CommunityrichtlijnenInleiding

Laatst bijgewerkt: oktober 2022

Bij TikTok is het onze missie om creativiteit te bevorderen en plezier te geven. We bouwen aan een wereldwijde community waarin mensen kunnen creëren en delen, de wereld om hen heen  ontdekken en contact maken met anderen over de hele wereld. We spannen ons in om onze groeiende community te blijven ondersteunen. In onze Communityrichtlijnen wordt een stelsel van normen en waarden en een gemeenschappelijke gedragscode vastgelegd om zo een veilige ruimte te bieden waarin iedereen zich welkom voelt.

Bij TikTok hebben veiligheid, diversiteit, inclusie en authenticiteit prioriteit. We moedigen creators aan om uit te dragen wat hen uniek maakt, en gebruikers om zich bezig te houden met wat hen inspireert. We zijn ervan overtuigd dat een veilige omgeving iedereen helpt om dat openlijk te doen. We hechten veel waarde aan het wereldwijde karakter van onze community en streven ernaar rekening te houden met de uiteenlopende culturele normen in de landen waar we actief zijn. We streven er ook naar om authentieke content op TikTok aan te moedigen en zo een omgeving te cultiveren voor echte interacties.

Onze Communityrichtlijnen zijn van toepassing op alles en iedereen op TikTok. De richtlijnen worden proactief gehandhaafd door gebruik te maken van een mix van technologie en menselijke moderatie, en we streven ernaar om dat te doen voordat mensen bij ons content melden die mogelijk in strijd is met de richtlijnen. We moedigen de leden van onze community ook aan om de tools te gebruiken die we op TikTok aanbieden om content of een account waarvan ze denken dat die in strijd is met onze Communityrichtlijnen te melden. 

We verwijderen content, waaronder video's, audio, livestream, afbeeldingen, reacties, links of overige teksten, die in strijd zijn met onze Communityrichtlijnen. Betrokkenen worden geinformeerd over beslissingen en kunnen er bezwaar tegen aantekenen indien zij van mening zijn dat er geen overtreding heeft plaatsgevonden. Accounts en/of gebruikers die betrokken zijn bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen op het platform zullen door ons tijdelijk of permanent worden geblokkeerd; bij deze afweging kunnen eveneens acties op andere platforms alsmede offline gedrag worden meegewogen.

Omstandigheden waarbij sprake is van een aannemelijke, concrete en onmiddellijke dreiging van reële schade aan mensenlevens, kunnen worden gemeld bij politie en justitie. De volledige TikTok-ervaring is bedoeld voor mensen van 13 jaar en ouder, en we verwijderen actief accounts van mensen waarvan we vermoeden dat ze jonger zijn dan deze leeftijd. (In de VS worden mensen jonger dan 13 jaar toegelaten tot TikTok for Younger Users, een beperkte app-ervaring die speciaal voor deze doelgroep is ontworpen met extra waarborgen en privacybescherming.)

Onze algoritmes zijn ontworpen met oog op vertrouwen en veiligheid. Voor sommige content kunnen we de vindbaarheid beperken, onder andere door de zoekresultaten om te leiden of door te zorgen dat video’s niet in aanmerking komen de Voor jou-feed.

Meer informatie vind je hieronder in de paragraaf 'Komt niet in aanmerking voor de Voor jou-feed'.

We erkennen tegelijkertijd dat sommige content, die normaal volgens onze Communityrichtlijnen zou worden verwijderd, het algemeen belang kan dienen. Daarom kunnen we onder bepaalde beperkte omstandigheden uitzonderingen toestaan, zoals educatieve, documentaire, wetenschappelijke, artistieke of satirische content, content in fictieve of professionele omgevingen, tegenspraak of content die anderszins individuele expressie over onderwerpen van maatschappelijk belang mogelijk maakt. Om de mogelijk negatieve gevolgen van grafische content tot een minimum te beperken, kunnen we eerst veiligheidsmaatregelen instellen zoals een 'opt-in'-scherm of een waarschuwing.

In overleg met de betreffende belanghebbenden, blijven wij onze Communityrichtlijnen van tijd tot tijd bijwerken. Zo willen we veranderingen rondom nieuwe gedragsvormen en risico's doorvoeren als onderdeel van ons streven om TikTok een veilige plek voor creativiteit en plezier te laten blijven.


Veiligheid van minderjarigen

Wij zijn zeer toegewijd aan het beschermen van de veiligheid van minderjarigen op ons platform. TikTok definieert minderjarig als personen onder de 18 jaar. Wij verbieden het misbruik, de beschadiging, het in gevaar brengen of de uitbuiting van minderjarigen op TikTok. Alle content, inclusief animatie of digitaal vervaardigde of gemanipuleerde media, die misbruik, uitbuiting of het in gevaar brengen van minderjarigen weergeeft, geldt als overtreding op ons platform en zal worden verwijderd wanneer deze wordt gedetecteerd. Materiaal van seksueel misbruik van kinderen alsmede ondersteunend bewijs wordt gemeld bij het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) en de betreffende gerechtelijke instanties.

Onze gebruikers moeten voldoen aan de minimumleeftijd om TikTok te gebruiken (zoals vermeld in onze Servicevoorwaarden). Wanneer een account wordt herkend van iemand die niet aan de minimumleeftijd voldoet, zullen we het verwijderen. Gelet op het feit dat ons platform is ontworpen met het oog op de veiligheid van minderjarigen, hebben sommige van onze functies een leeftijdgrens. Accounthouders die jonger zijn dan 16 jaar kunnen geen gebruik maken van directe berichten en hun content komt niet in aanmerking voor de Voor jou-feed. Accounthouders moeten 18 jaar of ouder zijn om een livestream te hosten of onze virtuele giftfuncties te gebruiken.

Seksuele uitbuiting van minderjarigen

TikTok onderneemt actie op alle content of accounts waarbij seksueel-misbruikmateriaal van kinderen of seksuele uitbuiting van een minderjarige een rol speelt. Seksuele uitbuiting van minderjarigen omvat elk misbruik van een machts- of vertrouwenspositie voor seksuele doeleinden, met inbegrip van het financieel, sociaal, seksueel of politiek profiteren van de uitbuiting van een minderjarige. Materiaal van seksueel misbruik van kinderen wordt gedefinieerd als elke visuele weergave van seksueel expliciete naaktheid of gedrag van een minderjarige, ongeacht of deze door volwassenen of leeftijdgenoten is vastgelegd of door de minderjarigen zelf.

