Zasady Społeczności


Wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: październik 2022 r.

Misją TikToka jest inspirowanie kreatywności użytkowników i przynoszenie im radości. Budujemy globalną społeczność, w ramach której można tworzyć i udostępniać treści, odkrywać swoje otoczenie oraz poznawać ludzi z różnych zakątków świata. Staramy się utrzymywać pełne wsparcia środowisko dla naszej rosnącej społeczności. Zasady Społeczności ustanawiają zbiór norm oraz kodeks postępowania, aby zapewnić bezpieczną i przyjazną przestrzeń dla wszystkich.

Zapewnienie różnorodnego i bezpiecznego środowiska, które daje poczucie przynależności oraz pozwala na autentyczne wyrażanie siebie, jest naszym priorytetem. Zachęcamy twórców do pielęgnowania tego, co czyni ich wyjątkowymi, a widzów do angażowania się w to, co ich inspiruje. Wierzymy przy tym, że elementem umożliwiającym takie otwarte zaangażowanie jest poczucie bezpieczeństwa. Cenimy sobie globalny charakter naszej społeczności i dążymy do tego, aby uwzględniać normy kulturowe, w ramach których operujemy. Staramy się również tworzyć oraz utrzymywać przestrzeń dla prawdziwych interakcji, zachęcając do publikowania autentycznych treści.

Zasady Społeczności odnoszą się do wszystkich użytkowników i do każdego rodzaju treści na TikToku. Egzekwujemy je prewencyjnie, starając się moderować treści zarówno przy użyciu technologii, jak i siłami naszego zespołu, zanim zostaną nam one zgłoszone jako potencjalne przypadki naruszenia. Zachęcamy również do korzystania z funkcji TikToka oferujących możliwość zgłaszania treści i kont, które zdaniem użytkowników naruszają Zasady Społeczności.

Usuwamy wszelkie treści naruszające te Zasady – w tym filmy, nagrania dźwiękowe, transmisje (livestream), zdjęcia, komentarze, linki lub inne teksty. Osoby naruszające zasady są informowane o naszych decyzjach i mogą się od nich odwołać, jeżeli uważają, że nie doszło do naruszenia. Będziemy tymczasowo lub trwale blokować konta i/lub użytkowników dopuszczających się poważnych bądź powtarzających się naruszeń na platformie. Podejmując takie decyzje, możemy również uwzględniać informacje dotyczące zachowania na innych platformach oraz w życiu rzeczywistym. Sytuacje, w których występuje konkretne, wiarygodne i nieuchronne zagrożenie dla życia ludzkiego, mogą zostać zgłoszone organom ścigania. W pełni korzystać z TikToka mogą osoby powyżej 13 roku życia. Aktywnie usuwamy konta, w przypadku których istnieje podejrzenie, że użytkownicy są poniżej tego wieku (w USA dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z zawierającej ograniczenia wersji TikToka dla młodszych użytkowników, którą zaprojektowano specjalnie dla tej grupy odbiorców z dodatkowymi zabezpieczeniami i ochroną prywatności).

Nasze algorytmy są tworzone z myślą o zaufaniu i bezpieczeństwie. Możemy ograniczać dostęp do niektórych treści, np. przekierowując wyniki wyszukiwania lub wykluczając pewne filmy z rekomendacji w sekcji „Dla Ciebie”. Dodatkowe informacje można znaleźć w części „Treści wykluczone z sekcji »Dla Ciebie«” poniżej.

Zdajemy sobie jednocześnie sprawę z tego, że niektóre treści, które zazwyczaj byłyby usuwane zgodnie z Zasadami Społeczności, mogą być przedmiotem publicznego zainteresowania. W związku z tym w niewielkiej liczbie przypadków zezwalamy na wyjątki – np. w odniesieniu do treści edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych, artystycznych, satyrycznych, fikcyjnych, profesjonalnych, skierowanych przeciw mowie nienawiści lub umożliwiających wypowiadanie się na społecznie ważne tematy. Aby zminimalizować potencjalnie negatywny wpływ drastycznych treści, możemy przed ich wyświetleniem zastosować zabezpieczenia, takie jak ekran z prośbą o potwierdzenie chęci ich wyświetlenia lub ostrzeżenie.

Stale uaktualniamy Zasady Społeczności w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, aby dostosować je do pojawiających się potrzeb. Chcemy, aby TikTok był zawsze bezpiecznym miejscem pełnym rozrywki i radości, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia.

 

Bezpieczeństwo osób niepełnoletnich

Jesteśmy bardzo zaangażowani w ochronę bezpieczeństwa osób niepełnoletnich na naszej platformie. TikTok definiuje osobę niepełnoletnią jako każdą osobę poniżej 18 roku życia. Na TikToku zabronione są zachowania skutkujące niewłaściwym traktowaniem, krzywdzeniem, narażaniem na niebezpieczeństwo lub wykorzystywaniem osób niepełnoletnich. Wszelkie treści, w tym animacje czy wytworzone lub zmienione cyfrowo media, które przedstawiają maltretowanie, wykorzystywanie bądź narażanie na niebezpieczeństwo osób niepełnoletnich, stanowią naruszenie zasad naszej platformy i będą usuwane. Zgłaszamy materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym osób niepełnoletnich oraz związane z nimi dowody do odpowiednich służb, np. do National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC – Krajowego Ośrodka ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci).

Aby móc korzystać z TikToka, użytkownicy muszą spełniać minimalne wymagania wiekowe określone w naszych Warunkach świadczenia usług. Konta osób niespełniających wymogów wiekowych są usuwane. Ze względu na to, że naszą platformę zaprojektowano tak, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom niepełnoletnim, niektóre jej funkcje są blokowane w zależności od wieku użytkownika. Właściciele kont, którzy nie ukończyli 16 lat, nie mogą korzystać z bezpośrednich wiadomości. Ponadto ich treści nie mogą być wyświetlane w kanale Dla Ciebie. Właściciele kont muszą mieć ukończone 18 lat, aby móc prowadzić transmisję na żywo lub korzystać z funkcji wirtualnych prezentów.

Wykorzystywanie seksualne osób niepełnoletnich

TikTok podejmuje działania w odniesieniu do wszelkich treści lub kont prezentujących materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym osób niepełnoletnich. Wykorzystywanie seksualne osób niepełnoletnich to każde nadużycie władzy lub zaufania w celach seksualnych, w tym m.in. czerpanie korzyści finansowych, społecznych lub politycznych z wykorzystywania osoby niepełnoletniej. Materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym osób niepełnoletnich definiuje się jako przedstawiające nagość lub zachowania o charakterze seksualnym osoby niepełnoletniej, niezależnie od tego, czy zostały one utrwalone przez dorosłych lub rówieśników czy też wytworzone przez same osoby niepełnoletnie. 

