กฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัพเดตครั้งล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2563

 

ยินดีต้อนรับสู่ TikTok (“แพลตฟอร์ม”) โดยแพลตฟอร์มได้มีการจัดหาและควบคุมโดยบริษัท TikTok จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, ประเทศสิงคโปร์ 048583 (“TikTok”, “เรา” หรือ “พวกเรา”)

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายฉบับนี้อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติของเราที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บมาจากท่านหรือที่ท่านได้มอบให้กับเรา หากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายฉบับนี้ ท่านไม่ควรใช้งานแพลตฟอร์ม

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับว่าเราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร กรุณากรอกแบบฟอร์มที่ https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

เนื้อหาโดยย่อ

ข้อมูลใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ท่านมอบให้กับเรา เมื่อท่านสร้างบัญชีและอัพโหลดเนื้อหาลงบนแพลตฟอร์ม  ซึ่งรวมถึงข้อมูลด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน นอกจากนี้ เรายังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากท่านดาวน์โหลดแอพและมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มโดยไม่มีการสร้างบัญชี

เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านเช่นไร

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดแพลตฟอร์มให้กับท่านและเพื่อปรับปรุงและจัดการแพลตฟอร์ม  เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเสนอแนะแก่ท่านในฟีด ‘เพื่อท่าน (For You)’ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์ม และเพื่อรักษาความปลอดภัยของท่าน เป็นต้น และในสถานการณ์ที่เหมาะสม เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อให้บริการโฆษณาที่ท่านเป็นเป้าหมายและโปรโมทแพลตฟอร์มให้ท่านด้วย

เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ใดบ้าง

เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามซึ่งช่วยเราส่งมอบแพลตฟอร์ม เช่น ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (cloud storage providers) เรายังแบ่งปันข้อมูลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับ TikTok บริการคัดกรองเนื้อหา ผู้ให้บริการวัดผล ผู้โฆษณา และผู้ให้บริการวิเคราะห์  ในที่และเมื่อกฎหมายกำหนด เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับหน่วยงานที่กำหนดหรือบังคับใช้กฎหมาย และกับบุคคลที่สามตามคำสั่งศาลที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 

เราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าใด?

เราเก็บข้อมูลของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน หากเราไม่ต้องการข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวตราบเท่าที่เรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือเมื่อเรามีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น  นอกจากนี้ เราจะยังเก็บข้อมูลของท่าน หากเราเชื่อว่าข้อมูลนั้นจำเป็นในการดำเนินการ ใช้สิทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้กับการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในปัจจุบันหรือในอนาคต 

เราจะแจ้งท่านอย่างไรหากมีการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

โดยทั่วไปแล้ว เราจะแจ้งผู้ใช้งานทุกรายให้ทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้วยการบอกกล่าวในแพลตฟอร์มของเรา  แต่ถึงกระนั้น ท่านควรศึกษานโยบายนี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีขึ้น เราจะลงวันที่ “ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด” ที่ด้านบนของนโยบายเพื่อแสดงวันที่ที่นโยบายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  ในการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านนโยบายนี้และท่านเข้าใจสิทธิของท่านที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการที่เราจะรวบรวม ใช้ และประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

***********************************************************************************************

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้

เราเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้

ข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน ท่านได้ให้ข้อมูลแก่เราเมื่อท่านได้ลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้งาน วันเกิด (หากมี) ที่อยู่อีเมล์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยในโปรไฟล์ผู้ใช้งานของท่าน และรูปถ่ายหรือวิดีโอโปรไฟล์ของท่าน  

เนื้อหาของผู้ใช้งานและข้อมูลพฤติกรรม เราประมวลผลเนื้อหาที่ท่านสร้างและเห็นบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงความชื่นชอบที่ท่านได้ตั้งค่าไว้ (เช่น ภาษาที่ท่านเลือกใช้) ภาพถ่าย และวิดีโอที่ท่านอัพโหลดและความเห็นที่ท่านได้แสดงและการถ่ายทอดสด (Live-Streams) ที่ท่านได้ทำขึ้น (“เนื้อหาของผู้ใช้งาน” (User Content))