Post, upload, download, stream of deel geen:

 • Content waarmee materiaal van seksueel misbruik van kinderen wordt gedeeld, opnieuw wordt gedeeld, voor handel of verkoop wordt aangeboden, of waarmee gebruikers van het platform af worden geleid om seksueel-misbruikmateriaal van kinderen te verkrijgen of te verspreiden;
 • Content die zich op een geseksualiseerde manier bezighoudt met minderjarigen of die een minderjarige op een andere manier seksualiseert (bijv. via productfuncties zoals duetten);
 • Content die materiaal van seksueel misbruik van kinderen, inclusief naaktheid, geseksualiseerde minderjarigen of seksuele handelingen met minderjarigen afbeeldt, verzoekt, verheerlijkt of aanmoedigt;
 • Content die pedofilie of seksueel misbruik van een minderjarige verbeeldt, bevordert, normaliseert of verheerlijkt;
 • Content waarmee minderjarige slachtoffers van misbruik opnieuw slachtoffer worden of van hen geprofiteerd wordt, doordat derden de content delen of misbruik of bekentenissen naspelen. 

Grooming-gedrag

Grooming-gedrag is gedrag waarbij een volwassene een emotionele relatie met een minderjarige opbouwt om het vertrouwen van de minderjarige te winnen, met het oog op toekomstig of langdurig seksueel contact, seksueel misbruik, handel of andere uitbuiting. Deze gedragingen omvatten: vleierij, verzoeken om contact op of buiten het platform, verzoeken om persoonlijke informatie, verzoeken om minderjarig seksueel-misbruikmateriaal, seksuele benaderingen of opmerkingen, en het geven van cadeaus.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Grooming-avances;
 • Content die grooming-gedrag verbeeldt, promoot, normaliseert of verheerlijkt;
 • Content die vraagt om echt contact tussen een minderjarige en een volwassene of tussen minderjarigen met een aanzienlijk leeftijdsverschil;
 • Content die naaktheid toont of aanbiedt aan minderjarigen;
 • Content die minderjarigen vraagt om contact te leggen met een volwassene op een ander platform, website of een andere digitale ruimte;
 • Elk verzoek om naaktbeelden of seksueel contact door middel van chantage of andere dwangmiddelen.

Naaktheid en seksuele activiteit waarbij minderjarigen betrokken zijn 

Naaktheid en seksuele activiteit waarbij minderjarigen betrokken zijn, omvat content die openlijk borsten, geslachtsdelen, anus of billen laat zien, of gedrag dat seksuele handelingen waarbij minderjarigen betrokken zijn nabootst, impliceert of vertoont. We staan geen afbeeldingen toe, inclusief digitaal vervaardigde of gemanipuleerde content, van naaktheid of seksuele activiteit. 

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die seksuele activiteiten van minderjarigen toont of impliceert, waaronder penetrerende en niet-penetrerende seks, orale seks of intiem zoenen;
 • Content die seksuele opwinding of seksuele stimulatie toont waarbij een minderjarige is betrokken;
 • Content die een seksuele fetisj toont waarbij een minderjarige is betrokken;
 • Content die geslachtsdelen, billen, schaamstreek of vrouwelijke tepels van een minderjarige laat zien;
 • Content die seksueel expliciet taalgebruik bevat waarin een minderjarige wordt afgebeeld of beschreven;
 • Content waarin een minderjarige wordt afgebeeld of seksueel expliciete liedteksten bevat;
 • Content met seksueel expliciet dansen van een minderjarige, met inbegrip van twerking, borstschudden, bekken kantelen, of het strelen van de liesstreek of de borsten van zichzelf of van een ander; 
 • Content waarin een minderjarige zich uitkleedt;
 • Content die een minderjarige afbeeldt in minimale kleding die niet situationeel relevant is voor de locatie;
 • Seksueel getinte opmerkingen, emoji's, tekst of andere afbeeldingen die worden gebruikt om naaktheid of seksuele activiteit van een minderjarige te verhullen of te impliceren.

Schadelijke activiteiten door minderjarigen

Schadelijke activiteiten door minderjarigen zijn onder meer het bezit of gebruik van stoffenverboden zijn voor minderjarigen, misbruik van legale stoffen, betrokkenheid bij illegale activiteiten en deelname aan activiteiten, fysieke uitdagingen of uitdagingen die het welzijn van minderjarigen kunnen bedreigen. Dergelijke content wordt van ons platform verwijderd.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die het bezit of gebruik van alcoholische dranken, tabak of drugs door een minderjarige suggereert, afbeeldt, imiteert of bevordert;
 • Content die instructies biedt die gericht zijn op minderjarigen over hoe alcohol, tabak of gereguleerde stoffen gekocht, verkocht of verhandeld kunnen worden;
 • Content die activiteiten verbeeldt of bevordert die het welzijn van jongeren in gevaar kunnen brengen, met inbegrip van fysieke uitdagingen of stunts.

Lichamelijke en psychologische schade van minderjarigen

Gedragingen waarmee minderjarigen het risico op lichamelijke of psychische schade lopen, zijn onder meer lichamelijk misbruik, verwaarlozing, in gevaar brengen van kinderen en psychologische vernedering. Dergelijke content wordt van ons platform verwijderd. 

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die lichamelijk misbruik, verwaarlozing, in gevaar brengen of psychologische vernedering van minderjarigen verbeeldt of bevordert; 

Misdaden tegen kinderen

We staan niet toe dat gebruikers die veroordeeld zijn voor misdaden tegen kinderen een account hebben op ons platform. Deze misdrijven omvatten: seksueel geweld, lastigvallen, moord, lichamelijk misbruik of verwaarlozing, ontvoering, internationale kinderontvoering door ouders, handel, uitbuiting van minderjarigen voor prostitutie, live online seksueel misbruik van een minderjarige, seksuele uitbuiting van minderjarigen in het kader van reizen en toerisme, pogingen om seksueel-misbruikmateriaal van kinderen te verkrijgen of te verspreiden en de vervaardiging, het bezit of de verspreiding van materiaal van seksueel misbruik van kinderen. Als we dergelijke gebruikers ontdekken, wordt het account geblokkeerd. Alle gebruikersinformatie die de gebruiker zelf heeft vrijgegeven waaruit blijkt dat de accounthouder een pedofiel of zedendelinquent is die minderjarigen heeft misbruikt, wordt voor waar aangenomen en het account zal worden verwijderd.

