แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนคำนำ

ปรับปรุงล่าสุด, ธันวาคม 2563

TikTok มีพันธกิจในการสร้างแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คน เรากำลังสร้างชุมชนระดับโลกที่ผู้คนสามารถสร้างสรรค์และแบ่งปัน, ค้นพบโลกรอบตัว และติดต่อกับผู้คนจากทั่วโลก โดยเรามุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนผู้คนในชุมชนของเราไปพร้อมๆ กับการเติบโตของเรา แนวทางปฎิบัติสำหรับชุมชนของเรากำหนดบรรทัดฐานและจรรยาบรรณทั่วไปสำหรับ TikTok โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับและไม่ได้รับอนุญาต เพื่อสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน

TikTok เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัย, ความหลากหลาย, การรวบรวมทุกกลุ่ม และความแท้จริง  เราสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์งานเชิดชูความเป็นตัวของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสนับสนุนให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ และเราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยช่วยให้ทุกคนแสดงออกได้อย่างเปิดเผย  ทั้งนี้เราให้ความสำคัญกับความเป็นชุมชนระดับโลกของชุมชนของเรา ซึ่งเราพยายามคำนึงถึงค่านิยมทางวัฒนธรรมต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่เราได้เข้าไปดำเนินการ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงใจโดยอนุญาตเฉพาะเนื้อหาที่มีความแท้จริงเท่านั้นบน TikTok 

แนวทางปฎิบัติสำหรับชุมชนของเรามีผลบังคับใช้กับทุกคนและทุกอย่างบน TikTok เราบังคับใช้แนวทางปฎิบัติสำหรับชุมชนในเชิงรุกโดยใช้การผสมผสานของเทคโนโลยี และการควบคุมกลั่นกรองโดยมนุษย์ก่อนที่เนื้อหาจะถูกรายงานให้เราทราบ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนของเราใช้เครื่องมือที่เรามีให้บน TikTok เพื่อรายงานเนื้อหาใดๆ ที่เชื่อว่าละเมิดแนวทางปฎิบัติสำหรับชุมชนของเรา

เราจะลบทุกเนื้อหา รวมถึงวิดีโอ, เสียงบันทึก, การสตรีมแบบถ่ายทอดสด, รูปภาพ, ความคิดเห็น และข้อความที่ละเมิดแนวทางปฎิบัติสำหรับชุมชนของเรา  โดยผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินของเราและสามารถอุทธรณ์ได้หากเชื่อว่าไม่ได้มีการละเมิดแนวทางปฎิบัติสำหรับชุมชนเกิดขึ้น เราจะระงับหรือแบนบัญชีใช้และ/หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกรณีการละเมิดหลักเกณฑ์ที่รุนแรงหรือเกิดขึ้นซ้ำๆ โดยเราจะนำข้อมูลที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นๆ และในโลกออฟไลน์มาประกอบในการพิจารณากรณีเหล่านี้ และหากมีความเหมาะสม เราจะรายงานบัญชีผู้ใช้นั้นไปยังหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อัลกอริทึมของเราได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของผู้ใช้ เราอาจลดการค้นพบรวมถึงการเปลี่ยนเส้นทางผลการค้นหาหรือจำกัดการเผยแพร่ในฟีด For You สำหรับเนื้อหา บางอย่าง เช่น สแปม, วิดีโอที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือวิดีโอที่อาจสร้างความไม่พอใจหรือปรากฏสิ่งที่อาจทำให้ผู้ชมทั่วไปเกิดความตระหนก

เราตระหนักดีว่าเนื้อหาบางส่วนซึ่งโดยปกติจะถูกลบออกตามแนวทางปฎิบัติสำหรับชุมชนของเรา อาจเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ดังนั้นเราอาจอนุญาตให้มีข้อยกเว้นในบางกรณี เช่น เนื้อหาทางด้านการศึกษา, สารคดี, วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ, เนื้อหาล้อเลียนเสียดสี, เนื้อหาในฉากสมมติ, การโต้ตอบหักล้างเหตุผล และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนที่มีคุณค่าเชิงข่าวหรือเอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญทางสังคมต่างๆ

