பாதுகாப்பு மையம்

விளைவுகள்

அனைவரையும் பாதுகாப்பாகவும் வசதியாகவும் உணரச் செய்யும் நேர்மறையான செயலிச் சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் முதல் முன்னுரிமையாகும். உங்கள் TikTok அனுபவத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் அமைப்புகளைப் பற்றி மேலும் அறியவும்.

உங்கள் தொடர்புகள்

தனிப்பட்ட கணக்கு மூலம் உள்வரும் பின்தொடர் கோரிக்கைகளை ஏற்கலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம், அத்துடன் ஒரு பொதுக் கணக்கு மூலமும் யார்...

உங்கள் உள்ளடக்கம்

டூயட்கள் என்பவை மற்ற பயனருடன் சேர்ந்து வீடியோக்களை உருவாக்குவதற்கான வேடிக்கையான வழியாகும், எனினும் அதன் கட்டுப்பாடு உங்கள்...

உங்கள் கணக்கு

உங்கள் கணக்கைத் தனிப்பட்டதாக்குவதற்குத் தேர்ந்தெடுப்பது உங்களைப் பின்தொடர்பவர்களை அங்கீகரிக்கவோ அல்லது மறுக்கவோ அனுமதிக்கிறது,...