op ons platform en daarom werken we samen met een scala aan deskundigen en organisaties om ons te helpen de veiligheid op TikTok te bevorderen. We werken in alle markten waar we actief zijn samen met verschillende organisaties. Zo werkten we tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 samen met organisaties als de National Association of Secretaries of State, het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, de Election Integrity Partnership en onze Content Advisory Council, een externe groep van vooraanstaande deskundigen die waardevolle feedback geven over ons beleid en onze werkwijze rond misinformatie over verkiezingen, haatzaaiende taal en meer.

Via onze wereldwijde samenwerkingsverbanden met organisaties die feiten controleren, waaronder Agence France-Presse (AFP), Animal Político, Estadão Verifica, Lead Stories, Logically, Newtral, Facta, PolitiFact, SciVerify, Teyit, Vishvas News en Deutsche Presse-Agentur (Duitse persagentschap), werken we eraan om de kans op verspreiding van misinformatie op ons platform te beperken. Deze organisaties werken samen met ons interne onderzoeks- en moderatieteam om verkiezingsgerelateerde misinformatie te helpen verifiëren.

Productfuncties

Hashtag PSA Wereldwijd plaatsen we berichten op veel verkiezingsgerelateerde hashtagpagina’s om mensen eraan te herinneren dat ze onze Communityrichtlijnen moeten volgen, feiten moeten verifiëren en content moeten melden als ze denken dat deze niet in lijn is met ons beleid.

Media-geletterdheid Om onze community te helpen kritisch na te denken over de content die ze maken en consumeren, hebben we educatieve TikTok video’s ontwikkeld die gebruikers de tools bieden die ze nodig hebben om digitaal vaardige burgers te worden.

Ons beleid

Om onze missie om creativiteit te inspireren en plezier te brengen waar te maken, publiceren wij Communityrichtlijnen om duidelijk aan te geven wat voor soort content en gedrag niet is toegestaan op TikTok. Deze richtlijnen gelden voor iedereen die TikTok gebruikt en voor alle content die zij plaatsen. Wij hanteren ook Ad Policies waaraan alle adverteerders op TikTok zich moeten houden. Dit is een beleid dat meest van toepassing is als het gaat om verkiezingsgerelateerde content.

Misinformatie

Misinformatie wordt gedefinieerd als inhoud die onnauwkeurig of onjuist is. Hoewel we onze community aanmoedigen om respectvolle gesprekken te voeren over onderwerpen die voor hen van belang zijn, staan we geen misinformatie toe die schade berokkent aan individuen, onze community of het grote publiek, ongeacht de intentie.

Niet plaatsen, uploaden, streamen of delen:

 • Misinformatie die aanzet tot haat of vooroordelen
 • Misinformatie met betrekking tot noodsituaties die paniek veroorzaakt
 • Medische misinformatie die schade kan toebrengen aan de fysieke gezondheid van een individu
 • Content die leden van de community misleidt over verkiezingen of andere burgerlijke processen 
 • Content die een specifieke beschermde groep aanvalt of een gewelddadige oproep tot actie bevat, of ontkent dat een gewelddadige of tragische gebeurtenis heeft plaatsgevonden
 • Digitale vervalsingen (synthetische media of gemanipuleerde media) die gebruikers misleiden door de waarheid omtrent  gebeurtenissen te verdraaien en schade berokkenen aan het onderwerp van de video, andere personen of de samenleving.

Niet doen:

 • Gecoördineerd niet-authentiek gedrag vertonen (zoals het aanmaken van accounts) om invloed uit te oefenen en de publieke opinie te beïnvloeden, terwijl.

Impersonatie

We staan geen accounts toe die zich op bedrieglijke wijze voordoen als een andere persoon of entiteit. Wanneer we een melding van imitatie vaststellen, zullen we de gebruiker vragen zijn profiel aan te passen of het account  schorsen of blokkeren. We staan parodie-, commentaar- of fan-accounts toe, zolang de gebruiker in de bio en gebruikersnaam aangeeft dat het om een fan, commentaar of parodie gaat en niet verbonden is aan het onderwerp van het account.

Je mag je niet voordoen als een andere persoon of entiteit door de naam, biografische gegevens of profielfoto van iemand anders op een misleidende manier te gebruiken.