 

Gevaarlijke handelingen en uitdagingen

We staan niet toe dat gebruikers content delen die gevaarlijke handelingen toont, promoot, normaliseert of verheerlijkt en zouden kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden. Content die collectieve deelname aan gevaarlijke of schadelijke activiteiten promoot of ondersteunt, en waarbij de Communityrichtlijnen worden geschonden, is ook niet toegestaan.

In onze definitie bestaan gevaarlijke handelingen of ander gevaarlijk gedrag uit handelingen die worden uitgevoerd in een niet-professionele context of zonder de nodige vaardigheden en voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid, en die kunnen leiden tot ernstig letsel of het overlijden van de gebruiker of het publiek. Dit omvat amateurstunts en gevaarlijke uitdagingen.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die potentieel ongepast gebruik van gevaarlijke hulpmiddelen of voorwerpen toont;
 • Content die gevaarlijk rijgedrag toont;
 • Content die de inname toont of promoot van middelen die niet voor consumptie zijn bedoeld of tot ernstige schade zouden kunnen leiden;
 • Content die beschrijft of instructies geeft over hoe een gevaarlijke activiteit moet worden uitgevoerd;
 • Gevaarlijke spelletjes, uitdagingen of stunts die tot letsel of schade aan eigendom kunnen leiden.

 

Zelfmoord, zelfbeschadiging en verstoord eetgedrag

We hechten veel belang aan de gezondheid en het welzijn van de mensen die deel uitmaken van onze community. We staan geen content toe waarmee activiteiten worden afgebeeld, gepromoot, genormaliseerd of verheerlijkt die zouden kunnen leiden tot zelfmoord, zelfbeschadiging of verstoord eetgedrag. Echter, we ondersteunen de leden van onze community die hun persoonlijke ervaringen hiermee op een veilige manier delen om het bewustzijn te vergroten en steun te vinden in de community. Personen die worstelen met gedachten over zelfmoord of zelfbeschadiging, of die iemand kennen die serieus zelfmoord overweegt, worden aangemoedigd om onmiddellijk contact op te nemen met de plaatselijke hulpdiensten of een zelfmoordpreventielijn. Als onze interventie een gebruiker zou kunnen helpen die het risico loopt om zichzelf te beschadigen, kan TikTok ook de plaatselijke hulpdiensten waarschuwen.

Zelfmoord en zelfbeschadiging

We verwijderen content die zelfmoord toont, waarbij zelfdodingsgedachten betrokken zijn of die zelfmoord of zelfverwondend gedrag zou kunnen aanmoedigen. Content die pogingen tot zelfmoord of gedrag dat waarschijnlijk zal leiden tot zelfdoding toont, wordt eveneens verwijderd. We verbieden elke vorm van content die zelfmoord bevordert, normaliseert of verheerlijkt of instructies geeft voor zelfdoding, en posts die zelfdoding neerzetten als heroïsch of eervol. Omstandigheden waarbij sprake is van een aannemelijke, concrete en onmiddellijke dreiging van reële schade aan mensenlevens kunnen worden gemeld bij politie en justitie.

Content die hoaxes over zelfmoord of zelfbeschadiging aanmoedigt of promoot is ook niet toegestaan. Dit omvat alarmerende waarschuwingen die paniek en wijdverspreide schade kunnen veroorzaken. We zullen dergelijke waarschuwingen verwijderen, terwijl we content toestaan die paniek probeert te ontzenuwen en accurate informatie over dergelijk bedrog promoot.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die zelfmoord of zelfbeschadiging weergeeft, bevordert, normaliseert of verheerlijkt;
 • Content die instructies geeft voor zelfmoord of hoe aan zelfbeschadiging te doen;
 • Zelfmoord- of zelfbeschadigingsspelletjes, -uitdagingen, -afspraken of -hoaxes.

Verstoord eetgedrag

Content die ongezond eetgedrag of ongezonde eetgewoonten promoot die waarschijnlijk ongunstige gezondheidseffecten teweegbrengen, is niet toegestaan op het platform. Dit omvat content waarin de wens voor een eetstoornis wordt uitgedrukt, het delen van tips of coaching over verstoord eten en deelname aan ongezonde uitdagingen op het gebied van lichaamsmaten.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die verstoord eetgedrag in beeld brengt, bevordert, normaliseert of verheerlijkt;
 • Content die gevaarlijk gewichtsverliesgedrag dat verband houdt met verstoord eten afbeeldt, promoot, normaliseert of verheerlijkt.

 

Naaktheid en seksuele activiteiten van volwassenen

We streven ernaar een platform te creëren waarin je je welkom en veilig voelt. We staan geen naaktheid, pornografie of seksueel expliciete content toe op ons platform. We verbieden ook content die seksuele handelingen zonder wederzijdse instemming verbeeldt of ondersteunt, het delen van intieme beelden zonder wederzijdse instemming en seksuele benadering door volwassenen. 

Seksuele uitbuiting

Seksuele uitbuiting wordt gedefinieerd als ieder feitelijk misbruik of poging tot misbruik van een kwetsbare, machts- of vertrouwenspositie voor seksuele doeleinden, waaronder financieel, sociaal of politiek profiteren van de seksuele uitbuiting van een ander. Seksueel uitbuitende content is niet toegestaan.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die seksuele handelingen of aanrakingen zonder wederzijdse instemming, ,waaronder verkrachting en aanranding, afbeeldt, verzoekt, promoot, normaliseert of verheerlijkt;
 • Content die het delen van intieme beelden zonder wederzijdse instemming - met inbegrip van seksuele beelden die zijn genomen, gemaakt of gedeeld zonder instemming, afbeeldt, verzoekt, promoot, normaliseert of verheerlijkt;
 • Content die seksueel geweld verbeeldt, promoot, normaliseert of verheerlijkt
 • Content die seksuele benadering, waaronder het aanbieden van of vragen om seksuele partners, seksuele chats of beeldmateriaal, seksuele diensten, premium seksuele content of sexcamming, verbeeldt, promoot of verheerlijkt.