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, pobieranie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • udostępniających, rozsyłających, oferujących na wymianę lub sprzedaż materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym osób niepełnoletnich bądź przekierowujących użytkownika poza platformę w celu uzyskania lub dystrybucji takich materiałów;
 • budzących zainteresowanie osób niepełnoletnich w sposób nacechowany seksualnością lub w inny sposób je seksualizujących (np. przez funkcje takie jak duety);
 • przedstawiających lub gloryfikujących wykorzystywanie, nakłaniających do przesyłania bądź zachęcających do wykonywania treści dot. wykorzystywania osób niepełnoletnich, w tym nagości, seksualizacji osób niepełnoletnich lub czynności seksualnych z osobami niepełnoletnimi;
 • przedstawiających, propagujących, normalizujących lub gloryfikujących pedofilię lub napaść seksualną na osobę niepełnoletnią;
 • ponownie krzywdzących niepełnoletnie ofiary wykorzystywania lub wykorzystujących ich krzywdę przez rozsyłanie lub inscenizację napaści bądź zwierzeń.

Uwodzenie osób niepełnoletnich

Uwodzenie to budowanie przez osobę dorosłą z osobą niepełnoletnią więzi emocjonalnej w celu pozyskania jej zaufania, co umożliwia w przyszłości lub obecnie kontakt seksualny, wykorzystywanie seksualne, handel żywym towarem i inne rodzaje nadużyć. Zachowanie takie może obejmować pochlebstwa, prośby o kontakt na platformie i poza nią, dopytywanie o dane osobiste, nakłanianie do przesyłania materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym osób niepełnoletnich, nagabywanie lub uwagi o charakterze seksualnym oraz dawanie prezentów.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • stanowiących próby uwodzenia;
 • przedstawiających, propagujących, normalizujących lub gloryfikujących uwodzenie;
 • nakłaniających do kontaktu w świecie rzeczywistym pomiędzy dorosłym a osobą niepełnoletnią lub pomiędzy osobami niepełnoletnimi, które dzieli znaczna różnica wieku;
 • przedstawiających lub oferujących nagość osobom niepełnoletnim;
 • nakłaniających osoby niepełnoletnie do komunikowania się z dorosłymi na innej platformie, stronie internetowej lub w innej przestrzeni cyfrowej;
 • nakłaniających do przesyłania treści przedstawiających nagość lub kontaktu seksualnego za pomocą szantażu lub innych rodzajów przymusu.

Nagość i czynności seksualne z udziałem osób niepełnoletnich

Nagość i czynności seksualne z udziałem osób niepełnoletnich to m.in. przedstawienia piersi, narządów płciowych, odbytu lub pośladków, albo zachowania naśladujące, sugerujące lub przedstawiające akty seksualne z udziałem osób niepełnoletnich. Nie zezwalamy na przedstawianie nagości ani czynności seksualnych, w tym treści wygenerowanych lub zmienionych cyfrowo.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • przedstawiających bądź sugerujących czynności seksualne z udziałem osoby niepełnoletniej, w tym stosunek płciowy lub inne czynności seksualne, takie jak seks oralny lub namiętne pocałunki;
 • przedstawiających podniecenie lub stymulację seksualną z udziałem osoby niepełnoletniej;
 • przedstawiających fetysze seksualne z udziałem osoby niepełnoletniej;
 • przedstawiających obnażone narządy płciowe, pośladki, obszar łonowy lub sutki żeńskie osoby niepełnoletniej;
 • zawierających język o charakterze jawnie seksualnym przedstawiający lub opisujący osobę niepełnoletnią;
 • przedstawiających osobę niepełnoletnią w tekście piosenki o charakterze jawnie seksualnym;
 • przedstawiających taniec o charakterze jawnie seksualnym z udziałem osoby niepełnoletniej, w tym potrząsanie pośladkami (twerking), potrząsanie biustem lub ruchy frykcyjne, dotykanie własnego bądź cudzego krocza lub piersi;
 • przedstawiających osobę niepełnoletnią podczas rozbierania się;
 • przedstawiających skąpo ubraną osobę niepełnoletnią bez sytuacyjnego związku z otoczeniem;
 • zawierających komentarze, emotikony, teksty o charakterze seksualnym lub inne elementy graficzne stosowane w celu zasłonięcia bądź sugerowania nagości lub aktywności seksualnej osoby niepełnoletniej.

Niebezpieczne zachowania osób niepełnoletnich

Niebezpieczne zachowania osób niepełnoletnich obejmują posiadanie lub zażywanie substancji dla nich zakazanych, niewłaściwe używanie substancji dozwolonych, angażowanie się w nielegalną działalność, jak też udział w działaniach bądź przyjmowanie wyzwań lub zakładów, które mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu. Wszelkie takie treści usuwamy z naszej platformy.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • sugerujących, opisujących, naśladujących bądź propagujących posiadanie lub spożywanie napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych lub narkotyków przez osoby niepełnoletnie;
 • skierowanych do osób niepełnoletnich informacji na temat sposobu zakupu, sprzedaży bądź uzyskania w drodze wymiany alkoholu, wyrobów tytoniowych lub substancji kontrolowanych;
 • przedstawiających lub propagujących czynności mogące zagrażać zdrowiu lub życiu, w tym wyzwania, zakłady lub wyczyny.

Fizyczne i psychiczne znęcanie się nad osobami niepełnoletnimi

Zachowania narażające osoby niepełnoletnie na zagrożenia fizyczne i psychiczne, w tym stosowanie wobec nich przemocy fizycznej, zaniedbywanie, narażanie na niebezpieczeństwo i pogardliwe odnoszenie się do nich. Wszelkie takie treści usuwamy z naszej platformy.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • przedstawiających lub propagujących stosowanie przemocy fizycznej, zaniedbywanie, narażanie na niebezpieczeństwo lub pogardliwe odnoszenie się do osób niepełnoletnich.

Przestępstwa przeciwko dzieciom

Nie dopuszczamy do zakładania kont na naszej platformie przez osoby skazane za przestępstwa popełnione przeciwko dzieciom. Są to przestępstwa takie jak: napaść seksualna, molestowanie, zabójstwo, przemoc fizyczna lub zaniedbywanie, porwanie, uprowadzenie przez rodzica za granicę, handel ludźmi, wykorzystywanie osób niepełnoletnich do prostytucji, transmitowanie wykorzystywania seksualnego osoby niepełnoletniej w internecie, wykorzystywanie seksualne osób niepełnoletnich w kontekście podróży lub turystyki, próby uzyskania lub rozpowszechniania materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym osób niepełnoletnich oraz wytwarzanie, posiadanie lub rozpowszechnianie materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym osób niepełnoletnich. W przypadku zidentyfikowania takich użytkowników blokujemy ich konta. Jeżeli użytkownik sam przyzna się do bycia pedofilem lub popełnienia przestępstwa przeciw osobom niepełnoletnim, przyjmujemy takie oświadczenie jako prawdziwe i także usuwamy konto.