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการอัพโหลดเนื้อหาของผู้ใช้งานก่อนที่จะคลิก “โพสต์” เพื่อยืนยันการอัพโหลด เราจะให้บริการพรีโหลด (preload) เพื่อให้ท่านอัพโหลดไฟล์เสียงและวิดีโอได้ล่วงหน้า หากท่านยกเลิกหรือไม่ได้อัพโหลดเนื้อหาด้วยเหตุอื่นใด เราจะลบไฟล์เสียงและวิดีโอที่เกี่ยวข้องออกจากเซอร์เวอร์ของเรา เราเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม การท้าทาย และการแข่งขันที่ท่านได้เข้าร่วม  เรายังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม เช่น ท่านมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มอย่างไร รวมถึงท่านมีปฏิสัมพันธ์เช่นไรกับเนื้อหาที่เราแสดงต่อท่าน โฆษณาที่ท่านได้เห็น วิดีโอที่ท่านได้ชม และปัญหาที่ประสบ เนื้อหาที่ท่านชอบ เนื้อหาที่ท่านเก็บไว้ใน ‘รายการโปรดของฉัน (My Favourites)’ และผู้ใช้งานที่ท่านติดตาม และเราทำการสรุปจากความชื่นชอบของท่าน รวมถึงความสนใจ เพศ และอายุของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับท่าน เราประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดตามของท่าน ไลค์ (likes) ที่ท่านได้รับและผลตอบรับต่อเนื้อหาที่ท่านได้อัพโหลด เพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทเนื้อหาของท่านต่อผู้ใช้งานรายอื่นและศึกษาจากโปรไฟล์ของท่านว่าเรามีโอกาสร่วมมือกับท่านในอนาคตได้หรือไม่ และหากเหมาะสม เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับท่านและบอกกล่าวท่านเกี่ยวกับบริการใหม่ๆและโอกาสต่างๆ

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม ท่านอาจเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลบางรายการกับเราผ่านบุคคลที่สามหรือผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบุคคลที่สามดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เรายังได้แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สามไว้ด้านล่างดังนี้

พันธมิตรทางธุรกิจ

หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์มโดยให้รายละเอียดบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คของท่าน (เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Google) ท่านจะได้มอบแก่เราหรืออนุญาตให้โซเชียลเน็ตเวิร์คของท่านมอบชื่อผู้ใช้งานและโปรไฟล์สาธารณะของท่านแก่เรา เราจะแบ่งปันข้อมูลบางประการกับโซเชียลเน็ตเวิร์คของท่าน เช่น app ID, access token และ URL ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันรายชื่อผู้ติดต่อใน Facebook ของท่านกับเรา กรุณาอ่านหัวข้อการค้นหาผู้ใช้งานรายอื่นและเชิญเพื่อนของท่าน (Find other users and invite your friends)

ผู้โฆษณาและเน็ตเวิร์คโฆษณา

เราใช้ข้อมูลที่เก็บจากท่าน และปฏิสัมพันธ์ของท่านในแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นใดเพื่อการสรุปความสนใจของท่านเพื่อที่จะจัดโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องที่มากกว่าให้กับท่าน ข้อมูลนี้บอกเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม แอพที่ท่านดาวน์โหลด และการซื้อสินค้าของท่านเพื่อให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าสิ่งใดที่ท่านอาจสนใจในอนาคตและประเมินว่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเรานั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด เรารวบรวมข้อมูลนี้โดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในแอพของเราและข้อมูลคล้ายกันที่เราได้รับจากบุคคลที่สามซึ่งลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเราและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าชม 

ข้อมูลเทคโนโลยีเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวม เราเก็บข้อมูลบางรายการจากท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้แพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงเมื่อท่านใช้แอพโดยไม่มีบัญชี  ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงหมายเลขประจำเครื่อง (IP address) ประวัติการเข้าเว็บ (ซึ่งคือเนื้อหาที่ท่านได้ชมบนแพลตฟอร์ม) ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ การตั้งค่าเขตเวลา ตัวบ่งชี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงโฆษณา และเวอร์ชั่นของแอพที่ท่านกำลังใช้  เรายังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าแพลตฟอร์ม เช่น รุ่นของอุปกรณ์ของท่าน ระบบของอุปกรณ์ ชนิดของเน็ตเวิร์ค เลขรหัสอุปกรณ์ ความละเอียดของหน้าจอ และระบบปฏิบัติการ  หากท่านล็อคอินจากอุปกรณ์หลายตัว เราจะสามารถใช้ข้อมูลโปรไฟล์ของท่านเพื่อระบุกิจกรรมที่ท่านเข้าทำผ่านอุปกรณ์ต่างๆ

ตำแหน่งที่ตั้ง เราใช้ 'ภูมิภาค' (Region) ที่ท่านเลือกในการตั้งค่าเพื่อปรับประสบการณ์การใช้งาน TikTok ให้เหมาะกับท่าน ยกเว้นแต่ในกรณีที่เราให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งในกรณีนั้น เราจะเก็บข้อมูลจีพีเอส (ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน)

การค้นหาผู้ใช้งานรายอื่นและการเชิญเพื่อนของท่าน ท่านสามารถเลือกว่าจะค้นหาผู้ใช้งานรายอื่นบนแพลตฟอร์มโดยใช้คำสั่ง 'ค้นหาเพื่อน (Find Friends)' ของเรา ชุดคำสั่งนี้จะทำให้ท่านเห็นว่าเพื่อนคนใดของท่านไม่ว่าจะในรายชื่อโทรศัพท์หรือรายชื่อเพื่อนใน Facebook ที่กำลังใช้แพลตฟอร์มนี้และเสนอให้ท่านเลือกที่จะติดตามพวกเขาหรือไม่ ท่านสามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อเชิญเพื่อนให้เข้าร่วมกับท่านบนแพลตฟอร์ม เราจะใช้ข้อมูลผู้ติดต่อที่ท่านมีกับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าจะจากรายชื่อโทรศัพท์หรือรายชื่อเพื่อนใน Facebook และให้ท่านเลือกว่าจะเชิญพวกเขาด้วยเอสเอ็มเอส (SMS), อีเมล์ หรือข้อความจากบุคคลที่สาม (เช่น Whatsapp, Facebook (รวมถึง Facebook Messenger) หรือ Twitter) ให้มาชมโปรไฟล์ TikTok ของท่าน   

การซื้อเหรียญ หากท่านอาศัยอยู่ในเขตอำนาจที่สามารถซื้อเหรียญด้วยการซื้อในแอพ โปรดศึกษาข้อกำหนดของนโยบายว่าด้วยสินค้าเสมือนจริง (Virtual Items Policy) ของเรา ท่านจะทำการซื้อด้วยบัญชี Apple iTunes หรือ Google Play เราจะไม่เก็บข้อมูลการเงินหรือข้อมูลการเรียกเก็บเงินใดๆของท่านที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว กรุณาศึกษาข้อกำหนดและคำบอกกล่าวของแอพสโตร์ (app store) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลดังกล่าว และเพื่อให้เราเครดิตมูลค่าเหรียญในบัญชีของท่านได้อย่างถูกต้อง เราจะบันทึกการซื้อของท่าน เวลาที่ท่านทำการซื้อ และจำนวนที่ใช้ไป

2. คุกกี้ 

เรา และผู้ขายและผู้ให้บริการของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (เช่น web beacons, flash cookies เป็นต้น) (“คุกกี้”) เพื่อเก็บข้อมูล วัดผล และวิเคราะห์โดยอัตโนมัติว่าเว็บเพจ (web pages) ใดบ้างที่ท่านคลิกและท่านใช้แพลตฟอร์มเช่นไร เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์มของท่าน ปรับปรุงบริการของเรา และจัดโฆษณาที่ตรงเป้าสำหรับท่านบนแพลตฟอร์มและอื่นใดผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายของท่าน  คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งหากจัดเก็บในอุปกรณ์ของท่าน จะช่วยให้แพลตฟอร์มจัดทำฟีเจอร์ (features) และชุดคำสั่ง (functionality) บางประการ  ส่วนเครื่องบ่งบอกตำแหน่ง (web beacons) นั้นเป็นภาพขนาดเล็กมากหรือข้อมูลชิ้นเล็กที่ฝังอยู่ในภาพ หรือที่เรียกว่า “pixel tags” หรือ “clear GIFs” ซึ่งสามารถจดจำคุกกี้ เวลาและวันที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพจ รายละเอียดของเพจที่มี pixel tag และข้อมูลที่คล้ายคลึงจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ ในการใช้งานแพลตฟอร์ม ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราในการใช้คุกกี้