Naaktheid en seksuele activiteit waarbij volwassenen betrokken zijn

Naaktheid en seksuele activiteit omvatten content die openlijk borsten, geslachtsdelen, anus of billen laat zien, of gedrag dat seksuele handelingen nabootst, impliceert of vertoont. We staan geen afbeeldingen toe, inclusief digitaal vervaardigde of gemanipuleerde content, van naaktheid of seksuele activiteit. We zijn er alert op dat sommige content beledigend of cultureel ongepast kan zijn in bepaalde regio's of niet geschikt is voor gebruikers van alle leeftijden.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die expliciet of impliciet seksuele activiteiten toont, waaronder penetrerende en niet-penetrerende seks, orale seks of erotisch zoenen;
 • Content die seksuele opwinding of seksuele stimulatie toont;
 • Content die een seksuele fetisj toont; 
 • Content die geslachtsdelen, billen, de schaamstreek of tepels van vrouwen laat zien;
 • Content die seksueel expliciet taalgebruik bevat voor seksuele bevrediging.

 

Pesten en intimidatie

Wij geloven in een inclusieve community en individuele expressie zonder angst voor pesten of intimidatie. We tolereren niet dat leden van onze community worden beschaamd, gepest of geïntimideerd. Aanstootgevende content of gedrag kan ernstig psychisch leed veroorzaken en wordt van ons platform verwijderd. 

Aanstootgevend gedrag

We verwijderen aanstootgevende uitingen, waaronder dreiging of kleinerende uitspraken die bedoeld zijn om een persoon te bespotten, te vernederen, in verlegenheid te brengen, te intimideren of te kwetsen. Dit verbod strekt zich uit tot het gebruik van TikTok-functies. Om uitdrukking te kunnen geven aan zaken van algemeen belang, kunnen kritische opmerkingen over publieke figuren worden toegestaan; ernstig aanstootgevend gedrag ten opzichte van publieke figuren is echter verboden.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die een ander persoon beledigt of een persoon in diskrediet brengt op grond van eigenschappen zoals intellect, uiterlijk, persoonlijkheidskenmerken of hygiëne;
 • Content die gecoördineerde intimidatie aanmoedigt;
 • Content die de slachtoffers van tragische gewelddadige gebeurtenissen in diskrediet brengt;
 • Content die gebruik maakt van interactieve TikTok-functies (bijv. duet) om anderen te kleineren;
 • Content die opzettelijke schade of intimidatie, zoals cyberstalken of trollen, verbeeldt;
 • Content die een persoon de dood, ernstige ziekte of andere ernstige schade toewenst.

Seksuele intimidatie

Bij seksuele intimidatie gaat het om ongewenst of ongepast seksueel gedrag gericht op een ander persoon. Wij staan geen content toe die, ongeacht de bedoeling van de gebruiker, seksuele intimidatie verheerlijkt, normaliseert of bevordert.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die probeert ongewenst seksueel contact te maken;
 • Content die de seksuele activiteit van een ander persoon in diskrediet brengt;
 • Content die seksuele activiteit met een andere persoon simuleert, hetzij verbaal, in tekst (inclusief emoji’s) of door het gebruik van in-app functies;
 • Content die een beeld van een ander persoon verandert of morpht om seksuele suggestiviteit of betrokkenheid bij seksuele activiteit uit te beelden of te impliceren;
 • Content die details van het privé-seksuele leven van een persoon onthult of dreigt te onthullen, met inbegrip van digitale content, seksuele geschiedenis en namen van eerdere seksuele partners;
 • Content die de seksuele geaardheid van een persoon blootlegt of dreigt bloot te leggen zonder zijn of haar instemming.

Dreigen met hacken, doxxen en chantage

Het dreigen met hacken of doxxen met de bedoeling om een ander persoon te intimideren of te chanteren, kan ernstig emotioneel leed veroorzaken en tot andere offline schade leiden. We definiëren doxxen als het verzamelen en publiceren van persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) met kwaadaardige bedoelingen. We beschouwen deze online gedragingen als vormen van misbruik en staan dit niet toe op TikTok.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) dreigt te onthullen, waaronder woonadres, privé e-mailadres, privé telefoonnummer, bankafschriften, Burgerservicenummer (BSN) of paspoortnummer;
 • Content die dreigt met chantage van een persoon of het hacken van het account van een persoon;
 • Content die anderen aanzet of aanmoedigt tot het hacken of onthullen van andermans account, persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (PII);
 • Een account van een persoon, zijn persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie om anderen aan te moedigen om deze persoon te misbruiken, trollen of intimideren.

 

Haatzaaiend gedrag

TikTok is een diverse en inclusieve community die discriminatie niet tolereert. Content die haatzaaiende taal of gedrag bevat is niet toegestaan en wordt van ons platform verwijderd. Accounts en/of gebruikers die zich bezighouden met ernstige of meervoudige schendingen op het gebied van haatzaaiende taal of die in verband gebracht worden met haatzaaiende taal buiten het TikTok-platform worden geblokkeerd. 

Aanvallen en schelden op grond van beschermde kenmerken

We definiëren haatdragende taal of gedrag als content die aanvallend of bedreigend van aard is, aanzet tot geweld of anderszins onmenselijk is voor een individu of een groep op basis van de volgende beschermde eigenschappen:

 • Ras 
 • Etniciteit
 • Nationale afkomst 
 • Religie
 • Kaste 
 • Seksuele geaardheid
 • Geslacht
 • Gender
 • Genderidentiteit
 • Ernstige ziekte 
 • Handicap
 • Immigratiestatus

Scheldwoorden worden gedefinieerd als kleinerende woorden die bedoeld zijn om groepen of individuen op basis van een van de hierboven genoemde beschermde kenmerken te vernederen. Om de verspreiding van grove beledigingen tot een minimum te beperken, worden alle scheldwoorden van ons platform verwijderd, tenzij de woorden als geuzennaam of zelfverwijzing worden gebruikt (d.w.z. door leden van de beschermde groep), of worden gebruikt op een manier die niet vernedert (bijv. in het kader van educatie).

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die stelt dat personen of groepen met beschermde kenmerken fysiek, geestelijk of moreel minderwaardig zijn of die naar hen verwijst als criminelen, dieren, levenloze voorwerpen of andere niet-menselijke wezens; 
 • Content die geweld, uitsluiting, segregatie of discriminatie tegen hen promoot of rechtvaardigt;
 • Content die het gebruik van ongewenste scheldwoorden bevat;
 • Content die zich richt op transgender of non-binaire personen d.m.v. misgenderen of deadnamen;
 • Content waarin schade toegebracht aan een persoon of een groep wordt afgebeeld op basis van een beschermd kenmerk. 

