TikTok
How TikTok is supporting our community through COVID-19

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายของ TIKTOK


Last updated: May 24, 2022


แนวทางเหล่านี้ (“แนวทาง”) เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ต้องการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้แพลตฟอร์ม TikTok (“แพลตฟอร์ม”) จากนิติบุคคลใด ๆ ของ TikTok ตามรายชื่อในส่วนที่ 1 ด้านล่าง (เรียกรวมกันว่า “TikTok”) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

TikTok มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในขณะที่เคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์อื่น ๆ ของผู้ใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ TikTok มีนโยบายและขั้นตอนภายในในการควบคุมวิธีที่ TikTok จัดการและตอบสนองต่อคำสั่งในการบังคับใช้กฎหมาย คำสั่งเหล่านี้กำหนดให้ TikTok เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้เฉพาะในกรณีที่คำสั่งนั้นมีความถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน


ส่วนที่ 1 - ข้อกำหนดพื้นฐาน

อันดับแรก ต้องส่งคำสั่งไปยังนิติบุคคลของ TikTok ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิกัดภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

TikTok Inc.
5800 Bristol Parkway, Suite 100
Culver CIty, CA 90230
UNITED STATES
การขอข้อมูลของผู้ใช้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา
TikTok Information Technologies UK Limited
6th Floor
One London Wall
London, EC2Y 5EB
UNITED KINGDOM
การขอข้อมูลของผู้ใช้ที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร
TikTok Technology Limited
10 Earlsfort Terrace
Dublin, D02 T380
IRELAND
การขอข้อมูลของผู้ใช้ที่พำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมทั้งไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์) และสวิตเซอร์แลนด์
TikTok Pte. Limited
One Raffles Quay,
#26-10, South Tower,
SINGAPORE 048583
การขอข้อมูลของผู้ใช้ที่พำนักอยู่นอกสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือสวิตเซอร์แลนด์

โปรดทราบว่าคำสั่งที่ส่งถึงนิติบุคคลของ TikTok ที่ไม่ถูกต้องอาจไม่ได้รับการดำเนินการจนกว่าข้อผิดพลาดนี้จะได้รับการแก้ไข ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น

อันดับที่สอง จะต้องส่งคำสั่งทางอีเมลไปที่: www.tiktok.com/legal/report/lawenforcementrequest พร้อมเอกสารแนบใด ๆ (เช่น หมายเรียกอย่างเป็นทางการ คำสั่งศาล หรือเอกสารอื่น ๆ ประกอบคำสั่ง) ในรูปแบบ PDF

การยืนยันการได้รับการติดต่อใด ๆ เป็นการดำเนินการเพื่อความสะดวกเท่านั้น และในการดำเนินการดังกล่าว ทาง TikTok จะไม่สละสิทธิ์ในการคัดค้านใด ๆ (รวมถึงการไม่มีเขตอำนาจศาล กระบวนการทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง หรือการขาดบริการที่เหมาะสม) คำสั่งทั้งหมดที่ส่งไปยัง TikTok และเอกสารประกอบใด ๆ (รวมถึงคำสั่ง หมายเรียก และ/หรือ หมายศาลหรือเอกสารเทียบเท่า) จะต้องจัดเตรียมเป็นภาษาอังกฤษหรือพร้อมคำแปล TikTok จะไม่ตอบสนองต่อการขอข้อมูลผู้ใช้ที่ส่งโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเมื่อส่งผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ


ส่วนที่ 2 - ประเภทของข้อมูลผู้ใช้

TikTok อาจเก็บข้อมูลผู้ใช้ต่อไปนี้ซึ่งอาจจะถูกขอในการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้อง:

ประเภทข้อมูลตัวอย่าง (เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง)
ข้อมูลสมาชิกชื่อผู้ใช้ TikTok
ที่อยู่อีเมล (ขึ้นอยู่กับวิธีการสมัครของผู้ใช้)
หมายเลขโทรศัพท์ (ขึ้นอยู่กับวิธีการสมัครของผู้ใช้)
วันที่สร้างบัญชี
ที่อยู่ IP ในการสร้างบัญชี
ข้อมูลอุปกรณ์
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบที่อยู่ IP ในการเข้าสู่ระบบบัญชี / ออกจากระบบ
ข้อมูลการโต้ตอบ (ไม่ใช่เนื้อหา)บันทึกที่อยู่ IP สำหรับการโต้ตอบ (ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
เวลา / วันที่สร้างวิดีโอ
ข้อมูลเนื้อหาเนื้อหาวิดีโอ
ความคิดเห็น
เนื้อหาข้อความโดยตรง