 

Niebezpieczne działania i wyzwania

Nie zezwalamy użytkownikom na udostępnianie treści przedstawiających, propagujących, normalizujących bądź gloryfikujących niebezpieczne działania, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Nie zezwalamy również na treści, które propagują lub aprobują zbiorowy udział w niebezpiecznych bądź szkodliwych działaniach naruszających pod jakimkolwiek względem Zasady Społeczności.

Niebezpieczne działania lub inne niebezpieczne zachowania definiujemy jako działania podejmowane przez osoby niebędące profesjonalistami lub bez niezbędnych umiejętności i środków ostrożności, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika bądź osób trzecich. Obejmuje to amatorskie wyczyny lub niebezpieczne wyzwania.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • pokazujących użycie niebezpiecznych narzędzi lub przedmiotów potencjalnie niezgodne z ich przeznaczeniem;
 • przedstawiających niebezpieczne zachowania podczas prowadzenia pojazdów;
 • przedstawiających lub propagujących spożywanie substancji nieprzeznaczonych do spożycia i mogących prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała;
 • opisujących niebezpieczne działanie lub zawierających szczegółowe instrukcje jego wykonywania;
 • niebezpiecznych gier, zakładów, wyzwań lub wyczynów, które mogą prowadzić do urazów bądź uszkodzenia mienia.

 

Samobójstwo, samookaleczenie i zaburzenia odżywiania

Zdrowie i dobre samopoczucie członków naszej społeczności jest naszym priorytetem, dlatego nie dopuszczamy do publikowania na naszej platformie treści przedstawiających, propagujących, normalizujących lub gloryfikujących poczynania mogące prowadzić do samobójstwa, samookaleczenia czy zaburzeń odżywiania. Wspieramy jednak członków społeczności, którzy udostępniają swoje osobiste przeżycia w tej sferze w sposób bezpieczny, w celu zwiększenia świadomości i znalezienia wsparcia. Zachęcamy też osoby, które zmagają się z myślami o samobójstwie bądź samookaleczeniu, lub które wiedzą, że ktoś inny poważnie rozważa popełnienie samobójstwa, do natychmiastowego skontaktowania się z lokalnymi służbami ratowniczymi lub infolinią ds. zapobiegania samobójstwom. W przypadku podejrzenia, że użytkownik może dokonać samookaleczenia, TikTok może również zaalarmować lokalne służby ratownicze.

Samobójstwo i samookaleczenie

Usuwamy treści, które przedstawiają samobójstwo lub opisują myśli samobójcze bądź treści, które mogą zachęcać do zachowań samobójczych lub samookaleczenia. Usuwamy również treści, które pokazują próby samobójcze lub zachowania mogące skutkować śmiercią osoby je podejmującej. Zabraniamy wszelkich treści, które propagują, normalizują bądź gloryfikują samobójstwo, zawierają instrukcje jego popełnienia bądź przedstawiają samobójstwo jako czyn bohaterski lub honorowy. Sytuacje, w których występuje konkretne, wiarygodne i nieuchronne zagrożenie dla życia ludzkiego, mogą zostać zgłoszone organom ścigania.

Niedozwolone są również treści zachęcające do mistyfikacji związanych z samobójstwem lub samookaleczeniem bądź propagujące takie mistyfikacje. Obejmuje to budzące niepokój ostrzeżenia, które mogą wywołać panikę i szkody na dużą skalę. Będziemy usuwać takie ostrzeżenia, dopuszczając zarazem treści, które mają na celu zażegnanie paniki oraz rozpowszechnianie rzetelnych informacji o takich mistyfikacjach.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • przedstawiających, propagujących, normalizujących lub gloryfikujących samobójstwo bądź samookaleczenie;
 • zawierających instrukcje jak popełnić samobójstwo lub dokonać samookaleczenia;
 • gier, zakładów, wyzwań, paktów bądź mistyfikacji związanych z samobójstwem lub samookaleczeniem.

Zaburzenia odżywiania

Na naszej platformie nie są dozwolone treści propagujące niezdrowe zachowania lub nawyki żywieniowe, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Obejmuje to treści wyrażające pragnienie zachorowania na zaburzenia odżywiania, udzielanie porad lub coaching w zakresie zaburzeń odżywiania oraz podejmowanie szkodliwych dla zdrowia wyzwań związanych z rozmiarami ciała.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • przedstawiających, propagujących, normalizujących lub gloryfikujących zaburzenia odżywiania;
 • przedstawiających, propagujących, normalizujących lub gloryfikujących niebezpieczne sposoby odchudzania się związane z zaburzeniami odżywiania.

 

Nagość i czynności seksualne osób dorosłych

Dążymy do stworzenia platformy przyjaznej i bezpiecznej. Nie zezwalamy na zamieszczanie na naszej platformie nagości, pornografii czy treści o charakterze jawnie seksualnym. Zakazujemy także treści przedstawiających lub pochwalających czynności seksualne bez przyzwolenia drugiej strony, udostępniania niedobrowolnie pozyskanych intymnych przedstawień i nagabywania seksualnego dorosłych.

Wykorzystywanie seksualne

Wykorzystywanie seksualne to każde rzeczywiste lub usiłowane nadużycie bezbronności, władzy lub zaufania w celach seksualnych, w tym m.in. czerpanie korzyści finansowych, społecznych lub politycznych z wykorzystywania seksualnego innej osoby. Nie zezwalamy na treści wiążące się z wykorzystywaniem seksualnym.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • przedstawiających, propagujących, normalizujących lub gloryfikujących niedobrowolne akty seksualne, w tym gwałt i napaść seksualną, oraz nakłaniających do nich;
 • przedstawiających, propagujących, normalizujących lub gloryfikujących udostępnianie niedobrowolnych intymnych przedstawień, w tym obrazów o charakterze seksualnym, które zostały wykonane, stworzone lub rozpowszechnione bez zgody, oraz nakłaniających do takich działań;
 • przedstawiających, propagujących, normalizujących lub gloryfikujących przemoc seksualną;
 • przedstawiających, propagujących, normalizujących lub gloryfikujących nagabywanie seksualne, w tym oferowanie lub szukanie partnerów seksualnych, czaty lub wizerunki o charakterze seksualnym, usługi seksualne, treści seksualne udostępniane odpłatnie lub tzw. kamerki erotyczne.

Nagość i czynności seksualne z udziałem osób dorosłych

Nagość i czynności seksualne to m.in. przedstawienia piersi, narządów płciowych, odbytu lub pośladków, albo zachowania naśladujące, sugerujące lub przedstawiające akty seksualne. Nie zezwalamy na przedstawianie nagości ani czynności seksualnych, w tym w postaci wytworzonej lub zmienionej cyfrowo. Jesteśmy świadomi, że pewne treści mogą być obraźliwe lub niestosowne kulturowo w niektórych regionach albo nieodpowiednie dla użytkowników w pewnym wieku.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • przedstawiających bądź sugerujących czynności seksualne, w tym stosunek płciowy lub inne czynności seksualne, takie jak seks oralny lub erotyczne pocałunki;
 • przedstawiających podniecenie lub stymulację seksualną;
 • przedstawiających fetysze seksualne;
 • przedstawiających narządy płciowe, pośladki, obszar łonowy lub sutki żeńskie;
 • zawierających język o charakterze jawnie seksualnym użyty w celu wywołania podniecenia seksualnego.