Haatdragende ideologie

Haatdragende ideologieën zijn ideologieën die blijk geven van duidelijke vijandigheid t.o.v. mensen vanwege hun beschermde kenmerken. Haatdragende ideologieën zijn onverenigbaar met de inclusieve en ondersteunende community die ons platform biedt en wij verwijderen content die deze ideologieën promoot. 

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die haatdragende ideologieën prijst, promoot, verheerlijkt of ondersteunt (bijv. blanke suprematie, vrouwenhaat, anti-LGBTQ, antisemitisme);
 • Content die namen, symbolen, logo’s, vlaggen, slogans, uniformen, gebaren, saluten, beelden, portretten, liederen, muziek, teksten of andere voorwerpen bevat die verband houden met een haatdragende ideologie;
 • Content die conversietherapie of verwante programma's promoot, ondersteunt of er reclame voor maakt
 • Content die ontkent dat goed gedocumenteerde en gewelddadige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die gevolgen hebben voor groepen met beschermde kenmerken (bijv. Holocaustontkenning);
 • Claims van suprematie over een groep mensen met betrekking tot andere beschermde kenmerken;
 • Complottheorieën die gebruikt worden om haatdragende ideologieën te rechtvaardigen.

 

Gewelddadig extremisme

We nemen krachtig stelling tegen het faciliteren van geweld op of buiten TikTok. We staan niet toe dat personen ons platform gebruiken om te dreigen met of aan te zetten tot geweld, of gewelddadige extremistische organisaties, personen of handelingen te promoten. Wanneer de openbare veiligheid bedreigd wordt of een account gebruikt wordt om geweld buiten het platform te bevorderen of te verheerlijken, blokkeren wij het account. Indien nodig en gepast, wordt van bedreiging melding gemaakt bij de betreffende gerechtelijke instanties. Om onze community effectief te beschermen, kan gedrag buiten het platform in ogenschouw worden genomen bij het vaststellen van gewelddadige extremistische organisaties en personen op ons platform. Indien wij dergelijke organisaties of personen vinden, worden hun accounts geblokkeerd. 

Bedreigingen en aanzetten tot geweld

Wij beschouwen aanzetten tot geweld als het ondersteunen, aansturen of aanmoedigen van andere mensen om geweld te plegen. Wij staan niet toe dat er op ons platform wordt gedreigd met of wordt aangezet tot geweld dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Intentieverklaringen om een persoon of een groep lichamelijk letsel toe te brengen;
 • Statements of beeldmateriaal waarin anderen worden aangemoedigd tot het plegen van of aanzetten tot geweld; 
 • Voorwaardelijke verklaringen of intentieverklaringen waarin gestreefd wordt om andere mensen aan te moedigen om geweld te plegen;
 • Oproepen om wapens naar een plek te brengen met de bedoeling een persoon of groep met geweld te intimideren of te bedreigen;
 • Instructies voor het maken of gebruiken van wapens die kunnen aanzetten tot geweld.

Gewelddadige extremistische organisaties en personen

Wij staan geen personen of organisaties op ons platform toe die geweld promoten of zich met geweld bezighouden, waaronder terroristische organisaties, georganiseerde haatgroeperingen, criminele organisaties en andere niet-statelijke gewapende groepen die zich richten op burgers.

Terroristische organisaties

Terroristen en terroristische organisaties zijn niet-statelijke actoren die dreigen met geweld, geweld gebruiken en/of ernstige misdaden (zoals misdaden tegen de menselijkheid) plegen tegen de burgerbevolking met het oog op politieke, religieuze, etnische of ideologische doeleinden.

Georganiseerde haatgroeperingen

We gebruiken de term 'georganiseerde haat' om te verwijzen naar personen en organisaties die mensen aanvallen op basis van beschermde kenmerken, zoals ras, etniciteit, nationale afkomst, religie, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, gender, genderidentiteit of immigratiestatus. Wij beschouwen aanvallen als acties die aanzetten tot geweld of haat, die het doel hebben personen of groepen te ontmenselijken of die een haatdragende ideologie omarmen. 

Criminele organisaties

Criminele organisaties zijn grensoverschrijdende, nationale of lokale groepen die zich beziggehouden hebben met ernstige misdrijven, waaronder gewelddadige misdrijven (bijv. moord, verkrachting, beroving, mishandeling), handel (bijv. in mensen, organen, verdovende middelen en wapens), ontvoering, financiële misdrijven (bijv. afpersing, chantage, fraude, witwassen) of cybercriminaliteit.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die gewelddadige handelingen of extremistische organisaties of personen prijst, promoot, verheerlijkt of steunt;
 • Content die de deelname aan gewelddadige extremistische organisaties aanmoedigt of bedoeld is om personen te rekruteren voor deze organisaties;
 • Content met namen, symbolen, logo's, vlaggen, slogans, uniformen, gebaren, saluten, illustraties, portretten, liederen, muziek, teksten of andere voorwerpen die bedoeld zijn om gewelddadige extremistische organisaties of personen te vertegenwoordigen.

 

Integriteit en authenticiteit

Wij geloven dat vertrouwen het fundament van onze community vormt. Wij staan geen activiteiten toe die de integriteit van ons platform of de authenticiteit van onze gebruikers kunnen ondermijnen. Content of accounts die zijn gericht op spam of schijnengagement, zich voordoen als iemand anders of misleidende informatie die aanzienlijke schade veroorzaken, worden verwijderd.

Spam en schijnengagement

Schijnengagement omvat alle content of activiteiten die de populariteit op het platform kunstmatig proberen te verhogen. We verbieden alle pogingen om het platform te manipuleren om de interactiecijfers te verhogen. 

Het is niet toegestaan om:

 • Instructies te delen over het kunstmatig verhogen van views, likes, volgers, gedeelde content of opmerkingen;
 • Betrokken te zijn bij het verkopen of kopen van views, likes, volgers, gedeelde content of opmerkingen;
 • Diensten te promoten voor het kunstmatig genereren van traffic;
 • Meerdere TikTok-accounts te hanteren onder valse of frauduleuze voorwendselen om commerciële spam te verspreiden;
 • Kwaadwillige software te maken of code aan te passen om kunstmatig meer views, likes, volgers, shares of reacties te krijgen.