เราได้มีการปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางปฎิบัติสำหรับชุมชนของเราเป็นครั้งคราวเพื่อพัฒนาควบคู่ไปกับพฤติกรรมและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น นี่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้ TikTok เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับความคิดสร้างสรรค์และความสุข


อุดมการณ์สุดโต่งที่รุนแรง

เรามีจุดยืนแน่วแน่ที่จะต่อต้านการใช้ความรุนแรงทั้งในหรือนอก TikTok เราไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อข่มขู่หรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรง หรือเพื่อส่งเสริมบุคคลหรือองค์กรอันตราย  เมื่อมีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะหรือมีการใช้บัญชีเพื่อส่งเสริมหรือเชิดชูความรุนแรงนอกแพลตฟอร์ม เราอาจระงับหรือแบนบัญชีผู้ใช้นั้น หากมีความเหมาะสม เราจะรายงานภัยคุกคามไปยังหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เราอาจพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นๆ และในโลกออฟไลน์มาประกอบในการระบุตัวบุคคลและองค์กรบนแพลตฟอร์มของเราที่มีอุดมการณ์สุดโต่งและหัวรุนแรงเพื่อปกป้องชุมชนของเราอย่างมีประสิทธิภาพ หากเราพบบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวบน TikTok เราจะปิดบัญชีผู้ใช้นั้น

การข่มขู่หรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรง

เราถือว่าการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงเป็นการสนับสนุน, ชี้นำ หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นก่อความรุนแรง เราไม่อนุญาตให้มีการข่มขู่ความรุนแรงหรือการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายทางกายอย่างร้ายแรงบนแพลตฟอร์มของเรา

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • ข้อความแสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางกายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
 • ข้อความหรือภาพที่กระตุ้นให้ผู้อื่นกระทำหรือสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงทางกาย
 • ข้อความที่มีเงื่อนไขหรือสร้างแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้ผู้อื่นก่อความรุนแรง
 • การเรียกร้องให้นำอาวุธไปยังสถานที่ใดโดยมีเจตนาที่จะคุกคามหรือข่มขู่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยความรุนแรง
 • คำชี้แนะวิธีสร้างหรือใช้อาวุธโดยมีเจตนายั่วยุให้เกิดความรุนแรง

บุคคลและองค์กรอันตราย

เราไม่อนุญาตให้มีบุคคลหรือองค์กรที่ส่งเสริมหรือมีส่วนร่วมในการใช้ความรุนแรงบนแพลตฟอร์มของเรา โดยเราจะลบบุคคลและองค์กรดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์ม รวมถึงฆาตกรหมู่, ฆาตกรต่อเนื่องและผู้ข่มขืนกระทำชำเรา, กลุ่มความเกลียดชัง , องค์กรอาชญากรรม, องค์กรก่อการร้าย และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ที่ไม่ใช่รัฐที่มุ่งโจมตีประชากร

องค์กรก่อการร้าย

ผู้ก่อการร้ายและองค์กรก่อการร้ายคือผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐที่ข่มขู่ความรุนแรง, ใช้ความรุนแรงคุกคาม และ/หรือก่ออาชญากรรมรุนแรง (เช่น อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ) ต่อประชากรเพื่อแสวงวัตถุประสงค์ทางการเมือง, ศาสนา, ชาติพันธุ์ หรืออุดมการณ์

การสร้างความเกลียดชังอย่างเป็นระบบ

การสร้างความเกลียดชังอย่างเป็นระบบ หมายถึง บุคคลและองค์กรที่โจมตีผู้คนตามลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น ลักษณะทางเชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, ชาติกำเนิด, ศาสนา, ชั้นวรรณะ, รสนิยมทางเพศ, เพศ, เพศสภาพ, อัตลักษณ์ทางเพศ หรือสถานะการเข้าเมือง  โดยเราถือว่าการโจมตีรวมถึงการกระทำที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง, ลดทอนความเป็นมนุษย์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือยึดมั่นในอุดมการณ์ที่แสดงความเกลียดชัง