 

Zastraszanie, nękanie i molestowanie

Wierzymy w solidarną społeczność i w indywidualną ekspresję bez obawy przed agresją. Nie tolerujemy upokarzania, zastraszania, nękania ani molestowania członków naszej społeczności. Nacechowane agresją treści lub zachowania mogą powodować poważne szkody psychiczne, dlatego będą one usuwane z naszej platformy.

Agresywne zachowania

Usuwamy przejawy agresji, w tym groźby i poniżające słownictwo mające na celu wyśmianie, upokorzenie, wprawienie w zakłopotanie, zastraszenie lub skrzywdzenie kogoś. Ten zakaz rozciąga się na wszystkie funkcje TikToka. Wypowiadanie się w sprawach będących przedmiotem publicznego zainteresowania, jak również krytyczne wypowiedzi na temat osób publicznych są dozwolone, jednakże niedopuszczalne są poważne przejawy agresji w stosunku do nich.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • obrażających inne osoby, ubliżających im ze względu na ich intelekt, wygląd, cechy osobowości, higienę itp.;
 • zachęcających do skoordynowanego nękania;
 • ubliżających ofiarom tragicznych wydarzeń;
 • wykorzystujących interaktywne funkcje TikToka (np. duety) w celu poniżenia kogoś;
 • przedstawiających umyślne wyrządzanie szkód lub zastraszanie, jak np. nękanie w Internecie (cyberstalking) lub trolling;
 • życzących komuś śmierci, ciężkiej choroby lub innych poważnych szkód.

Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne polega na niechcianym lub niestosownym zachowaniu o charakterze seksualnym wobec innej osoby. Nie dopuszczamy treści gloryfikujących, normalizujących lub propagujących molestowanie seksualne, niezależnie od intencji.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • stanowiących próbę nawiązania niechcianego kontaktu seksualnego;
 • wyrażających pogardę wobec aktywności seksualnej innej osoby;
 • symulujących czynności seksualne z inną osobą, czy to werbalnie, czy w postaci tekstu (w tym emotikonów), bądź z wykorzystaniem funkcji platformy TikTok;
 • zmieniających lub przekształcających cudzy wizerunek, aby przedstawiać lub sugerować podtekst seksualny bądź czynność seksualną;
 • ujawniających szczegóły cudzego życia seksualnego lub grożących ich ujawnieniem, w tym opublikowaniem cyfrowych zapisów, historii kontaktów seksualnych i nazwisk poprzednich partnerów seksualnych;
 • ujawniających cudzą orientację seksualną lub grożących jej ujawnieniem bez zgody tej osoby.

Groźby włamania na konto i ujawnienia tożsamości oraz szantaż

Grożenie włamaniem się na konto (hacking) lub ujawnieniem (doxxing) cudzej tożsamości z zamiarem nękania lub szantażu może skutkować poważnymi problemami emocjonalnymi, a także innymi szkodami w życiu rzeczywistym. Ujawnienie cudzej tożsamości definiujemy jako gromadzenie i publikowanie danych osobowych lub informacji umożliwiających identyfikację danej osoby w celu wyrządzenia jej szkody. Uważamy takie zachowania w internecie za formę agresji i nie zezwalamy na nie na naszej platformie.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • grożących ujawnieniem danych osobowych lub informacji umożliwiających identyfikację danej osoby, w tym m.in. adresu zamieszkania, prywatnego adresu e-mail, prywatnego numeru telefonu, wyciągu z rachunku bankowego, numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości;
 • zawierających groźby szantażu lub włamania się na konto danej osoby;
 • podżegających lub zachęcających inne osoby do włamania się na cudze konto lub ujawnienie cudzego konta, danych osobowych lub informacji umożliwiających identyfikację danej osoby;
 • ujawniających cudze konto, dane osobowe lub informacje umożliwiające identyfikację danej osoby w celu obrażania, trollowania lub nękania tej osoby.

 

Nienawistne zachowania

TikTok jest zróżnicowaną i solidarną społecznością, która nie toleruje dyskryminacji. Nie zezwalamy na umieszczanie treści zawierających mowę nienawiści i usuwamy je z naszej platformy. W przypadku poważnych lub wielokrotnych naruszeń blokujemy konta, na których pojawia się mowa nienawiści i/lub usuwamy użytkowników tych kont, jak też użytkowników posługujących się mową nienawiści poza platformą TikTok.

Ataki i obelgi ze względu na cechy chronione

Mowę nienawiści, jak też nienawistne zachowania definiujemy jako wypowiedzi lub zachowania, które stanowią napaści, groźby, podżeganie do przemocy wobec osoby lub grupy oraz pozbawiają cech ludzkich osobę lub grupę ze względu na którąkolwiek z następujących cech chronionych, takich jak:

 • przynależność rasowa,
 • przynależność etniczna,
 • narodowość,
 • wyznanie,
 • kasta,
 • orientacja seksualna,
 • płeć biologiczna,
 • płeć kulturowa,
 • tożsamość płciowa,
 • poważna choroba,
 • niepełnosprawność,
 • status imigracyjny.

Obelgi są definiowane jako uwłaczające określenia, które mają na celu zdyskredytowanie grup lub osób ze względu na dowolne cechy chronione wymienione powyżej. Aby ograniczyć do minimum zasięg obraźliwych wypowiedzi, usuwamy z naszej platformy wszystkie obelgi, o ile nie zostały one poddane reapropriacji, skierowane pod własnym adresem (np. przez członków chronionej grupy) lub użyte w sposób, który nikogo nie dyskredytuje (np. w kontekście edukacyjnym).

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • stwierdzających, że osoby lub grupy z cechami chronionymi są fizycznie, umysłowo lub moralnie gorsze bądź odnoszących się do nich jak do przestępców, zwierząt, przedmiotów nieożywionych lub innych podmiotów niebędących ludźmi;
 • propagujących lub uzasadniających przemoc, wykluczenie, segregację lub dyskryminację wobec takich osób lub grup;
 • zawierających obelgi nieskierowane pod własnym adresem;
 • wymierzonych w osoby transpłciowe bądź niebinarne przez używanie wobec nich określeń innej płci (misgendering) lub nieużywanego już imienia (deadnaming) w celu zaprzeczenia ich tożsamości płciowej;
 • przedstawiających krzywdy zadawane osobie lub grupie osób z powodu ich cechy chronionej.