Zich voordoen als iemand anders

Accounts die zich op een misleidende manier voordoen als een ander persoon of een andere entiteit zijn niet toegestaan. Wanneer we een melding hierover bevestigen, kunnen we de gebruiker vragen om zijn profiel aan te passen of kunnen we het het account blokkeren. Accounts die duidelijk gebaseerd zijn op parodie, commentaar of fans worden wel toegestaan, zoals wanneer de gebruikersnaam aangeeft dat het gaat om een fan-, commentaar- of parodieaccount en niet gerelateerd is aan het onderwerp van het account. 

Het is niet toegestaan om:

 • Je voor te doen als een andere persoon of entiteit door op een misleidende manier gebruik te maken van de naam, biografische gegevens of profielfoto van een ander. 

Schadelijke desinformatie

Desinformatie wordt gedefinieerd als content die onjuist of vals is. Wij verwijderen desinformatie die aanzienlijke schade toebrengt aan personen, onze community of het grotere publiek, ongeacht de bedoeling daarvan. Aanzienlijke schade omvat ernstig lichamelijk letsel, ziekte of overlijden, ernstig psychologisch trauma, grootschalige schade aan eigendommen en de ondermijning van het vertrouwen van het publiek in maatschappelijke instellingen en processen, zoals overheden, verkiezingen en wetenschappelijke instanties. Hieronder vallen niet louter onjuiste informatie, mythes of commerciële of reputatieschade.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Desinformatie die aanzet tot haat of vooroordelen;
 • Desinformatie met betrekking tot noodtoestanden die paniek veroorzaakt;
 • Medische desinformatie die de fysieke gezondheid van personen kan schaden;
 • Content die communityleden misleidt over verkiezingen of andere maatschappelijke processen;
 • Complotachtige content waaronder content die een specifieke persoon of beschermde groep aanvalt, een gewelddadige oproep tot actie bevat, of ontkent dat er een gewelddadige of tragische gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
 • Digitale vervalsingen (synthetische media of gemanipuleerde media) die gebruikers misleiden door de waarheid met betrekking tot gebeurtenissen te verdraaien en aanzienlijke schade toebrengen aan het onderwerp van de video, andere personen of de community.

Het is niet toegestaan om:

 • Deel te nemen aan gecoördineerd, niet-authentiek gedrag zoals het gebruik van meerdere accounts om de publieke opinie te beïnvloeden door middel van het misleiden van personen, onze community of onze systemen over de identiteit, locatie, relaties, populariteit of het doel van het account.

 

Illegale activiteiten en gereguleerde goederen

We werken eraan om te zorgen dat TikTok geen activiteiten mogelijk maakt waarmee wet- of regelgeving wordt overtreden. We verbieden handel, verkoop, promotie en gebruik van bepaalde gereguleerde goederen, evenals de promotie of het faciliteren van criminele activiteiten, waaronder de uitbuiting van mensen. Content kan worden verwijderd als deze betrekking heeft op activiteiten of goederen die in de regio of de wereld grotendeels gereguleerd of illegaal zijn. 

Criminele activiteiten

Criminele activiteiten bestrijken een breed spectrum van strafbare handelingen, waaronder diefstal, mishandeling, menselijke uitbuiting, vervalsing en ander schadelijk gedrag. Om te voorkomen dat dergelijk gedrag wordt genormaliseerd, geïmiteerd of gefaciliteerd, verwijderen we content die criminele activiteiten promoot of mogelijk maakt.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content waarin het toebrengen van lichamelijke schade, zoals mishandeling of ontvoering, wordt bevorderd;
 • Content die de veiligheid van anderen in gevaar brengt, waaronder swatting;
 • Content waarin menselijke uitbuiting wordt bevorderd, met inbegrip van mensensmokkel, schuldarbeid, huiselijke slavernij, sekshandel of prostitutie; 
 • Content die vandalisme of schade aan eigendommen bevordert;
 • Content waarin stroperij of illegale handel in wilde dieren bevorderd wordt;
 • Content waarin de aankoop, verkoop, verhandeling van of vraag naar onrechtmatig verkregen of nagemaakte goederen wordt aangeboden;
 • Content met instructies voor het uitvoeren van criminele activiteiten die leiden tot schade aan mensen, dieren of eigendommen 

Wapens

We staan niet toe dat vuurwapens, munitie, vuurwapenaccessoires of explosieven worden getoond, gepromoot of verhandeld. We verbieden ook het geven van instructies voor het vervaardigen van dergelijke wapens. Wij kunnen afbeeldingen in het kader van educatie (bijv. als onderdeel van een museumcollectie) toestaan, waarbij bevoegd overheidspersoneel betrokken is (bijv. een politieagent) of die worden gebruikt in een veilige en gecontroleerde omgeving (bijv. een schietbaan, recreatieve jacht).

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content waarin vuurwapens, vuurwapenaccessoires, munitie of explosieven worden getoond;
 • Content waarin de aankoop, verkoop, verhandeling van of vraag naar vuurwapens, accessoires, munitie of explosieven wordt aangeboden, of die instructies geeft over hoe deze kunnen worden vervaardigd. 

Drugs, gereguleerde stoffen, alcohol en tabak

Het tonen, promoten of verhandelen van drugs of andere gereguleerde stoffen is niet toegestaan. De handel in tabaks- en alcoholische producten op het platform is eveneens verboden.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die drugs of drugsgebruik afbeeldt of bevordert, of anderen aanmoedigt om drugs of andere gereguleerde stoffen te vervaardigen, te gebruiken of te verhandelen;
 • Content die de aankoop, verkoop, verhandeling van of vraag naar drugs of andere gereguleerde stoffen, alcoholische en tabaksproducten (waaronder vaping-producten, rookloze of verbrandbare tabaksproducten, synthetische nicotineproducten, E-sigaretten en andere ENDS [Electronic Nicotine Delivery Systems]) aanbiedt;
 • Content die informatie geeft over het kopen van illegale of gereguleerde stoffen;
 • Content waarin misbruik van legale stoffen, of instructies voor het zelf thuis maken van stoffen, in een poging om bedwelmd te raken, wordt afgebeeld of bevorderd.

