Skip to main content
Safety & privacy controls

Content controls

Sa TikTok, ang For You feed ay nag-re-reflect ng mga natatanging kagustuhan ng bawat user. Ang content controls ay tumutulong upang ma-manage ang mga video na nakikita mo sa loob ng app. 

Ang mga setting na ito ay iba-iba depende sa iyong rehiyon at beryson ng app..  

Managing the content you see by adjusting your For You feed

Habang dumadalas ang paggamit mo ng TikTok, mas lalong naa-angkop sa mga interes mo ang  For You  feed. Ang pinakamainam na paraan para i-curate ang For You feed ay ang paggamit at pag-enjoy sa app. Kapag nakapili ka na mag-follow ng bagong account, ang action na ito ay makatutulong pagbutihin ang iyong mga rekomendasyon, kabilang na ang pag-explore ng hashtag, sounds, effects at, at mga trending topics sa Discover tab.

Minsan pwede kang makatuklas ng video na hindi naman naaayon sa iyong kagustuhan. I-long press lamang ang video at i-tap ang Not interested para ipaalam na hindi mo gusto ang partikular na video. Maaari mo ring  itago ang isang video mula sa isang creator o ginawa na gamit ang isang tunog, o i-report ang isang video na hindi naaayon sa guidelines. lahat ng aksyon na ito ay makatutulong para sa mga rekomendasyon sa iyong For You feed. Alamin dito

Report videos, sounds, hashtags, or other content

Kung may makikita kang sa tingin mo ay lumalabag sa aming Terms of Service o Community Guidelines, i-report ito  upang masuri at magawan ng wastong aksyon ng aming moderation team. Pwede mong i-report ang video, livestream, user, direct message, o komento na direkta sa mismong app. Para mag-report, i-long press lang ang video. Lalabas ang pop-up. I-select ang Report at sundan ang mga steps. Alamin dito

Restricted Mode

Kung gusto mong limitahan ang iyong content, pwede mong i-turn on ang Restricted Mode. Ang Restricted Mode ay isang option sa account settings level na naglilimita sa paglabas ng content na maaaring hindi angkop para sa lahat ng audience. Maaaring i-turn off ito anumang oras, kaya kung mapapansin mong wala ang mga videos na gusto mong mapanuod, pwede mo itong ibalik kailanman mo man gusto. Ang Restricted Mode ay isa rin sa mga feature na pwedeng i-turn on ng magulang o tagapangalaga kapag naka-enable ang Family Pairing. Alamin dito

Screen Time Management

Para matulungan kang i-manage ang iyong digital well-being, ang aming Screen Time Management feature ang tutulong sa iyo para magpasya kung gaano kahaba ang oras na gusto mong gugulin sa app araw-araw. Kapag naka-on ang feature na ito, kailangan mong i-enter ang passcode para ituloy ang paggamit ng TikTok lagpas sa oras na iyong na-set. Alamin dito