Ideologia nienawiści

Ideologie nienawiści to takie, które okazują jawną wrogość wobec ludzi z powodu ich cech chronionych. Ideologie nienawiści są sprzeczne z obowiązującymi na naszej platformie zasadami solidarnej i pełnej wsparcia społeczności, w związku z czym usuwamy propagujące je treści.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • pochwalających, propagujących, gloryfikujących lub wspierających ideologię nienawiści (np. białą supremację, mizoginię, anty-LGBTQ, antysemityzm);
 • zawierających nazwy, symbole, logotypy, flagi, hasła, mundury, gesty, pozdrowienia, ilustracje, portrety, pieśni, muzykę, słowa do utworów muzycznych i inne obiekty związane z ideologią nienawiści;
 • propagujących, wspierających bądź reklamujących terapię konwersyjną lub podobne metody;
 • zaprzeczających dobrze udokumentowanym przypadkom przemocy wobec grup o cechach chronionych (np. Holokaustowi);
 • głoszących wyższość nad grupą osób w związku z innymi cechami chronionymi;
 • teorii spiskowych służących jako uzasadnienie ideologii nienawiści.

 

Skrajna przemoc

Zdecydowanie sprzeciwiamy się działaniom dającym przyzwolenie na przemoc na platformie TikTok i poza nią. Nie zezwalamy na korzystanie z naszej platformy w celu grożenia przemocą lub podżegania do niej, jak również w celu propagowania organizacji lub osób głoszących przemoc i skrajne poglądy bądź ich czynów. W przypadku, gdy powstaje zagrożenie bezpieczeństwa publicznego bądź dane konto służy do propagowania lub gloryfikowania przemocy poza platformą, blokujemy takie konto. Jeżeli istnieją ku temu podstawy, będziemy zgłaszać groźby odpowiednim służbom. W trosce o bezpieczeństwo naszej społeczności możemy uwzględnić zachowania poza platformą w celu identyfikacji organizacji oraz osób głoszących przemoc i skrajne poglądy na naszej platformie. Jeżeli wykryjemy takie organizacje lub osoby, zablokujemy ich konta.

Groźby i podżeganie do przemocy

Przez podżeganie do przemocy rozumiemy opowiadanie się za użyciem przemocy, nakazywanie innym jej użycia oraz zachęcanie innych do jej użycia. Na naszej platformie nie zezwalamy na groźby ani podżeganie do przemocy, gdyż może to skutkować poważnymi obrażeniami fizycznymi.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • wyrażających zamiar zadania obrażeń fizycznych osobie lub grupie;
 • wypowiedzi lub obrazów zachęcających innych do użycia przemocy lub opowiadających się za jej użyciem;
 • wypowiedzi o charakterze warunkowym lub wyrażających dążenia, które zachęcają innych do użycia przemocy;
 • wezwań do przyniesienia broni w określone miejsce z zamiarem zastraszenia osoby lub grupy bądź grożenia jej przemocą;
 • instrukcji skonstruowania lub użycia broni, które mogą podżegać do przemocy.

Organizacje oraz osoby głoszące przemoc i skrajne poglądy

Nie dopuszczamy do naszej platformy organizacji ani osób, które propagują lub stosują przemoc, w tym organizacji terrorystycznych, grup szerzących zorganizowaną nienawiść, organizacji przestępczych i innych niepaństwowych grup zbrojnych, których celem jest ludność cywilna.

Organizacje terrorystyczne

Terroryści i organizacje terrorystyczne to podmioty niepaństwowe, które grożą użyciem przemocy, używają przemocy i/lub popełniają poważne przestępstwa wymierzone w ludność cywilną (takie jak zbrodnie przeciw ludzkości), dążąc do osiągnięcia celów politycznych, religijnych, etnicznych lub ideologicznych.

Grupy szerzące zorganizowaną nienawiść

Termin „zorganizowana nienawiść” odnosi się do osób i organizacji, które atakują grupy ze względu na cechy chronione, takie jak przynależność rasowa lub etniczna, narodowość, wyznanie, kasta, orientacja seksualna, płeć biologiczna, płeć kulturowa, tożsamość płciowa czy status imigracyjny. Zorganizowaną nienawiść definiujemy również jako działania polegające na podżeganiu do przemocy i nienawiści, zmierzające do pozbawienia osób lub grup cech ludzkich, a także nacechowane aprobatą dla ideologii nienawiści.

Organizacje przestępcze

Organizacje przestępcze to ponadnarodowe, ogólnokrajowe lub lokalne grupy, które popełniają poważne przestępstwa, w tym z użyciem przemocy (np. zabójstwa, gwałty, rozboje, napady), zajmują się nielegalnym handlem (np. ludźmi, organami, narkotykami, bronią), dokonują porwań, dopuszczają się przestępstw finansowych (takich jak wymuszenia, szantaż, oszustwa, pranie pieniędzy) lub angażują się w cyberprzestępczość.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • pochwalających, propagujących, gloryfikujących lub wspierających przemoc bądź organizacje i osoby głoszące ekstremistyczne poglądy;
 • zachęcających do udziału w organizacjach głoszących przemoc i ekstremistyczne poglądy lub mających na celu rekrutację do takich organizacji;
 • zawierających nazwy, symbole, logotypy, flagi, hasła, mundury, gesty, pozdrowienia, ilustracje, portrety, pieśni, muzykę, słowa do utworów muzycznych i inne obiekty mające reprezentować organizacje lub osoby głoszące przemoc i ekstremistyczne poglądy.


Integralność i autentyczność

Wierzymy, że zaufanie stanowi fundament naszej społeczności. Nie zezwalamy na działania, które mogłyby podważyć integralność naszej platformy czy autentyczność naszych użytkowników. Usuwamy treści i konta zawierające spam lub sztuczną aktywność, podszywanie się pod inne osoby bądź wprowadzające w błąd informacje powodujące znaczne szkody.

Spam i sztuczna aktywność

Sztuczna aktywność to wszelkie treści lub działania mające na celu sztuczne wygenerowanie popularności na platformie. Zakazujemy wszelkich prób manipulowania platformą w celu zwiększenia wskaźników interakcji z innymi.

Zakazane jest:

 • udostępnianie instrukcji, jak sztucznie zwiększyć liczbę wyświetleń, polubień, obserwujących, udostępnień lub komentarzy;
 • dokonywanie sprzedaży lub kupna wyświetleń, polubień, obserwujących, udostępnień bądź komentarzy;
 • promowanie usług w zakresie sztucznego generowania interakcji na platformie;
 • prowadzenie wielu kont w aplikacji TikTok pod fałszywym lub oszukańczym pretekstem w celu rozpowszechniania spamu;
 • tworzenie szkodliwego oprogramowania lub modyfikowanie kodu w celu sztucznego zwiększenia liczby wyświetleń, polubień, obserwujących, udostępnień lub komentarzy.