Fraude en oplichting

Wij staan niet toe dat iemand ons platform gebruikt om misbruik te maken van het vertrouwen van gebruikers en zo financiële of persoonlijke schade aan te richten. We verwijderen content die mensen misleidt om zo een onwettig financieel of persoonlijk voordeel te behalen, waaronder plannen waarmee mensen worden opgelicht of vermogensbestanddelen worden gestolen.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content waarin phishing wordt bevorderd;
 • Content waarin ponzifraude, multi-level marketing of piramidespellen wordt bevorderd;
 • Content waarin beleggingsplannen met hoge opbrengsten worden beloofd, gokken op gemanipuleerde weddenschappen, of andere vormen van oplichting worden bevorderd. 

Gokken

Wij staan geen content toe die gokdiensten bevordert of die kan worden opgevat als reclame voor casino's, sportweddenschappen of andere commerciële gokactiviteiten. 

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content waarin casino's, sportweddenschappen, poker, loterijen, gok-gerelateerde software en apps of andere gokdiensten worden gepromoot.

Privacy, persoonsgegevens en persoonlijk identificeerbare informatie (PII)

Wij staan geen content toe die de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (bijv. sociale-zekerheidsinformatie, telefoonnummers, fysieke adressen) schendt. Content die persoonlijke gegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) weergeeft, wordt van het platform verwijderd.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) bevat.

 

Gewelddadige en grafische content

TikTok is een platform dat creativiteit viert, maar dat geldt niet voor shockeren of geweld. Op ons platform wordt geen content toegestaan die nodeloos schokkend, grafisch, sadistisch of gruwelijk is, of extreem geweld of lijden promoot, normaliseert of verheerlijkt. Wanneer de openbare veiligheid wordt bedreigd, wordt het account geblokkeerd en, wanneer dit nodig en gepast is, wordt dit gemeld bij de betreffende gerechtelijke autoriteiten.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content van mensen met daarin afbeeldingen van:
  • gewelddadig of grafisch overlijden of ongelukken;
  • uiteengereten, verminkte, verkoolde of verbrande menselijke resten;
  • bloed waarbij de focus ligt op een open wond of letsel;
  • echt fysiek geweld, gevechten of marteling.
 • Content van dieren met daarin afbeeldingen van:
  • het slachten of de niet-natuurlijke dood van dieren;
  • uiteengereten, verminkte, verkoolde of verbrande dierlijke resten;
  • dierenmishandeling en bloed.

 

Inbreuk op auteursrechten en intellectueel eigendom

Het auteursrecht is een wettelijk recht dat origineel auteurswerk (bijv. muziek en video's) en originele expressie van een idee beschermt (bijv. de specifieke manier waarop een video of muziek wordt uitgedrukt of gemaakt), hoewel het geen bescherming biedt voor onderliggende ideeën of feiten. Een merk is een woord, symbool, slogan of ontwerp dat de bron van een product of dienst aanduidt en onderscheidt. We moedigen iedereen aan om originele content te maken en te delen. Content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen is op ons platform verboden en zal verwijderd worden als wij daar kennis van krijgen. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk onder bepaalde omstandigheden, zoals de fair use-doctrine of andere toepasselijke wetten, of het gebruik van een merk om te verwijzen, rechtmatig commentaar te geven, te bekritiseren, te parodiëren, een fanpagina te maken of een product of dienst te beoordelen, mag niet worden beschouwd als een schending van ons beleid.

Post, upload, stream of deel geen:

 • Content die inbreuk maakt op de auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen.

 

De veiligheid van het platform

Een topprioriteit voor TikTok is de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers, contentmakers, zakenpartners, verkopers, gegevens van medewerkers waaronder hun persoonlijke informatie, accounts, profielen, content en andere informatie waarop eigendomsrechten berusten, evenals onze producten en diensten. Wij staan geen toegang tot het TikTok-platform toe - waaronder onze website, app, netwerk en bijbehorende infrastructuur of netwerken - via onbevoegde methoden, of om gevoelige vertrouwelijke commerciële of persoonlijke informatie te verkrijgen. Elke poging om de veiligheid, integriteit of betrouwbaarheid van ons platform, producten of diensten te ondermijnen of misbruiken is uitdrukkelijk verboden.

Het is niet toegestaan om:

 • Op onbevoegde wijze toegang proberen te krijgen tot het TikTok-platform en om valse of misleidende versies van het TikTok-platform te maken;
 • Schadelijke bestanden, content of berichten te maken of te verspreiden die virussen, Trojan horses, computerwormen, logic boms of andere materialen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de community of het platform;
 • Geautomatiseerde scripts, web crawling, software, misleidende technieken of enige andere manier te gebruiken om te proberen inloggegevens of andere gevoelige informatie, met inbegrip van niet-openbare gegevens, van TikTok of haar gebruikers te verkrijgen, te verwerven of op te vragen;
 • TikTok-accounts onder valse of frauduleuze voorwendselen te gebruiken voor het verspreiden van spam, phishing- of smishing-content in een poging cybercriminaliteit te plegen of onbevoegde toegang te verkrijgen tot de content, accounts, systemen of gegevens van anderen;
 • TikTok te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te reverse-engineeren, te disassembleren, te decompileren of daarvan afgeleide producten te vervaardigen, waaronder bestanden, tabellen of documentatie, noch pogingen te doen om in TikTok opgenomen broncode, algoritmen, methoden of technieken te reproduceren;
 • Toegang te verschaffen tot je accountgegevens aan anderen of anderen in staat te stellen activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met onze Communityrichtlijnen;
 • Op verdachte links te klikken of in te gaan op verzoeken om informatie over je TikTok-accountgegevens, -wachtwoorden, -verificatiekwalificatie, financiële, of andere persoonlijke informatie.

 

Komt niet in aanmerking voor de Voor jou-feed

Het doel van de Voor jou-feed (For You feed, FYF) is om originele content te bieden die onze missie eer aan doet om inspiratie te bieden voor creativiteit en onze diverse community over de hele wereld plezier te geven. De Voor jou-feed van elke accounthouder is gebaseerd op een gepersonaliseerd aanbevelingssysteem. Ons aanbevelingssysteem is ontworpen met de veiligheid van de gebruiker als een primaire overweging, wat betekent dat sommige content mogelijk niet in aanmerking komt voor aanbeveling. Hoewel de spontaniteit van de Voor jou-feed TikTok uniek maakt, is de feed bedoeld voor een algemeen publiek dat iedereen omvat, van onze tienergebruikers tot overgrootouders. We houden rekening met de breedte van ons publiek wanneer we bepalen welke content in aanmerking komt voor algoritmische promotie op het platform. Op voorwaarde dat het niet in strijd is met de lokale wetgeving, kunnen de volgende soorten content worden toegestaan op ons platform, vindbaar zijn en bekeken worden in de feed Volgend, maar niet in aanmerking komen voor aanbeveling.