องค์กรอาชญากรรม

องค์กรอาชญากรรม คือ กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศ หรือในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมร้ายแรง ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมรุนแรง (เช่น การฆาตกรรม, ข่มขืน, ปล้น, ทำร้ายร่างกาย) การลักลอบค้าขาย (เช่น การค้ามนุษย์, อวัยวะ, ยาเสพติด, อาวุธ) การลักพาตัว, อาชญากรรมทางการเงิน (เช่น การขู่กรรโชก, ขู่ว่าจะเปิดเผยความลับ (blackmail), ฉ้อโกง , ฟอกเงิน) หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ยกย่อง, ส่งเสริม, เชิดชู หรือสนับสนุนบุคคลและ/หรือองค์กรอันตราย
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กรอันตราย หรือมีเจตนาเชิญชวนบุคคลเข้าเป็นสมาชิกองค์กรอันตราย
 • เนื้อหาที่ปรากฏชื่อ, สัญลักษณ์, โลโก้, ธง, คำขวัญ, เครื่องแบบ, ท่าทาง, การแสดงความเคารพ, ภาพประกอบ, ภาพบุคคล, บทเพลง, ดนตรี, เนื้อเพลง หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงบุคคลและ/หรือองค์กรอันตราย


พฤติกรรมแสดงความเกลียดชัง

TikTok เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายและต้อนรับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ประกอบด้วยคำพูดแสดงความเกลียดชังหรือมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแสดงความเกลียดชัง และเราจะลบเนื้อหานั้นออกจากแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้เราจะระงับหรือแบนบัญชีใช้งานที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาทกรรมสร้างความเกลียดชังหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับวาทกรรมสร้างความเกลียดชังออกจากแพลตฟอร์มของ TikTok

การโจมตีบนพื้นฐานคุณลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง

วาทกรรมหรือพฤติกรรมสร้างความเกลียดชัง หมายถึง เนื้อหาที่โจมตี, ข่มขู่,หรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรงหรือลดทอนความเป็นมนุษย์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบนพื้นฐานของคุณลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองดังต่อไปนี้:

 • ลักษณะทางเชื้อชาติ
 • ชาติพันธุ์
 • ชาติกำเนิด
 • ศาสนา
 • ชั้นวรรณะ
 • รสนิยมทางเพศ
 • เพศ
 • เพศสภาพ
 • เอกลักษณ์ทางเพศ
 • โรคร้ายแรง
 • ความทุพพลภาพ
 • สถานะการเข้าเมือง

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาแสดงความเกลียดชังที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึง:
  • การกล่าวอ้างว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความด้อยกว่าทางกาย, จิตใจ หรือศีลธรรม
  • การเรียกร้องหรือให้เหตุผลสนับสนุนการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
  • การกล่าวอ้างว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นอาชญากร
  • การพูดถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่าเป็นสัตว์, สิ่งของที่ไม่มีชีวิต หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มนุษย์
  • ส่งเสริมหรือให้เหตุผลสนับสนุนการกีดกัน, การแบ่งแยก หรือการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 • เนื้อหาที่ปรากฏความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบนพื้นฐานของคุณลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง

คำส่อเสียด

คำส่อเสียด หมายถึง คำดูแคลนซึ่งมีเจตนาจะเหยียดหยามดูหมิ่นเชื้อชาติ, ลักษณะทางเชื้อชาติ หรือคุณลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองอื่นๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น   เราจะลบคำส่อเสียดทั้งหมดออกจากแพลตฟอร์มของเรา เว้นแต่คำเหล่านั้นถูกใช้ในบริบทของการใช้ทางวัฒนธรรมใหม่, ใช้อ้างถึงตัวเอง (เช่น ในบทเพลง) หรือไม่มีลักษณะเป็นการเหยียดหยาม เพื่อลดการแพร่กระจายของคำที่ก้าวร้าวรุนแรง

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่มีการใช้หรือประกอบด้วยคำส่อเสียด