คำสั่งแต่ละรายการต้องระบุประเภทของข้อมูลที่ขออย่างชัดเจนและกฎหมายพื้นฐานที่รองรับคำสั่ง หากคำสั่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ขอ (ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ด้านล่าง) จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเนื้อหา (ซึ่งโดยทั่วไปต้องมีคำสั่งศาลในประเทศ / หมายศาล หมายเรียก หรือคำสั่งที่เทียบเท่า)


ส่วนที่ 3 - ข้อกำหนดเมื่อทำการร้องขอ

คำสั่งแต่ละรายกา,ต้องส่งในกระดาษที่มีหัวจดหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย มีการลงนามต้องลงวันที่และมีข้อมูลต่อไปนี้:

 • รายละเอียดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ออกคำสั่ง (หรือศาล):
  •  เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่ร้องขอ (หรือศาล): ชื่อและที่ตั้งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่เป็นคำสั่งศาล คำสั่งควรระบุที่ตั้งและชื่อของศาลที่เกี่ยวข้องและผู้พิพากษา / เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
  • เจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่ง: ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่ง, ป้าย / หมายเลขประจำตัว, ที่อยู่อีเมล (ต้องมาจากโดเมนอีเมลที่เป็นทางการ) และหมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงเบอร์ต่อ)
 • รายละเอียดของบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง:
  •  ชื่อผู้ใช้ TikTok: เมื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เฉพาะรายของแพลตฟอร์ม คุณจะต้องระบุชื่อผู้ใช้ TikTok ที่เฉพาะเจาะจงหรือรหัสบัญชีที่ได้รับอนุมัติที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังขอให้ส่งภาพหน้าจอของบัญชีที่เกี่ยวข้อง (เพื่อช่วยให้เราระบุบัญชีที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น) ต่อไปนี้เป็นตัวระบุที่ได้รับการอนุมัติของ TikTok:
   • รหัสผู้ใช้ TikTok
   • ชื่อผู้ใช้ TikTok (ยอมรับ URL ของบัญชีหรือภาพหน้าจอ)
   • หมายเลขโทรศัพท์
   • ที่อยู่อีเมล
   • รหัสวิดีโอ (ยอมรับ URL ของวิดีโอหรือภาพหน้าจอ)
  • ข้อมูลที่ขอ: คำสั่งควรระบุขอบเขตของข้อมูลที่ขออย่างชัดเจน การขอข้อมูลที่กว้างเกินไปจะถูกปฏิเสธ
  • ช่วงวันที่: คำสั่งจะต้องระบุวันที่ (และเวลาถ้าเป็นไปได้) หรือช่วงวันที่ที่เกี่ยวข้องกับการขอ (สำหรับข้อมูลในอดีตเท่านั้น)
 • กฎหมายพื้นฐานที่รองรับคำสั่ง:
  • กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง: คำสั่งควรระบุกระบวนการทางกฎหมายอย่างชัดเจน (เช่น การอ้างถึงบทบัญญัติหรือส่วนที่เกี่ยวข้องของกฎหมาย / ธรรมนูญ / ประมวลกฎหมาย) ซึ่งอนุญาตให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีคำสั่งและรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน การตรวจจับ หรือการสอบสวนความผิดทางอาญา
  • บริบทและความผิดที่อยู่ระหว่างการสอบสวน: คำสั่งควรระบุประเภทของความผิดที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแยกต่างหาก (โดยอ้างถึงกฎหมาย / ธรรมนูญ / ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) สถานการณ์ของความผิด และวิธีการที่ความผิดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม
  • การแจ้งเตือนผู้ใช้: โปรดระบุว่าอนุญาตให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้หรือไม่ (ดูส่วนที่ 4 ด้านล่าง)