Veiligheid van minderjarigen

Het beoordelingsvermogen en de identiteit van minderjarigen groeit naarmate ze zich ontwikkelen. Om tieners extra ruimte te bieden om hun identiteit te verkennen en zich uit te drukken in digitale ruimten, komt content die is geüpload door gebruikers onder de 16 jaar niet in aanmerking voor aanbeveling. We streven ernaar een gezonde ontwikkeling bij alle leeftijden te stimuleren. Het promoten van cosmetische chirurgie bij minderjarigen kan leiden tot meer ontevredenheid over het lichaam. Daarom komt dergelijke content - inclusief voor-en-na-video's, video's van chirurgische procedures en berichten waarin electieve cosmetische chirurgie wordt besproken zonder waarschuwing voor risico's - niet in aanmerking voor de Voor jou-feed van alle gebruikers onder de 18 jaar.

Gevaarlijke stunts en sporten

Bepaalde activiteiten kunnen riskant of gevaarlijk zijn wanneer ze worden nagebootst zonder veiligheidsmaatregelen, wat kan leiden tot lichamelijk letsel. Content met gevaarlijke stunts of extreme sporten uitgevoerd door niet-professionals kan niet in aanmerking komen. (We verwijderen content met gevaarlijke handelingen en uitdagingen uitgevoerd door niet-professionals, die kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood van de gebruiker of het publiek.)

Duidelijk seksueel getinte content

We zijn ons ervan bewust dat niet alle content geschikt kan zijn voor alle gebruikers (met name onze tieners) en/of cultureel ongepast kan zijn in bepaalde regio's. Om een comfortabele en aan de leeftijd aangepaste ervaring te behouden, komt content die openlijk seksueel getint is mogelijk niet in aanmerking voor aanbeveling. Dit omvat content die impliciete naaktheid afbeeldt, lichaamsdelen seksualiseert, of overduidelijk erotisch of sensueel is (bijv. stripteases).

Tabaks- en alcoholproducten

TikTok werkt hard aan het beschermen van de veiligheid van minderjarigen op ons platform. Content die alcoholproducten promoot, vermeldt of afbeeldt die worden geconsumeerd door personen die de wettelijke leeftijd voor het drinken van alcohol hebben bereikt, maar dit op een gevaarlijke manier doen, komt mogelijk niet in aanmerking voor aanbeveling. Content waarin het gebruik van tabaksproducten door volwassenen wordt afgebeeld of waarin gereguleerde stoffen worden genoemd, komt niet in aanmerking voor aanbeveling. Vergeet niet dat content die het bezit of de consumptie van alcoholische dranken, tabak of drugs door een minderjarige suggereert, afbeeldt, nabootst of promoot, verboden is. Content die instructies geeft aan minderjarigen over hoe alcohol, tabak of gereguleerde stoffen te kopen, verkopen of verhandelen, is eveneens verboden volgens onze Communityrichtlijnen.

Gewelddadige en grafische content

TikTok is een platform dat creativiteit hoog in het vaandel heeft, maar niet iedereen geeft de voorkeur aan shockerende content. Content die ongemak, shock of walging kan veroorzaken bij de kijkers kan niet in aanmerking komen voor de Voor jou-feed, inclusief enge effecten, schrikken, make-up die bloederige wonden realistisch nabootst, of afbeeldingen van lichaamsfuncties. De meeste gewelddadige en grafische content is niet toegestaan op TikTok. Echter, in bepaalde situaties zullen we wellicht sommige soorten van deze content niet verwijderen, zoals niets-verhullende beelden van sterfgevallen, ongelukken of gevechten wanneer echte wereldgebeurtenissen worden gedocumenteerd en het in het algemeen belang is. Omdat deze content niet geschikt is voor alle doelgroepen, komt deze niet in aanmerking voor aanbeveling en zal de content een 'opt-in'-scherm of waarschuwing bevatten.

Spam, niet-authentieke of misleidende content

Wij hechten waarde aan authenticiteit en nauwkeurigheid. Wij maken alle content ongeschikt voor de Voor jou-feed die gebruikers misleidt of manipuleert om op een niet-authentieke manier het aantal volgers, likes, weergaven of andere betrokkenheidsmetingen op het platform te verhogen, met inbegrip van volg-voor-volg, like-voor-like, en het misleiden of manipuleren van gebruikers om te klikken op like- of deel-knoppen. Samenzweerderige content die ingaat tegen algemeen aanvaarde overtuigingen en de schuld legt bij een groep of entiteit (in plaats van een levend persoon), of die potentieel misleidende en schadelijke content bevat over actuele gebeurtenissen waarvan de details nog in ontwikkeling zijn, komt evenmin in aanmerking voor aanbeveling.

Niet-originele content, content van lage kwaliteit en QR-code-content

Originele en onderhoudende content vormen de kern van de TikTok-community. Om de positieve ervaring die onze gebruikers verwachten van het TikTok-platform te behouden, komt niet-originele content en content van lage kwaliteit niet in aanmerking voor aanbeveling. We beschouwen content als niet origineel als deze is geïmporteerd of geüpload van TikTok, andere platforms of andere bronnen, waaronder televisie, films of webcasts, en de gebruiker geen nieuwe, creatieve bewerkingen heeft toegevoegd. Een aanwijzing dat de content niet origineel is, is een zichtbaar watermerk of een logo dat eroverheen geplaatst is. Content van lage kwaliteit omvat extreem korte clips, statische beelden en uitsluitend op GIF gebaseerde video's. Content met QR-codes komt meestal niet in aanmerking voor de Voor jou-feed omdat het gebruikers naar schadelijke websites of apps kan leiden, hoewel we uitzonderingen maken in bepaalde omstandigheden waarin dat risico laag is (bijv. e-commerce).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedankt dat je deel uitmaakt van onze levendige wereldwijde community en met ons samenwerkt om te zorgen dat alle gebruikers zich welkom voelen in deze omgeving. Als je content of accounts tegenkomt die volgens jou onze Communityrichtlijnen schenden, laat het ons dan weten, zodat we dit kunnen onderzoeken en passende maatregelen kunnen nemen.