นอกจากนี้ เราอนุญาตให้พันธมิตรทางธุรกิจ, เครือข่ายโฆษณา, และผู้ให้บริการและผู้ขายโฆษณาอื่นใด (รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ขายบริการวิเคราะห์) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่านผ่านคุกกี้ เราเชื่อมข้อมูลการติดต่อหรือข้อมูลการเป็นสมาชิกของท่านกับกิจกรรมของท่านบนแพลตฟอร์มของเราผ่านอุปกรณ์ทุกรายการของท่าน โดยใช้อีเมล์หรือข้อมูลอุปกรณ์หรือข้อมูลการล็อก-อินอื่นใดของท่าน บุคคลที่สามดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเราและสถานที่ออนไลน์อื่นใดเพื่อให้ตรงกับความสนใจ ความชื่นชอบ และลักษณะนิสัยของท่าน เราไม่รับผิดชอบแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านั้นไม่อยู่ภายใต้นโยบายฉบับนี้

ท่านอาจปฏิเสธหรือปิด (disable) คุกกี้โดยปรับการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน เนื่องจากเบราเซอร์แต่ละตัวนั้นแตกต่างกัน กรุณาอ่านวิธีใช้งานเบราเซอร์ของท่าน และโปรดทราบว่าท่านอาจต้องกระทำขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อปฏิเสธหรือปิดคุกกี้บางประเภท ตัวอย่างเช่น เนื่องจากการทำงานของเบราเซอร์และแอพในโทรศัพท์มือถือมีความแตกต่างกัน ท่านอาจต้องใช้ขั้นตอนที่แตกต่างกันเพื่อออกจากคุกกี้ที่ใช้สำหรับการโฆษณาเป้าหมายใน เบราเซอร์ และออกจากโฆษณาเป้าหมายในแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งท่านอาจควบคุมได้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์หรือการกดอนุญาตให้กับแอพในโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ การที่ท่านเลือกออกจากเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ที่เจาะจงบางตัวที่ท่านใช้เพื่อออกจากรายการดังกล่าวนั้น ท่านอาจจะต้องดำเนินการออกจากคุกกี้ในเบราเซอร์หรืออุปกรณ์อื่นอีกด้วย  หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธ ปิด หรือลบคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นบางรายการบนแพลตฟอร์ม 

3. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นไร

เราจะใช้ข้อมูลที่เราเก็บเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้

 • แจ้งให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 • ให้การช่วยเหลือผู้ใช้งานแก่ท่าน
 • จัดเนื้อหาที่เหมาะสมแก่ท่านและให้ท่านได้รับเนื้อหาที่คัดสรรให้ตรงกับความสนใจของท่าน
 • จัดการให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาของผู้ใช้งานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานรายอื่น
 • ตั้งบริการข้อความให้ทำงาน หากท่านเลือกที่จะใช้งานฟังก์ชั่นนี้
 • ทำให้ท่านสามารถเข้าร่วมโปรแกรมสินค้าเสมือนจริง (virtual items)
 • สื่อสารกับท่าน 
 • ช่วยเราตรวจจับและต่อสู้กับกิจกรรมที่เป็นการละเมิด อันตราย ฉ้อฉล สแปม และผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม
 • จัดการให้ท่านมีความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้งาน, ข้อความ และ เมตาดาตา (metadata) ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจจับการละเมิดแนวทางปฏิบัติในชุมชนของเราและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่นใด
 • จัดการให้มั่นใจว่าเนื้อหาถูกนำเสนอต่อท่านและอุปกรณ์ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ปรับปรุง, ส่งเสริม และพัฒนาแพลตฟอร์ม และโปรโมทหัวข้อ แฮชแท็ก และแคมเปญที่เป็นที่นิยมบนแพลตฟอร์ม
 • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบแพลตฟอร์มเพื่อให้มั่นใจในความเสถียรและความปลอดภัย
 • อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมฟีเจอร์โต้ตอบ (interactive features) บนแพลตฟอร์ม
 • ช่วยให้ท่านสังสรรค์ในแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้ผู้ใช้งานรายอื่นค้นหาท่านด้วยฟังก์ชั่น "ค้นหาเพื่อน" หรือผ่านรายชื่อในโทรศัพท์
 • จัดการให้มั่นใจว่าท่านมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะใช้งานแพลตฟอร์ม (ตามที่กฎหมายกำหนด)
 • คัดสรรโฆษณาที่เหมาะสำหรับท่าน
 • ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งแก่ท่าน (หากมีการให้บริการดังกล่าวในอาณาเขตของท่าน)
 • บังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และ
 • บริหารจัดการแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขปัญหา

4. เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นไร

เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามซึ่งเราเลือกแล้ว ดังนี้

พันธมิตรทางธุรกิจ

หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์มโดยให้รายละเอียดบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คของท่าน (เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Google) ท่านจะมอบแก่เราหรืออนุญาตให้โซเชียลเน็ตเวิร์คของท่านมอบแก่เราชื่อผู้ใช้งานและโปรไฟล์สาธารณะของท่าน ในขณะเดียวกัน เราก็จะแบ่งปันข้อมูลบางประการกับโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้อง เช่น app ID, access token และ URL ของท่าน   

หากท่านเลือกที่จะแบ่งปันเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย วิดีโอ ชื่อผู้ใช้งาน และข้อความที่ลงไว้ด้วยนั้นจะถูกแบ่งปันบนแพลตฟอร์มนั้นหรือ ในกรณีของการแบ่งปันด้วยแพลตฟอร์มการส่งข้อความ (instant messaging platforms) เช่น Whatsapp ลิงค์ของเนื้อหานั้นก็จะถูกแบ่งปันด้วย 

ผู้ให้บริการชำระเงิน

หากท่านเลือกที่จะซื้อเหรียญ เราจะแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ให้บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมนั้น เราจะแบ่งปันไอดีธุรกรรม (transaction ID) เพื่อให้ผู้ให้บริการทราบตัวท่านและนำเหรียญเข้าบัญชีของท่านในมูลค่าที่ถูกต้อง หลังจากที่ท่านได้ชำระเงินแล้ว

ผู้ให้บริการ 

เราให้ข้อมูลและเนื้อหาแก่ผู้ให้บริการซึ่งสนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และผู้ให้บริการคัดกรองเนื้อหา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์มเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเพลิดเพลิน 

ผู้วิเคราะห์ 

เราใช้บริการผู้วิเคราะห์เพื่อช่วยให้เราใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มได้อย่างสูงสุดและเพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์ม  ผู้วิเคราะห์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามยังช่วยเราคัดสรรโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ผู้โฆษณาและเครือข่ายโฆษณา

เราแบ่งปันข้อมูลกับผู้โฆษณาและบริษัทที่ทำการวัดผลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้งานกี่คนและรายใดในแพลตฟอร์มที่เข้าชมหรือคลิกโฆษณา เราแบ่งปันไอดีอุปกรณ์ (device ID) ของท่านกับบริษัทที่ทำการวัดผลเพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของท่านบนแพลตฟอร์มกับกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์อื่น แล้วเราจึงจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ 

กลุ่มบริษัทของเรา

นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทที่เป็นสมาชิก บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทของเรา เพื่อจัดแพลตฟอร์ม รวมถึงพัฒนาและทำให้การใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มได้อย่างสูงสุด ป้องกันการใช้งานที่ผิดกฎหมาย และช่วยเหลือผู้ใช้งาน

การบังคับใช้กฎหมาย

เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย, หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่นใด หากกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการเช่นที่ว่านั้น หรือหากการใช้งานดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ

 • ปฏิบัติตามข้อผูกพัน กระบวนการ หรือคำร้องขอตามกฎหมาย
 • บังคับใช้ ข้อกำหนดว่าด้วยบริการ (Terms of Service) ของเราและสัญญา นโยบาย และมาตรฐานอื่นใด ซึ่งรวมถึงการสืบสวนความเป็นไปได้ในการละเมิดข้อกำหนด สัญญา นโยบาย และมาตรฐานใดๆ
 • ตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย การฉ้อฉล หรือด้านเทคนิค หรือ
 • ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ผู้ใช้งานของเรา บุคคลที่สาม หรือสาธารณะดังที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต (รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อฉลและลดความเสี่ยงด้านเครดิต)

โปรไฟล์สาธารณะ

โปรดทราบว่า หากโปรไฟล์ของท่านตั้งค่าไว้ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลใดๆในแพลตฟอร์มจะเห็นเนื้อหาของท่านและเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกเข้าดูหรือแชร์โดยเพื่อนและผู้ติดตามของท่าน รวมถึงบุคคลที่สาม เช่น เสิร์ชเอนจิน (search engine) ผู้รวบรวมเนื้อหา และเว็บไซต์ข่าวสาร ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ที่สามารถชมวิดีโอได้ทุกครั้งที่ท่านอัพโหลดวิดีโอ หรือท่านสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นส่วนตัวแต่เริ่มต้น (default private) โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น 'บัญชีส่วนตัว (Private Account)' ใน “จัดการบัญชีของฉัน (Manage my account)” ซึ่งอยู่ในการตั้งค่า (Settings)

การขายหรือการควบรวม

เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ใดๆ (ไม่ว่าสืบเนื่องมาจากการชำระบัญชี, การล้มละลาย หรืออื่นใด) ซึ่งเราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
 • หากเราขาย ซื้อ ควบรวม ถูกได้มาโดย หรือเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทหรือธุรกิจอื่นใด หรือขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา  ข้อมูลผู้ใช้งานอาจรวมอยู่ในสินทรัพย์ที่ถูกโอนไปในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

5.  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ใด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากท่านอาจเก็บไว้ในเซอร์เวอร์ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่นอกประเทศที่ท่านอยู่อาศัย เรามีเซอร์เวอร์หลักๆตั้งอยู่ทั่วโลกเพื่อให้บริการแก่ท่านอย่างต่อเนื่องทั่วโลก 

6. ทางเลือกของท่าน

ท่านสามารถเข้าและแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ส่วนใหญ่ของท่านโดยลงชื่อเข้าใช้ TikTok ท่านสามารถลบเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ท่านได้อัพโหลด เรายังมีเครื่องมือบางตัวในการตั้งค่า เพื่อช่วยให้ท่านควบคุมว่าบุคคลใดสามารถชมวิดีโอของท่าน ส่งข้อความถึงท่าน หรือโพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอของท่าน หากท่านเลือกที่จะลบ ท่านอาจลบบัญชีทั้งหมดของท่านในการตั้งค่า หากท่านมีคำถามใดๆ ว่าท่านจะใช้เครื่องมือดังกล่าวเช่นไร หรือต้องการทราบสิทธิใดๆ ที่ท่านอาจมีในประเทศที่ท่านอยู่อาศัย กรุณาส่งแบบฟอร์มถึงเราที่ https://www.tiktok.com/legal/report/privacy 

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านถูกจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ แต่ถึงกระนั้น การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะได้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น ด้วยการเข้ารหัสลับ (encryption) เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลของท่านที่ได้ส่งผ่านแพลตฟอร์ม ดังนั้นการส่งผ่านข้อมูลใดๆจึงเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

เรามีมาตรการด้านเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าระดับความปลอดภัยเหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ที่หลากหลายและผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่านและผู้ใช้งานรายอื่นๆ  เราปฏิบัติตามและแก้ไขมาตรการด้านเทคนิคและมาตรการขององค์กรเป็นครั้งคราวเพื่อพัฒนาความปลอดภัยโดยรวมของระบบของเรา