Podszywanie się pod inne osoby lub podmioty

Nie dopuszczamy kont podszywających się pod inne osoby lub podmioty. Po potwierdzeniu zgłoszenia o podszywaniu się możemy zwrócić się do użytkownika o zmianę profilu lub zablokować konto. Zezwalamy na działanie kont, które są w oczywisty sposób parodią, służą do komentowania lub są kontami fana, jeżeli nazwa użytkownika wskazuje, że jest to konto o charakterze parodystycznym, służące do komentowania lub fana i nie jest ono powiązane z daną osobą.

Zakazane jest:

 • podawanie się za inną osobę lub podmiot poprzez używanie w sposób wprowadzający w błąd cudzego imienia i nazwiska lub nazwy, danych biograficznych bądź zdjęcia profilowego.

Szkodliwe informacje wprowadzające w błąd

Informacje wprowadzające w błąd to treści nieścisłe lub fałszywe. Będziemy usuwać informacje wprowadzające w błąd, które powodują znaczące szkody dla osób, naszej społeczności lub ogółu społeczeństwa, niezależnie od intencji, z jaką je opublikowano. Znaczące szkody obejmują poważne obrażenia fizyczne, chorobę lub śmierć; poważny uraz psychiczny; szkody majątkowe o dużej skali oraz podważenie zaufania społecznego do instytucji społeczeństwa obywatelskiego i jego procedur, takich jak rządy, wybory oraz instytucje naukowe. Pojęcie to nie obejmuje informacji, które są po prostu nieścisłe, są mitami czy też powodują szkody handlowe lub uszczerbek na reputacji.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • informacji wprowadzających w błąd, które podżegają do nienawiści i uprzedzeń;
 • informacji wprowadzających w błąd na temat nagłych wypadków lub zagrożeń w celu wywołania paniki;
 • wprowadzających w błąd informacji medycznych, które mogą zaszkodzić zdrowiu fizycznemu;
 • wprowadzających w błąd członków społeczności co do wyborów lub innych procedur społeczeństwa obywatelskiego;
 • o charakterze teorii spiskowych, w tym atakujących konkretne osoby lub grupy chronione, zawierających wezwania do aktów przemocy czy zaprzeczających, jakoby doszło do aktu przemocy lub tragicznego wydarzenia;
 • fałszerstw cyfrowych (materiałów syntetycznych lub zmanipulowanych), które wprowadzają w błąd użytkowników, zniekształcając prawdę o wydarzeniach, oraz wyrządzają znaczną szkodę osobie pokazanej na filmie, innym osobom lub społeczeństwu.

Zakazane jest:

 • angażowanie się w skoordynowane nieautentyczne zachowania, takie jak wykorzystywanie większej liczby kont w celu wywierania wpływu i kształtowania opinii publicznej, przy jednoczesnym wprowadzaniu w błąd osób, naszej społeczności lub naszych systemów na temat tożsamości konta, jego lokalizacji, powiązań, popularności lub celu.

 

Nielegalna działalność i towary objęte regulacjami

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby TikTok nie umożliwiał poczynań naruszających przepisy prawne lub administracyjne. Zabraniamy wymiany, sprzedaży, propagowania i używania niektórych towarów objętych regulacjami, jak również propagowania lub ułatwiania działalności przestępczej, w tym wyzysku. Treści odnoszące się do działań nielegalnych lub towarów objętych regulacjami w większości regionu lub świata mogą być usuwane.

Działalność przestępcza

Działalność przestępcza obejmuje szeroki zakres czynów karalnych, w tym kradzieże, napady, wyzysk, fałszerstwa i inne szkodliwe zachowania. Aby uniknąć normalizacji i naśladownictwa takich zachowań oraz ich nie ułatwiać, usuwamy treści, które je propagują lub umożliwiają.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • propagujących akty przemocy, takie jak napad lub porwanie;
 • zagrażających bezpieczeństwu innych, w tym przez fałszywe zawiadomienia o przestępstwach mające skutkować interwencją policji u innej osoby (swatting);
 • propagujących wyzysk, w tym przemyt ludzi, wykorzystywanie do przymusowej pracy lub służby domowej, przymuszanie do pracy seksualnej i prostytucji;
 • propagujących wandalizm lub niszczenie mienia;
 • propagujących kłusownictwo lub nielegalny handel dzikimi zwierzętami;
 • oferujących zakup, sprzedaż lub wymianę nielegalnie nabytych lub podrobionych towarów;
 • zawierających instrukcje dotyczące prowadzenia działalności przestępczej skutkującej wyrządzeniem szkody ludziom, zwierzętom lub mieniu.

Broń

Nie zezwalamy na przedstawianie broni palnej, amunicji, akcesoriów do broni palnej ani ładunków wybuchowych, jak też ich propagowanie bądź handel nimi. Zakazujemy również publikowania instrukcji, jak skonstruować broń. Dozwolone może być przedstawianie broni w kontekście edukacyjnym (np. w ramach kolekcji muzealnej), noszonej przez uprawnionego funkcjonariusza państwowego (np. policjanta) lub używanej w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu (np. na strzelnicy, podczas polowania).

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • przedstawiających broń palną, akcesoria do broni palnej, amunicję lub ładunki wybuchowe;
 • oferujących zakup, sprzedaż lub wymianę broni palnej, amunicji, akcesoriów do broni palnej lub ładunków wybuchowych bądź stanowiących instrukcję ich skonstruowania;

Narkotyki, substancje kontrolowane, alkohol i wyroby tytoniowe

Nie zezwalamy na przedstawianie i propagowanie narkotyków ani innych substancji kontrolowanych, a także handel nimi. Na naszej platformie zabroniony jest także handel wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • przedstawiających bądź propagujących narkotyki i ich zażywanie lub zachęcających innych do produkcji, zażywania bądź handlu narkotykami lub innymi kontrolowanymi substancjami;
 • oferujących zakup, sprzedaż lub wymianę narkotyków bądź innych substancji kontrolowanych, alkoholu i wyrobów tytoniowych (w tym produktów do wapowania, bezdymnych lub palnych wyrobów tytoniowych, produktów syntetycznych zawierających nikotynę, e-papierosów i innych elektronicznych inhalatorów nikotyny);
 • zawierających informacje na temat sposobu zakupu substancji nielegalnych lub kontrolowanych;
 • opisujących lub propagujących niewłaściwe używanie substancji dozwolonych, czy też zawierających instrukcje domowej produkcji substancji odurzających.

Oszustwa i wyłudzenia

Nie zezwalamy nikomu na używanie naszej platformy do wykorzystywania zaufania naszych użytkowników i wyrządzania im szkód finansowych lub osobistych. Usuwamy treści, które wprowadzają w błąd w celu uzyskania bezprawnych korzyści finansowych lub osobistych, w tym przez wyłudzenie bądź kradzież majątku.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • propagujących wyłudzanie danych (phishing);
 • propagujących oszustwa typu schemat Ponziego, marketing wielopoziomowy i piramidy finansowe;
 • propagujących inwestycje z obietnicą wysokich zysków, ustawione zakłady lub innego rodzaju oszustwa.

