Skip to main content
Säkerhetspartners

Säkerhetspartners

Vi arbetar regelbundet med experter inom internetsäkerhet, välbefinnande, digitalkunskap och familjesäkerhet för att kunna tillhandahålla råd och resurser till dig och din familj.

Program

TikTok arbetar med branschexperter, icke-statliga organisationer och branschorganisationer över hela världen i strävan efter att bygga upp en säker plattform för våra användare. Vi samarbetar med organisationer i olika regioner för att dela best practise, skapa program och utbyta idéer om säkerhetsrelaterade ämnen.

Faktakontrollerande program

I samarbete med Agence France-Presse (AFP), Animal Político, DPA, Estadão Verifica, Facta, Lead Stories, Logically Newtral, Politifact, SciVerify och Teyit

Vi arbetar för att motverka skadlig desinformation. Våra partners som arbetar med faktakontroll hjälper oss att granska och bedöma att innehållet på våra 55 marknader är korrekt. Om innehåll visar sig vara falskt tar vi bort det från plattformen och meddelar kreatören. Om faktakontrollen inte är fullständig kan vi begränsa distributionen av videon i allas ”För dig”- flöde. Ta reda på mer om vårt arbete i USA och Asien- och Stillahavsområdet.

Mediakunskap

I samarbete med National Association for Media Literacy Education (NAMLE)

TikToks videoserier ”Håll dig informerad” tar upp en viktig byggsten för digitalt medborgarskap, nämligen mediakunskap vilket stärker förmågan att analysera, värdera, skapa och agera med hjälp av alla typer av kommunikation. Våra serier ”Håll dig informerad” uppmanar TikTok-communityt att tänka kritiskt om både innehåll man ser på internet och innehåll man skapar själv. Ta reda på mer här

Kroppsacceptans

I samarbete med National Eating Disorders Association (NEDA)

TikTok kopplar ihop människor som behöver stöd med viktiga resurser direkt i appen. Vi omdirigerar sökningar och hashtags, enligt villkor som vi får av NEDA, eller som kan kopplas till osäkert innehåll som vi har tagit bort från plattformen. NEDA:s hjälplinje ger vårt community stöd, verktyg och resurser helt konfidentiellt. Ta reda på mer här

#MentalHealthMatters

Vi vet att det kan vara väldigt svårt att prata om psykisk ohälsa eller att be om hjälp. Vi samarbetar därför med ledande stödorganisationer för psykisk ohälsa, för att de ska kunna få ut sina budskap på TikTok och främja samtal om psykisk ohälsa. Ta reda på mer här

Hantera skärmtid

Vi har arbetat med TikToks kreatörer för att  lansera våra notiser om skärmtid som visas i flödet. Den här utgåvan av säkerhetsvideon “Du har kontrollen” påminner människor om att ta en paus från skärmen och ger en informativ syn på några av våra säkerhetsfunktioner och best practice. Ta reda på mer här

Safer Internet Day

I samarbete med ConnectSafely

Safer Internet Day syftar till att skapa ett säkrare och bättre internet, där alla har kunskap att använda tekniken på ett ansvarsfullt, respektfullt, kritiskt och kreativt sätt. Under 2019 lanserade vi en serie events under en månad i USA som fokuserade på digital färdighet. Det är ett arbete mellan ConnectSafely och TikTok för att ge föräldrar kunskap om vilka verktyg och kontroller som TikTok erbjuder och för att främja kontinuerliga samtal om välbefinnande och teknikanvändning. Ta reda på mer här

Föräldrautbildning

I samarbete med Connect Safely, Family Online Safety Institute och National PTA

TikTok har viktiga partnerskap med ledande organisationer för ungdomssäkerhet, inklusive ConnectSafely, Family Online Safety Institute och National PTA. Tillsammans hjälper vi vårdnadshavare att lära sig mer om TikTok och hur deras tonåring kan bli en säker och smart internetanvändare. Vi utbildar aktivt familjer om säkerhetsverktygen som finns inbyggda i TikTok.

TikTok tillhandahåller stöd till PTAs i hela USA. Här ger vi stöd med internetsäkerhetsutbildningar och hjälp till familjer och samhällen som behöver enheter, mat och andra nödvändiga saker. Ta reda på mer här

Motverkande av våldsam extremism

I samarbete med Tech Against Terrorism.

TikTok har en kompromisslös hållning mot våldsam extremism på och utanför vår plattform. Vårt uppdrag är att inspirera kreativitet och skapa glädje, och alla försök att främja våld strider mot vårt uppdrag och våra värderingar. Vi är stolta medlemmar i Tech Against Terrorism. Organisationen hjälper teknikbranschen i kampen mot terroristers utnyttjande av internet samtidigt som de mänskliga rättigheterna respekteras.

Medlemskapet i Tech Against Terrorism erbjuder praktiskt och operativt stöd till säkerhetsteamen som förhindrar att våldsamma extremister använder vår plattform för att orsaka skada. Vi samarbetar med dem för att förstärka våra policyer och hålla oss uppdaterade om aktuella trender och kunskaper.


Säkerhetsresurser

Om du eller någon i din närhet går igenom en jobbig period kan du kontakta en organisation för att få det stöd du behöver.

Globalt

Family Online Safety Institute

Internet Watch Foundation

WePROTECT Global Alliance

Lokalt