อุดมการณ์แสดงความเกลียดชัง

อุดมการณ์แสดงความเกลียดชัง คือ อุดมการณ์ที่แสดงอย่างชัดเจนถึงความเป็นศัตรูต่อผู้คนเพราะคุณลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง  อุดมการณ์แสดงความเกลียดชังไม่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนบนแพลตฟอร์มของเราที่ต้อนรับและเอื้ออำนวยต่อทุกคน เราจึงลบเนื้อหาที่ส่งเสริมอุดมการณ์เหล่านี้

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ยกย่อง, ส่งเสริม, เชิดชู หรือสนับสนุนอุดมการณ์แสดงความเกลียดชังใดๆ
 • เนื้อหาที่ปรากฏชื่อ, สัญลักษณ์, โลโก้, ธง, คำขวัญ, เครื่องแบบ, ท่าทาง, การแสดงความเคารพ, ภาพประกอบ, ภาพบุคคล, บทเพลง, ดนตรี, เนื้อเพลง หรือสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกับอุดมการณ์แสดงความเกลียดชัง
 • เนื้อหาที่ปฏิเสธความเป็นจริงของเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นและมีการบันทึกไว้โดยละเอียดซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่มีคุณลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง
 • การกล่าวอ้างถึงความสูงส่งกว่ากลุ่มบุคคลหนึ่ง โดยอ้างถึงคุณลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองอื่นๆ
 • ทฤษฎีสมคบคิดที่ใช้เป็นเหตุผลของการสนับสนุนอุดมการณ์แสดงความเกลียดชัง


การกระทำที่ผิดกฎหมายและสินค้าควบคุม

เราดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า TikTok ไม่มีส่วนสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ โดยเราห้ามไม่ให้มีการแลกเปลี่ยน, ค้าขาย, โฆษณา และใช้สินค้าควบคุมบางอย่าง ตลอดจนการแสดงให้เห็น, ส่งเสริม หรืออำนวยความสะดวกต่ออาชญากรรม รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์  เนื้อหาอาจถูกลบออกหากมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือผิดกฎหมายในพื้นที่ส่วนใหญ่ในภูมิภาคหรือในโลก แม้ว่าการกระทำหรือสินค้าดังกล่าวจะถูกกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่มีการโพสต์ก็ตาม

อาชญากรรม

อาชญากรรม ครอบคลุมถึงการกระทำหลากหลายซึ่งมีโทษตามกฎหมาย รวมถึงการโจรกรรม, การทำร้ายร่างกาย, การแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์, การปลอมแปลง และพฤติกรรมอันตรายอื่นๆ  เราจะลบเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้อาชญากรรมเกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้พฤติกรรมดังกล่าวถูกทำให้เป็นมาตรฐาน, ถูกเลียนแบบ หรือได้รับการอำนวยความสะดวก

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่งเสริมการกระทำที่เป็นอันตรายทางกาย เช่น การทำร้ายร่างกายหรือการลักพาตัว
 • เนื้อหาที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้อื่น รวมถึงการแจ้งความเท็จเพื่อให้ตำรวจไปหา (swatting)
 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ รวมถึงการลักลอบค้ามนุษย์, การบังคับใช้แรงงานแทนการชําระหนี้, การเป็นทาสใช้งานภายในบ้าน, การค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานทางเพศ หรือการค้าประเวณี
 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่งเสริมการลักลอบล่าสัตว์หรือการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่เสนอซื้อ, ขาย, แลกเปลี่ยน หรือร้องขอสินค้าที่ได้มาโดยผิดกฎหมายหรือสินค้าลอกเลียนแบบ
 • เนื้อหาที่ให้คำแนะนำถึงวิธีกระทำอาชญากรรม

อาวุธ

เราไม่อนุญาตให้มีการปรากฏภาพ, การส่งเสริม หรือการค้าอาวุธปืน, อาวุธยุทธภัณฑ์, อุปกรณ์เสริมของอาวุธปืน หรืออาวุธระเบิด  นอกจากนี้ เรายังห้ามไม่ให้มีคำแนะนำในการผลิตอาวุธเหล่านั้น  ทั้งนี้เราอนุญาตเนื้อหาที่ปรากฏอาวุธเหล่านี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์, พกพาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ, พกพาในการสวนสนามทางทหาร หรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีการควบคุม เช่น สนามยิงปืน