Spam en Fake Engagement

Nep- betrokkenheid omvat alle content of activiteiten die tot doel hebben de populariteit op het platform kunstmatig te verhogen. We verbieden alle pogingen om het platform te manipuleren om de interactiecijfers te verhogen.

Niet doen:

 • Instructies delen over hoe je kunstmatig views, likes, volgers, shares of opmerkingen kunt verhogen
 • Pogingen ondernemen of betrokken zijn bij het verkopen of kopen van views, likes, volgers, shares of opmerkingen
 • Diensten promoten voor het kunstmatig genereren van traffic
 • Meerdere TikTok-accounts beheren onder valse of frauduleuze voorwendselen om commerciële spam te verspreiden

Haatdragend gedrag

TikTok is een diverse en inclusieve community waarin discriminatie niet wordt getolereerd. We staan geen inhoud toe die haatdragend taalgebruik of haatdragend gedrag bevat en we verwijderen dit van ons platform.

We schorsen of blokkeren accounts die zich schuldig maken aan haatzaaiende uitlatingen of die in verband worden gebracht met haatzaaiende uitlatingen buiten het TikTok-platform.

Plaats, upload, stream of deel geen haatdragende content met betrekking tot een individu of groep, waaronder:

 • beweren dat zij lichamelijk, geestelijk of moreel inferieur zijn
 • oproepen tot of rechtvaardigen van geweld tegen hen
 • beweren dat ze criminelen zijn 
 • naar hen verwijzen als dieren, levenloze voorwerpen of andere niet-menselijke entiteiten 
 • uitsluiting, segregatie of discriminatie van hen bevorderen of rechtvaardigen
 • Content waarin wordt afgebeeld dat schade wordt berokkend aan een individu of een groep op basis van een beschermde eigenschap.

Scheldwoorden worden gedefinieerd als denigrerende termen die bedoeld zijn om een etnische afstamming, ras of een andere hierboven genoemde beschermde eigenschap in diskrediet te brengen. Om de verspreiding van grove beledigende termen tot een minimum te beperken, verwijderen we alle scheldwoorden van ons platform, tenzij de termen een andere betekenis krijgen, op zelfverwijzende wijze worden gebruikt (bijv. in een liedje), of niet denigrerend zijn.

Plaats, upload, stream of deel geen content waarin beledigingen worden gebruikt of die deze bevatten.

Haatdragende ideologieën zijn onverenigbaar met de inclusieve en ondersteunende community die ons platform biedt. We verwijderen content die haatdragende ideologieën promoot.

Niet posten: 

 • Content die haatdragende ideologieën promoot door positief te praten over of logo’s, symbolen, vlaggen, leuzen, uniformen, groeten, gebaren, portretten, illustraties, of namen van personen weer te geven die gerelateerd zijn aan deze ideologieën 
 • Content waarin wordt ontkend dat goed gedocumenteerde en gewelddadige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden
 • Muziek of teksten die haatdragende ideologieën propageren

Meer informatie over onze inspanningen om haatdragende taal, groepen en ideologieën tegen te gaan.

Politieke advertenties

Advertenties mogen niet verwijzen naar, reclame maken voor of zich verzetten tegen een kandidaat voor een openbaar ambt, een huidige of voormalige politieke leider, politieke partij, politieke organisatie, of inhoud bevatten met betrekking tot een lokale, provinciale of federale kwestie van openbaar belang. Oproepen tot actie door non-profitorganisaties of overheidsinstellingen kunnen worden toegestaan, indien deze niet zijn ingegeven door partijpolitieke motieven.

Handhaven van ons beleid

Wij hanteren meerdere benaderingen om onze gebruikers te beschermen en de verspreiding van schadelijke content en gedragingen te beperken, terwijl wij ons inspannen om een positieve en gastvrije app-omgeving te bevorderen.

Onze aanpak: Content verwijderen wegens overtreding van onze Communityrichtlijnen

Achtergrond: Wanneer we op de hoogte raken van content die onze Communityrichtlijnen schendt, met inbegrip van desinformatie of misinformatie die schade berokkent aan individuen, onze community of het grote publiek, verwijderen we deze om een veilige en authentieke app-omgeving te bevorderen.

In verband met de verkiezingen: Enkele voorbeelden van wat we zouden verwijderen: valse beweringen die het vertrouwen in openbare instellingen proberen aan te tasten, zoals beweringen over kiezersbedrog als gevolg van stemmen per post of beweringen dat je stem niet zal tellen; content die een verkeerde voorstelling geeft van de datum van een verkiezing; pogingen om kiezers te intimideren of de stembusgang te beperken.