เราจะมีลิงค์จากและไปยังเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตร ผู้โฆษณา และบริษัทในเครือของเราเป็นครั้งคราว หากท่านตามลิงค์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว กรุณารับทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และเราไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อนโยบายดังกล่าว กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านั้น ก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลใดๆไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว

8. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเวลานานเท่าใด

เราเก็บข้อมูลของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน หากเราไม่ต้องการข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวตราบเท่าที่เรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว กระนั้น ในบางกรณี เรายังเก็บข้อมูลของท่านตราบเท่าที่เรามีข้อผูกพันตามกฎหมายหรือหากจำเป็นในการดำเนินการ ใช้สิทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้กับการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

หลังจากท่านบอกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา เราจะเก็บข้อมูลของท่านในรูปแบบการแฝงข้อมูล (pseudonymisation) และแบบข้อมูลนิรนาม (anonymisation) ซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้

9. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

TikTok ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีใช้งาน แต่ในบางกรณี อายุขั้นต่ำอาจสูงกว่า 13 ปีตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่น หากท่านเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่ากำหนด กรุณาส่งแบบฟอร์มถึงเราที่ https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

10. การร้องเรียน

ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาส่งแบบฟอร์มถึงเราเป็นอันดับแรกที่ https://www.tiktok.com/legal/report/privacy และเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัดการคำร้องของท่านโดยเร็วที่สุดที่สามารถกระทำได้ โดยการร้องเรียนนี้จะไม่ทำให้สิทธิของท่านที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลนั้นเสื่อมไป

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

โดยทั่วไปแล้ว เราจะแจ้งผู้ใช้งานทุกรายให้ทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้วยการบอกกล่าวในแพลตฟอร์มของเรา  แต่ถึงกระนั้น ท่านควรตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำเพื่อดูว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เราจะลงวันที่ “ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด” ในด้านบนของนโยบาย ซึ่งจะแสดงวันที่นโยบายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ  การที่ท่านเข้าหรือใช้แพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องภายหลังวันที่นโยบายถูกปรับปรุงข้อมูลถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับปรับปรุงข้อมูล หากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายฉบับปรับปรุงข้อมูล ท่านต้องหยุดเข้าหรือใช้งานแพลตฟอร์มนี้

12. การติดต่อ

คำถาม ความคิดเห็น และข้อเรียกร้องเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ควรส่งถึงเราโดยกรอกแบบฟอร์มที่ https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

ข้อกำหนดเพิ่มเติม–สำหรับอาณาเขตที่กำหนด

ในกรณีที่ข้อกำหนดใดใน ข้อกำหนดเพิ่มเติม–สำหรับอาณาเขตที่กำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาณาเขตที่ท่านได้เข้าถึงหรือใช้บริการนั้นขัดกับนโยบายฉบับนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติม–สำหรับอาณาเขตที่กำหนดว่าด้วยอาณาเขตที่เกี่ยวข้องจะมีผลใช้บังคับแทนและมีผลควบคุม

ประเทศไทย  หากท่านใช้บริการของเราในประเทศไทย ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับ ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ขัดกับข้อกำหนดที่อยู่ในส่วนหลักของนโยบายฉบับนี้ ข้อกำหนดต่อไปนี้ให้ใช้บังคับแทน

อายุ ความยินยอมของผู้ปกครองและผู้อนุบาล  ในการเข้าถึงและ/หรือใช้งานแพลตฟอร์มนี้ ท่านรับรองว่าท่านมีอายุอย่างน้อย 20 ปีและ/หรือเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปีและ/หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 • ท่านต้องขอความเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่าน และ
 • ผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านจะรับผิดชอบต่อ (i) การกระทำทั้งปวงของท่านที่เกี่ยวกับการที่ท่านเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์ม (ii) การปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ของท่าน และ (iii) จัดการให้มั่นใจว่าในกรณีใดๆ การเข้าร่วมแพลตฟอร์มนี้ของท่านจะไม่ส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับและระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองผู้เยาว์

หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย และผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมายของท่านไม่เต็มใจที่จะเปิดบัญชีภายใต้ชื่อของตน ท่านต้องยุติการเข้าแพลตฟอร์มทันที