ส่วนที่ 4 - การแจ้งเตือนผู้ใช้

เป็นนโยบายของเราที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ TikTok ทราบก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เว้นแต่การแจ้งให้ทราบดังกล่าว: (ก) ถูกห้ามภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ข) จะมีผลต่อการสอบสวน และ/หรือ (ค) จะทำให้บุคคลเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายที่มีคำสั่งมีความรับผิดชอบที่ต้องระบุอย่างชัดเจนในคำสั่งว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้หรือไม่ TikTok จะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวหากมีข้อมูลสนับสนุนที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งอ้างถึงภาระผูกพันในการไม่เปิดเผยข้อมูลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)


ส่วนที่ 5 - คำสั่งให้เก็บรักษา

TikTok จะดำเนินการตามคำสั่งอย่างเป็นทางการเพื่อเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้เป็นเวลา 90 วัน กรุณาส่งคำสั่งการเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดทางอีเมลไปยัง www.tiktok.com/legal/report/lawenforcementrequest

คำสั่งให้เก็บรักษาจะต้องส่งในกระดาษที่มีหัวจดหมายของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย มีการลงนาม และต้องระบุข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องเก็บรักษาอย่างชัดเจน (โดยอ้างอิงชื่อผู้ใช้ ประเภทข้อมูล และช่วงวันที่ตามส่วนที่ 3 ด้านบน) TikTok จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 90 วันเมื่อได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการให้ขยายเวลาการเก็บรักษา เราอาจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ขยายเวลาเพิ่ม 90 วันมากกว่าหนึ่งครั้ง หาก TikTok ไม่ได้รับกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ดังกล่าวอาจจะถูกลบเมื่อหมดระยะเวลาการเก็บรักษา

คำสั่งการเก็บรักษาที่กว้างเกินไปหรือไม่ปิดเผยข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 และ 3 ของแนวทางเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้


ส่วนที่ 6 - คำสั่งในกรณีฉุกเฉิน

TikTok มีกระบวนการในการจัดการคำสั่งฉุกเฉิน คำสั่งดังกล่าวจะได้รับการประเมินเป็นรายกรณี: หากเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งฉุกเฉินที่เราได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินของเรา ที่สามารถเชื่อได้โดยสุจริตใจว่ามีเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่จะเกิดขึ้น หรือความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร้ายแรงต่อร่างกายต่อบุคคล เราอาจให้ข้อมูลผู้ใช้ที่จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายนั้นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

หากต้องการขอข้อมูลนี้ คุณสามารถส่งคำสั่งของคุณผ่านทาง แบบฟอร์มคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน

คำสั่งฉุกเฉินทั้งหมดต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่มีการสาบานตน และมาจากโดเมนอีเมลของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการ (หากส่งทางอีเมล) บุคคลที่ไม่ใช้ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ได้รับทราบถึงสถานการณ์ฉุกเฉินควรติดต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่โดยตรงและทันที


ส่วนที่ 7 - อื่น ๆ

TikTok อาจขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส่งคำขอความร่วมมือทางกฎหมายไปยังหน่วยงานของรัฐที่กำหนดภายใต้กรอบสนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญา (“MLAT”) หรือทางหนังสือส่งประเด็นไปสืบพยาน เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีคำสั่งตั้งอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ในประเทศของนิติบุคคลของ TikTok ที่ให้บริการให้กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการขอข้อมูล (ดูส่วนที่ 1 ด้านบน) ดูที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MLAT

ในการส่งคำสั่ง เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลใด ๆ ที่ให้มานั้นมีความครบถ้วนและถูกต้องตามความรู้และความเชื่อโดยสุจริตใจของพวกเขา และการเปิดเผย (หรือการดำเนินการอื่น ๆ) ตามที่ขอเป็นสิ่งที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ตรวจจับ หรือสอบสวนการกระทำความผิด หรือเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน เมื่อได้รับโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจะต้องจัดการข้อมูลนั้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

TikTok ขอสงวนสิทธิ์ในการเบิกเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อคำสั่งบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

TikTok อาจปรับปรุงหรือแทนที่แนวทางเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ฝ่ายใดทราบ


การบังคับใช้กฎหมายของ TIKTOK คำถามที่ถามบ่อย (“FAQ”)