Onze aanpak: Zoekresultaten en hashtags doorverwijzen naar onze Communityrichtlijnen

Achtergrond: Content en termen die verband houden met content die in strijd is met onze Communityrichtlijnen, kunnen op ons hele platform worden beperkt om de veiligheid binnen de app te bevorderen.

In verband met de verkiezingen: Dit kan inhouden dat gebruikers worden doorverwezen naar de Communityrichtlijnen als zij zoeken naar termen die verband houden met desinformatie over kiezersbedrog, zoals fraude met stembiljetten.


Onze aanpak: De vindbaarheid van content verminderen, onder meer door zoekresultaten om te leiden of dergelijke content ongeschikt te maken voor aanbeveling in iemands For You feed

Achtergrond: Bij het ontwikkelen van ons aanbevelingssysteem is rekening gehouden met veiligheid. Sommige content – waaronder spam, video’s die worden beoordeeld, of beoordeelde content met afbeeldingen die schokkend kunnen zijn voor een algemeen publiek dat niet voor dergelijke content heeft gekozen – komt mogelijk niet in aanmerking voor aanbeveling.

In verband met de verkiezingen: Dit omvat beoordeelde content waarin niet-geverifieerde beweringen gedeeld wordt, zoals het vroegtijdig verklaren van de overwinning voordat de resultaten zijn bevestigd; speculaties over de gezondheid van een kandidaat; beweringen met betrekking tot stembureaus op de dag van de verkiezingen, die nog niet zijn geverifieerd; en meer.


Onze aanpak: Geen beperkingen voor dit soort inhoud op het platform

Achtergrond: Sommige content die normaal gesproken volgens onze Communityrichtlijnen zou worden verwijderd, kan in het algemeen belang zijn. Daarom kunnen we onder bepaalde omstandigheden uitzonderingen toestaan, zoals voor educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke content, satirische content, content in een fictieve setting, tegenspraak, en content in het algemeen belang die nieuwswaardig is of anderszins individuele expressie over onderwerpen van maatschappelijk belang mogelijk maakt. We staan echter geen nieuwswaardige inhoud toe die gebruikers aanzet tot geweld.

In verband met de verkiezingen: Het kan zijn dat we geen actie ondernemen tegen content die normaal gesproken zou worden verwijderd en die nieuwswaardig of in het algemeen belang wordt geacht. Hoewel we bijvoorbeeld gewelddadige content niet toestaan, ondernemen we geen actie tegen content waarin geweld bij een protest wordt afgebeeld.


Onze aanpak: Het account blokkeren voor toekomstige livestreams

Achtergrond: TikTok LIVE biedt mensen meer mogelijkheden voor een authentieke verbinding met hun publiek, maar gebruikers moeten ouder zijn dan 16 om te kunnen livestreamen en er wordt van hen verwacht dat ze het vertrouwen van hun community niet schaden. Wie onze Communityrichtlijnen overtreedt, kan de toegang tot deze functie verliezen.

In verband met de verkiezingen: Een overtreding kan een livestream zijn die aanzet tot geweld of die haatdragende ideologieën, samenzweringen of desinformatie promoot.


Onze aanpak: Het toestel, inclusief alle gekoppelde accounts, blokkeren alsmede de mogelijkheid om in de toekomst accounts aan te maken vanaf dat toestel.

Achtergrond: Wij gebruiken het blokkeren van toestellen voor de ernstigste overtreders die ons beleid hebben overtreden en klaarblijkelijk weigeren zich aan onze Communityrichtlijnen en Servicevoorwaarden te houden.

In verband met de verkiezingen: Toestellen met meerdere accounts die ons zerotolerancebeleid schenden, zoals een netwerk dat zich bezighoudt met gecoördineerd niet-authentiek gedrag of inmenging bij verkiezingen.


Van onze redactie

Haat tegengaan op TikTok

Bestrijden van misinformatie en inmenging bij verkiezingen op TikTok

TikTok’s “Be Informed” serie met TikTok-makers om mensen voor te lichten over mediageletterdheid

Hoe TikTok video’s aanbeveelt #ForYou

Bouwen aan het ondersteunen van content, account, en platform integriteit