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่แสดงให้เห็นอาวุธปืน, อุปกรณ์เสริมของอาวุธปืน, อาวุธยุทธภัณฑ์ หรืออาวุธระเบิด  
 • เนื้อหาที่เสนอการซื้อ, ขาย, แลกเปลี่ยน หรือร้องขออาวุธปืน, อุปกรณ์เสริมของอาวุธปืน, อาวุธยุทธภัณฑ์ อาวุธระเบิด  หรือคำแนะนำในการผลิตอาวุธเหล่านั้น

ยาเสพติด, สารควบคุม, แอลกอฮอล์ และยาสูบ

เราไม่อนุญาตให้มีการปรากฏภาพ, การส่งเสริม หรือการค้ายาเสพติดหรือสารควบคุมอื่นๆ  นอกจากนี้เราไม่อนุญาตให้มีการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์บนแพลตฟอร์มของเรา

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ปรากฏภาพหรือส่งเสริมยาเสพติด, การใช้ยา หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นผลิต, ใช้ หรือค้ายาเสพติดหรือสารควบคุมอื่น ๆ
 • เนื้อหาที่เสนอการซื้อ, การขาย, การค้า หรือการร้องขอยาเสพติดหรือสารควบคุมอื่น ๆ, ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์หรือยาสูบ (รวมถึงผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า)
 • เนื้อหาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการซื้อสารผิดกฎหมายหรือสารควบคุม
 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่งเสริมการใช้สารที่ถูกกฎหมายในทางที่ผิด หรือคำแนะนำวิธีการผลิตสารขึ้นเองเพื่อการทำให้มึนเมา

การฉ้อโกงและการหลอกลวง

เราไม่อนุญาตให้ผู้ใดแสวงประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเราเพื่อฉกฉวยโอกาสจากความเชื่อถือของผู้ใช้และก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินหรือต่อตัวบุคคล  โดยเราจะลบเนื้อหาที่หลอกลวงผู้คนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวที่ผิดกฎหมาย รวมถึงแผนการฉ้อโกงบุคคลหรือขโมยทรัพย์สิน

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่งเสริมการล่อลวงข้อมูล (phishing)
 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่งเสริมแชร์ลูกโซ่, ธุรกิจเครือข่าย หรือธุรกิจแบบพีระมิด (pyramid scheme)
 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่งเสริมแผนการลงทุนที่เสนอผลตอบแทนที่สูง, การเดิมพันแบบคงที่ (fixed betting) หรือการหลอกลวงประเภทอื่นๆ

การพนัน

เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ส่งเสริมบริการการพนันหรือสิ่งที่อาจถูกมองว่าเป็นการโฆษณาคาสิโน, การพนันกีฬา หรือกิจกรรมการพนันเชิงพาณิชย์อื่นๆ

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่โฆษณาคาสิโน, การพนันกีฬา,ไพ่โป๊กเกอร์, ลอตเตอรี่, ซอฟต์แวร์และแอปการพนัน หรือบริการการพนันอื่นๆ

ความเป็นส่วนตัว, ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน (PII)

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่ละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน (เช่น ข้อมูลประกันสังคม) โดยเราจะลบเนื้อหาที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ออกจากแพลตฟอร์ม

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน (PII)