ควรอ่านคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้ร่วมกับ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ของ TikTok


ถาม: TikTok มีแนวทางอย่างไรในการจัดการการข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

TikTok มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในขณะที่เคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์อื่น ๆ ของผู้ใช้ของเรา ในการดำเนินการในเรื่องนี้ เรามีนโยบายและขั้นตอนภายในในการควบคุมวิธีที่เราจัดการและตอบสนองต่อคำสั่งในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกำหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้เฉพาะในกรณีที่คำสั่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน

คำสั่งทั้งหมดที่ได้รับจะได้รับการประเมินเป็นกรณี ๆ ไปโดยทีมตอบสนองการบังคับใช้กฎหมายของ TikTok โดยเฉพาะ ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ใด ๆ ทีมนี้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อประเมินคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและมักมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสารเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อกำหนดของ TikTok ในการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ถาม: TikTok มีข้อกำหนดอย่างไรในการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ข้อกำหนดของ TikTok ในการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนใน แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย (โปรดดูที่ส่วนที่ 1 และ 3) ข้อกำหนดเหล่านี้สะท้อนถึงนโยบายและขั้นตอนภายในของเราในการจัดการคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กฎเกี่ยวกับเวลาที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะแตกต่างกันไปในบางส่วน รวมถึงนโยบายและขั้นตอนภายในของเราก็จะสะท้อนถึงเรื่องนี้

ถาม: ฉันจะค้นหาชื่อผู้ใช้ TikTok ได้อย่างไร

ถาม: TikTok เคยปฏิเสธการขอข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือไม่

ใช่ TikTok ปฏิเสธการขอข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนใน แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ของเรา ตัวอย่างที่พบบ่อยมีดังนี้:

 • การขอที่ไม่ได้ส่งถึงนิติบุคคลของ TikTok ที่ถูกต้อง
 • การขอที่ไม่ระบุกระบวนการทางกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้บังคับใช้กฎหมายดำเนินการขอและรวบรวมข้อมูล
 • การขอที่ไม่ระบุประเภทของความผิดที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ สถานการณ์ของความผิด และวิธีการที่ความผิดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ TikTok และ
 • การขอที่กว้างเกินไปสำหรับ “ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด” หรือเมื่อไม่มีการระบุช่วงวันที่

ถาม: TikTok ช่วยให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการขอข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้นถูกต้อง

นอกเหนือจากการปฏิเสธคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง TikTok จะดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้:

 • พยายามจำกัดขอบเขตของการขอข้อมูลให้แคบลงในแง่ของปริมาณข้อมูลที่ขอ จำนวนผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือช่วงเวลาที่พวกเขาเกี่ยวข้อง
 • ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคำขอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายละเอียดของกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือประเภทของความผิดที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ) หรือ
 • แจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ขอทราบว่าการขอตามกระบวนการของสนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญา (“MLAT”) มีความจำเป็นเพื่อให้ได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่ขอ

ถาม: TikTok เคยเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้นอกขอบเขตการขอตามกฎหมายอย่างเป็นทางการหรือไม่

TikTok อาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้โดยไม่ได้รับคำสั่งตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ (ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง) ในกรณีต่อไปนี้:

 • สถานการณ์ฉุกเฉิน: ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 5 ในหัวข้อ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรุนแรงต่อบุคคล เราอาจให้ข้อมูลผู้ใช้ที่จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายนั้นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
 • ภาระหน้าที่ในการรายงาน: ในบางสถานการณ์ TikTok อยู่ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายในการรายงานข้อมูลผู้ใช้บางอย่างต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่กำหนด เช่น ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited Children หรือ “NCMEC”) ของสหรัฐอเมริกา

ถาม: สถานการณ์ประเภทใดที่ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน

คำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลในกรณีฉุกเฉินทั้งหมดจะได้รับการประเมินเป็นกรณี ๆ ไป และแต่ละคำสั่งจะได้รับการประเมินโดยทีมตอบสนองการบังคับใช้กฎหมายของเราตามสถานการณ์เฉพาะ อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนที่อาจถือเป็นเหตุฉุกเฉิน:

 • กรณีความปลอดภัยของเด็กและการถูกฉวยผลประโยชน์
 • บุคคลที่สูญหาย
 • สถานการณ์การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง
 • ภัยคุกคามที่จะก่อให้เกิดความรุนแรง หรือ
 • สถานการณ์ภัยธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ (เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ)

ถาม: TikTok ยอมรับการข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในทุกประเทศหรือไม่

ในขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศใด ๆ สามารถส่งคำขอไปยัง TikTok ได้ แต่ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ ตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ขอ และประเภทข้อมูลที่ขอในบางกรณี ในบางสถานการณ์ TikTok จะแจ้งไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าการขอตามกระบวนการของสนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญา (หรือที่เรียกว่า “MLAT”) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้รับการเปิดเผยข้อมูลตามที่ขอ TikTok ได้เผยแพร่ รายงานความโปร่งใส พร้อมข้อมูลจำนวนคำขอที่ได้รับจากแต่ละประเทศ

ถาม: สนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญา (Mutual Legal Assistance Treaty หรือ “(“MLAT”) คืออะไร

MLAT เป็นสนธิสัญญาระหว่างสองประเทศขึ้นไปซึ่งกำหนดวิธีที่แต่ละประเทศจะช่วยให้ความเหลือในเรื่องกฎหมาย เช่น ในการสืบสวนคดีอาชญากรรม รัฐบาลของประเทศหนึ่งสามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลของอีกประเทศหนึ่งในการขอข้อมูลจากบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น ๆ ผ่านทาง MLAT

ถาม: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องพึ่งพากระบวนการ MLAT ในกรณีใด

ในสถานการณ์ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ขอข้อมูลตั้งอยู่ในประเทศอื่นอาจมีความจำเป็นในการขอไปยังนิติบุคคลของ TikTok ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูที่ส่วนที่ 1 ของ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย) หากผู้บังคับใช้กฎหมายไม่มีความชัดเจนว่าควรพึ่งพา MLAT หรือไม่ พวกเขาสามารถติดต่อ TikTok ได้ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าว TikTok จะพยายามสื่อสารไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่า MLAT มีความเหมาะสมหรือไม่ และจะนำพวกเขาไปยัง “หน่วยงานกลาง” ที่กำหนดสำหรับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ MLAT ในประเทศที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น สำหรับผู้ใช้ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์ บริการ TikTok จะให้บริการโดยนิติบุคคลของ TikTok ในสิงคโปร์ ในตัวอย่างนี้ เราจะแจ้งไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ขอ (หากพวกเขาอยู่นอกสิงคโปร์) ว่าพวกเขาจะต้องส่งคำขอไปยัง “หน่วยงานกลาง” ของสิงคโปร์เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน MLAT หากพวกเขาต้องการดำเนินการตามคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้โดยนิติบุคคลของ TikTok ในสิงคโปร์

ถาม: ควรส่งคำขอที่ไม่ใช่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไปยังที่ใด

คำขอที่ไม่ใช่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นดังต่อไปนี้:

ถาม: TikTok ดำเนินการตามคำขอเร็วแค่ไหน

ทีมตอบสนองต่อการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะของ TikTok พยายามที่จะตอบสนองต่อคำสั่งทั้งหมดในเวลาที่เหมาะสม แต่เวลาในการตอบกลับอาจแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากปริมาณกรณีที่ได้รับ ณ เวลานั้นและความซับซ้อนของคำขอ หากคำสั่งใดมีความละเอียดอ่อนต่อเวลา เราจะขอให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ร้องขอทำหมายเหตุประกอบในคำสั่ง (อธิบายเหตุผล) การตอบสนองอาจใช้ระยะเวลาที่นานขึ้น ในกรณีที่คำสั่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย และ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เหล่านี้

ถาม: ฉันจะทำอย่างไรหากได้รับรายงาน Cybertip ที่ TikTok ส่งถึง NCMEC

หากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับรายงาน Cybertip ของ TikTok ถึง NCMEC และขณะนี้กำลังขอข้อมูลผู้ใช้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน คำสั่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย และ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เหล่านี้ เพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินการตามคำสั่งของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดระบุหมายเลขรายงานที่กำหนดให้กับรายงาน Cybertip โดย NCMEC ในคำขอของคุณ

© 2023 TikTok