Hazard

Nie dopuszczamy treści propagujących usługi hazardowe ani takich, które mogą zostać odebrane jako reklamy kasyn, zakładów bukmacherskich lub dowolnych innych rodzajów komercyjnego hazardu.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • propagujących kasyna, zakłady bukmacherskie, pokera, loterie, oprogramowanie komputerowe i aplikacje związane z hazardem lub inne usługi hazardowe.

Prywatność, dane osobowe i informacje umożliwiające identyfikację danej osoby

Nie dopuszczamy treści naruszających poufność danych osobowych lub informacji umożliwiających identyfikację danej osoby (np. numer PESEL, numery telefonów, adresy zamieszkania). Usuwamy z naszej platformy dane osobowe lub dane umożliwiające identyfikację danej osoby.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • zawierających dane osobowe lub dane umożliwiające identyfikację danej osoby.

 

Treści brutalne i drastyczne

TikTok ceni kreatywność, jednak nie dotyczy to treści szokujących lub zawierających przemoc. Nie dopuszczamy na naszej platformie treści niepotrzebnie szokujących, drastycznych, sadystycznych czy makabrycznych, jak również takich, które propagują, normalizują bądź gloryfikują skrajną przemoc lub cierpienie. W przypadku, gdy powstaje zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, blokujemy dane konto, a jeżeli istnieją ku temu podstawy, będziemy zgłaszać takie treści odpowiednim służbom.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • wizerunków osób przedstawiających:
  • gwałtowne lub makabryczne zgony lub wypadki;
  • rozczłonkowane, okaleczone, zwęglone lub spalone szczątki ludzkie;
  • treści drastyczne, w których głównym przedmiotem zainteresowania jest otwarta rana lub okaleczenie;
  • rzeczywiste akty przemocy i walki lub tortury;
 • wizerunków zwierząt przedstawiających:
  • ubój lub inną nienaturalną śmierć zwierząt;
  • rozczłonkowane, okaleczone, zwęglone lub spalone szczątki zwierzęce;
  • okrucieństwo wobec zwierząt i podobne drastyczne treści.

 

Naruszenie praw autorskich i znaków towarowych

Prawo autorskie chroni oryginalne dzieła (np. muzyczne, filmowe) oraz oryginalne sposoby wyrażania idei (np. konkretne środki wyrazu bądź sposoby tworzenia filmu lub muzyki), nie chroni jednak idei ani faktów, na których te dzieła się opierają. Znak towarowy to słowo, symbol, hasło lub projekt graficzny, który identyfikuje i wyróżnia źródło produktu lub usługi. Zachęcamy wszystkich do tworzenia i udostępniania oryginalnych treści. Treści naruszające cudzą własność intelektualną są na naszej platformie zabronione, dlatego też w przypadku ich wykrycia będą usuwane. Wykorzystanie dzieła chronionego prawem autorskim w pewnych okolicznościach, np. zgodnie z zasadą dozwolonego użytku lub innymi obowiązującymi przepisami, bądź wykorzystanie znaku towarowego do celów odniesienia się do niego, zgodnego z prawem komentarza, krytyki, parodii, założenia fanpage’a bądź zrecenzowania produktu lub usługi, może nie zostać uznane za naruszenie naszych zasad.

Zakazane jest publikowanie, przesyłanie, transmitowanie i udostępnianie następujących treści:

 • naruszających lub łamiących prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej innych osób.

 

Bezpieczeństwo platformy

Priorytetem TikToka jest bezpieczeństwo i ochrona danych naszych użytkowników, twórców, partnerów biznesowych, sprzedawców, a także pracowników, w tym ich danych osobowych, kont, profili, treści oraz innych informacji zastrzeżonych, jak też naszych produktów i usług. Nie zezwalamy na dostęp do platformy TikTok – która obejmuje naszą stronę internetową, aplikację, sieć oraz powiązaną infrastrukturę lub sieci – z użyciem nieuprawnionych metod bądź w celu uzyskania poufnych informacji handlowych lub osobistych. Wyraźnie zabrania się wszelkich prób naruszania lub nadużywania mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo, integralność lub niezawodność naszej platformy, produktów bądź usług.

Zakazane jest:

 • podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do platformy TikTok oraz tworzenie fałszywych lub wprowadzających w błąd wersji platformy TikTok;
 • tworzenie lub rozpowszechnianie szkodliwych plików, treści bądź wiadomości zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub też inne materiały, które mogą być szkodliwe dla społeczności lub platformy;
 • używanie zautomatyzowanych skryptów, mechanizmów przeszukiwania stron internetowych, oprogramowania, wprowadzających w błąd technik bądź innych sposobów w celu uzyskania, zdobycia lub zażądania danych logowania bądź innych wrażliwych informacji, w tym danych niepublicznych, od TikToka lub jego użytkowników;
 • wykorzystywanie kont TikToka pod fałszywym lub oszukańczym pretekstem w celu dystrybucji spamu, wyłudzania danych (phishingu), w tym przy użyciu wiadomości SMS (smishingu) w celu popełnienia cyberprzestępstwa bądź uzyskania nieuprawnionego dostępu do treści, kont, systemów lub danych innych osób;
 • modyfikowanie, adaptacja, tłumaczenie, inżynieria wsteczna, dezasemblowanie, dekompilowanie lub tworzenie jakichkolwiek produktów pochodnych w oparciu o wszelkie pliki, tabele lub dokumentację TikToka, bądź podejmowanie prób odtworzenia jakiegokolwiek kodu źródłowego, algorytmów, metod lub technik wykorzystywanych przez TikToka;
 • udostępnianie danych uwierzytelniających do swojego konta innym osobom lub umożliwianie innym osobom prowadzenie działań niezgodnych z Zasadami Społeczności;
 • klikanie podejrzanych linków bądź odpowiadanie na prośby o informacje dotyczące szczegółów konta na TikToku, haseł, metod weryfikacji, informacji finansowych lub innych informacji osobistych.

 

Treści wykluczone z sekcji „Dla Ciebie”

Celem sekcji „Dla Ciebie” jest dostarczanie oryginalnych treści, które są zgodne z naszą misją inspirowania kreatywności oraz przynoszenia radości naszej zróżnicowanej, pochodzącej z całego świata społeczności. Sekcja „Dla Ciebie” każdego posiadacza konta jest oparta na systemie spersonalizowanych rekomendacji. Nasz system rekomendacji zaprojektowano ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo użytkowników, co oznacza, że niektóre treści mogą być wykluczone z rekomendacji. Chociaż spontaniczność sekcji „Dla Ciebie” jest tym, co czyni TikToka wyjątkowym, sekcja ta jest przeznaczona dla wszystkich odbiorców – od naszych nastoletnich użytkowników po pradziadków. Przy określaniu treści, które mogą być promowane przez algorytmy na platformie, bierzemy pod uwagę szeroki krąg naszych odbiorców. Pod warunkiem, że nie naruszają one lokalnych przepisów prawa, następujące rodzaje treści mogą być dozwolone na naszej platformie, uwzględniane w wynikach wyszukiwania i wyświetlane podczas przeglądania treści obserwowanych osób, lecz wykluczone z rekomendacji.