เนื้อหาที่มีความรุนแรงและโจ่งแจ้ง

TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เชิดชูความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่เชิดชูการเรียกร้องความสนใจจากการทำให้ผู้คนตกใจ (shock-value) หรือความรุนแรง เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเราที่สร้างความตื่นตระหนกอย่างไร้เหตุผล, มีลักษณะโจ่งแจ้ง, ซาดิสท์, หรือน่าสยดสยอง หรือส่งเสริม, ยกย่อง หรือให้ทำให้ความรุนแรงหรือความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงเป็นเรื่องปกติ เมื่อมีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะเราจะระงับหรือแบนบัญชีใช้งานนั้น และเมื่อเหมาะสม เราจะรายงานไปยังหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาภาพมนุษย์ที่แสดงให้เห็น:
  • การเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุที่รุนแรงหรือน่าสยดสยอง
  • ศพมนุษย์ที่ถูกตัดชิ้นส่วน, ทำลาย, ไหม้เกรียม หรือถูกเผา
  • การนองเลือดที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่แผลเปิดหรือการบาดเจ็บ
  • ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริง การต่อสู้ทางกาย หรือการทารุณกรรม
 • เนื้อหาภาพสัตว์ที่แสดงให้เห็น:
  • การฆ่าสัตว์หรือการตายของสัตว์ที่ไม่ใช่ด้วยวิธีธรรมชาติอื่นๆ
  • ซากสัตว์ที่ถูกตัดชิ้นส่วน, ทำลาย, ไหม้เกรียม หรือถูกเผา
  • การทารุณกรรมสัตว์และการนองเลือด


การฆ่าตัวตาย, การทำร้ายตัวเอง และพฤติกรรมอันตราย

เราใส่ใจอย่างลึกซึ้งถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในชุมชนของเรา  เราจึงไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ปรากฏ, ส่งเสริม, เชิดชู หรือทำให้พฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย, ทำร้ายตัวเอง หรือพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติเป็นสิ่งปกติ  นอกจากนี้ เรายังไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานแชร์เนื้อหาที่แสดงให้เห็นว่าตนมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในพฤติกรรมอันตรายซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

อย่างไรก็ตามเราสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนของเราได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักและได้รับกำลังใจจากผู้คนในชุมชน  นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้ผู้ใช้งานที่กำลังมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย หรือรู้จักใครที่กำลังคิดฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง ให้ติดต่อหน่วยบริการฉุกเฉินในพื้นที่หรือสายด่วนป้องกันการฆ่าตัวตายโดยทันที ในกรณีที่การแทรกแซงของเราสามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง ทีม TikTok อาจแจ้งหน่วยบริการเหตุฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป

การฆ่าตัวตาย

เราลบเนื้อหาแสดงให้เห็นการฆ่าตัวตาย, กระบวนการความคิดฆ่าตัวตาย หรือเนื้อหาที่อาจส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในพฤติกรรมทำร้ายตัวเองอื่นๆ  นอกจากนี้เรายังลบเนื้อหาที่แสดงให้เห็นการพยายามฆ่าตัวตายหรือเนื้อหาที่มีบุคคลกำลังกระทำหรือมีเจตนาจะกระทำพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การทำให้ตัวเองเสียชีวิต  เราไม่อนุญาตเนื้อหาทุกรูปแบบที่ส่งเสริม, เชิดชูหรือทำให้การฆ่าตัวตาย, การให้คำแนะนำวิธีการฆ่าตัวตาย หรือโพสต์ที่ยกย่องการฆ่าตัวตายว่าเป็นสิ่งที่กล้าหาญหรือมีเกียรติเป็นสิ่งปกติ

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ให้คำแนะนำวิธีการฆ่าตัวตาย
 • เนื้อหาที่ปรากฏ, ส่งเสริม, เชิดชู หรือทำให้การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งปกติ
 • เกม, การท้าทาย, คำมั่นสัญญา หรือการเล่นตลกที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย

การทำร้ายตัวเองและพฤติกรรมการกินผิดปกติ

เราไม่อนุญาตให้มีภาพที่แสดงการทำร้ายตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งเสริม, กระตุ้น หรือทำให้การทำร้ายตัวเองเป็นสิ่งปกติ ไม่ว่าผู้ใช้จะโพสต์ด้วยเจตนาใดก็ตาม โดยเราจะลบเนื้อหาที่อาจส่งเสริมหรือทำให้พฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การทำร้ายร่างกายตัวเองถูกมองเป็นเรื่องปกติ และไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างรุนแรง