Bezpieczeństwo osób niepełnoletnich

Umiejętność osądu i poczucie własnej tożsamości u osób niepełnoletnich rozwijają się z czasem. Aby zapewnić nastolatkom dodatkowe pole do eksploracji swojej tożsamości i ekspresji w przestrzeni cyfrowej, treści przesyłane przez użytkowników poniżej 16 roku życia są wykluczone z rekomendacji. Staramy się wspierać zdrowy rozwój we wszystkich grupach wiekowych. Propagowanie chirurgii kosmetycznej wśród osób niepełnoletnich może skutkować częstszym poczuciem niezadowolenia z własnego ciała. W związku z tym takie treści – w tym filmy przed i po zabiegu, filmy przedstawiające zabiegi chirurgiczne oraz wiadomości omawiające zabiegi chirurgii kosmetycznej bez ostrzeżenia o ryzyku – są wykluczone z sekcji „Dla Ciebie” wszystkich użytkowników poniżej 18 roku życia.

Niebezpieczne wyczyny i sporty

Niektóre czynności mogą być ryzykowne lub niebezpieczne, jeżeli są wykonywane bez zachowania środków ostrożności, co może skutkować obrażeniami. Treści, które przedstawiają niebezpieczne wyczyny lub sporty ekstremalne w wykonaniu osób niebędących profesjonalistami, mogą zostać wykluczone (usuwamy treści przedstawiające niebezpieczne czynności i wyzwania podejmowane przez osoby niebędące profesjonalistami w przypadku, gdy takie działania mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika bądź osób trzecich).

Treści przesycone seksualnością

Jesteśmy świadomi, że nie wszystkie treści mogą być odpowiednie dla wszystkich użytkowników (w szczególności dla naszych nastoletnich użytkowników), a pewne treści mogą być niestosowne kulturowo w niektórych regionach. Aby nie powodować dyskomfortu u użytkowników i zapewnić im wrażenia odpowiednie do wieku, treści sugestywne pod względem seksualnym mogą zostać wykluczone z rekomendacji. Dotyczy to treści przedstawiających domniemaną nagość, seksualizujących części ciała bądź mających charakter wyraźnie erotyczny lub zmysłowy (np. striptiz).

Wyroby tytoniowe i alkoholowe

TikTok jest bardzo zaangażowany w ochronę bezpieczeństwa osób niepełnoletnich na swojej platformie. Treści propagujące lub przedstawiające wyroby alkoholowe spożywane wprawdzie przez osoby pełnoletnie, ale w sposób niebezpieczny, bądź wspominające o takich praktykach, mogą zostać wykluczone z rekomendacji. Treści przedstawiające używanie wyrobów tytoniowych przez dorosłych lub wspominające o substancjach kontrolowanych są wykluczone z rekomendacji. Należy pamiętać, że zabronione są treści sugerujące, opisujące, naśladujące bądź propagujące posiadanie lub spożywanie napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych lub narkotyków przez osoby niepełnoletnie. Zgodnie z naszymi Zasadami Społeczności zabronione są też treści zawierające informacje skierowane do osób niepełnoletnich na temat sposobu zakupu, sprzedaży bądź uzyskania w drodze wymiany alkoholu, wyrobów tytoniowych lub substancji kontrolowanych.

Treści brutalne i drastyczne

Nasza społeczność ceni kreatywność. Treści mogące potencjalnie wywoływać u widzów dyskomfort, szok lub obrzydzenie mogą zostać wykluczone z sekcji „Dla Ciebie”; obejmuje to przerażające efekty, nagłe przedstawienia przerażających zdarzeń (jump scare), charakteryzację realistycznie imitującą krwawe rany lub przedstawienia czynności fizjologicznych. Większość treści brutalnych i drastycznych jest niedozwolona na TikToku, jednak w pewnych sytuacjach możemy nie usuwać niektórych rodzajów tych treści, takich jak drastyczne przedstawienia zgonów, wypadków lub walk, jeżeli dokumentowane są prawdziwe wydarzenia i są one przedmiotem publicznego zainteresowania. Treści te nie są odpowiednie dla wszystkich odbiorców, więc zostaną wykluczone z rekomendacji jak i będą zawierać ekran z prośbą o potwierdzenie chęci ich wyświetlenia lub ostrzeżenie.

Spam, treści nieautentyczne lub wprowadzające w błąd

Cenimy sobie autentyczność i zgodność z prawdą. Z sekcji „Dla Ciebie” wykluczamy wszelkie treści, które służą oszukaniu użytkowników lub manipulacji nimi w celu nieautentycznego powiększenia liczby obserwujących, polubień, wyświetleń bądź innych wskaźników zaangażowania na platformie, w tym techniki typu „obserwacja za obserwację” (follow-to-follow), „polubienie za polubienie” (like-to-like) oraz wprowadzanie użytkowników w błąd lub manipulowanie nimi, aby klikali przyciski polubienia bądź udostępnienia. Z rekomendacji wykluczane są też treści o charakterze teorii spiskowych, które przeczą ogólnie przyjętym przekonaniom oraz przedstawiają jako winnych grupę ludzi lub podmiot (nie zaś żyjącą osobę), bądź potencjalnie wprowadzające w błąd i szkodliwe treści dotyczące bieżących wydarzeń, w przypadku których nadal nie dysponujemy pełnymi informacjami.

Treści nieoryginalne, niskiej jakości i kody QR

Fundamentem społeczności TikToka są oryginalne i zabawne treści. Aby zapewnić naszym użytkownikom pozytywne wrażenia, których oczekują od TikToka, wykluczamy z rekomendacji treści nieoryginalne i niskiej jakości. Treści uznajemy za nieoryginalne, jeżeli zostały one zaimportowane lub przesłane z TikToka, innych platform bądź innych źródeł, w tym telewizji, filmów lub webcastów, a użytkownik nie zmodyfikował ich w kreatywny sposób. Na to, że treść nie jest oryginalna, wskazuje na przykład widoczny znak wodny lub nałożone logo. Treści niskiej jakości to bardzo krótkie klipy, statyczne obrazy i filmy oparte wyłącznie na GIF-ach. Treści zawierające kody QR są zazwyczaj wykluczone z sekcji „Dla Ciebie”, gdyż mogą one prowadzić użytkowników do szkodliwych stron internetowych lub aplikacji, chociaż robimy wyjątki w pewnych okolicznościach, w których to ryzyko jest niewielkie (np. w odniesieniu do handlu elektronicznego).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy za przynależność do naszej tętniącej życiem globalnej społeczności i za współpracę z nami w celu utrzymania przyjaznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników. Jeśli natkniesz się na treści lub konta, które Twoim zdaniem mogą naruszać Zasady Społeczności, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli dokonać ich analizy i podjąć odpowiednie działania.