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ปรากฏ, ส่งเสริม, เชิดชู หรือทำให้การทำร้ายตัวเองหรือพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติเป็นสิ่งปกติ
 • เนื้อหาที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีทำร้ายตัวเองหรือพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ
 • เกม, การท้าทาย, คำมั่นสัญญา หรือการเล่นตลกที่เกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองหรือพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ
 • เนื้อหาที่ปรากฏ,ส่งเสริม, เชิดชู หรือทำให้พฤติกรรมการกินที่ผิดปกติหรือพฤติกรรมการลดน้ำหนักที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติเป็นสิ่งปกติ

พฤติกรรมอันตราย

พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงหรือพฤติกรรมอันตรายอื่น ๆ คือ การกระทำที่ดำเนินการในบริบทที่ไม่ใช่ระดับมืออาชีพหรือขาดทักษะที่จำเป็นและการระมัดระวังด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตของผู้ใช้หรือประชาชน  เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ปรากฏ, ส่งเสริม, เชิดชู หรือทำให้พฤติกรรมดังกล่าว รวมถึงการแสดงผาดโผนหรือเกมท้าทายที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งปกติ

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องมือ, ยานพาหนะ หรือวัตถุอันตรายที่อาจไม่เหมาะสม
 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่งเสริมการบริโภคสารที่ไม่ได้มีไว้สำหรับการบริโภคหรืออาจนำไปสู่อันตรายอย่างรุนแรง
 • เกม, การท้าทาย หรือการแสดงผาดโผนอันตรายที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บ


การคุกคามและข่มเหงรังแก

เราเชื่อในชุมชนที่นับรวมทุกคนและสามารถแสดงออกโดยไม่ต้องกลัวการถูกดูถูกเหยียดหยาม เราไม่ยินยอมให้สมาชิกในชุมชนของเราถูกทำให้อับอาย, ถูกข่มเหงรังแก หรือถูกคุกคาม  เนื้อหาหรือพฤติกรรมดูถูกเหยียดหยามอาจส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจอย่างรุนแรงและจะถูกลบออกจากแพลตฟอร์มของเรา

พฤติกรรมดูถูกเหยียดหยาม

เราจะลบการแสดงออกที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามทั้งหมด รวมถึงการข่มขู่หรือข้อความที่ทำให้เสื่อมเสียซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อล้อเลียน, ทำให้อับอาย, ทำให้ลำบากใจ, ทำให้หวาดกลัว หรือทำร้ายบุคคล  โดยข้อห้ามนี้ครอบคลุมถึงการใช้ฟีเจอร์ใน TikTok  เราอาจอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อบุคคลสาธารณะได้ เพื่อสนับสนุนการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ทางสาธารณะ แต่ห้ามมิให้มีพฤติกรรมดูถูกเหยียดหยามอย่างรุนแรงต่อบุคคลสาธารณะ

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ดูหมิ่นบุคคลอื่น หรือเหยียดหยามบุคคลอื่นบนพื้นฐานของคุณลักษณะต่างๆ เช่น ระดับสติปัญญา, รูปลักษณ์, ลักษณะทางบุคลิกภาพ หรือสุขอนามัย
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการคุกคามที่มีการร่วมมือกัน
 • เนื้อหาที่เหยียดหยามผู้เคราะห์ร้ายจากโศกนาฏกรรมรุนแรง
 • เนื้อหาที่ใช้ฟีเจอร์แบบประสมปฏิสัมพันธ์ของ TikTok (เช่น ดูเอ็ท) เพื่อทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
 • เนื้อหาที่ปรากฏการทำร้ายหรือการข่มขู่โดยเจตนา เช่น การสะกดรอยตามบนโลกออนไลน์ (cyberstalking) หรือการก่อกวนยั่วยุ (trolling)
 • เนื้อหาที่แสดงความประสงค์ให้บุคคลหรือบุคคลสาธารณะเสียชีวิต, เป็นโรคร้ายแรง หรือได้รับอันตรายร้ายแรงอื่นๆ

การคุกคามทางเพศ

การคุกคามทางเพศเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เหมาะสมต่อบุคคลอื่น  เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหารวมถึงความคิดเห็นหรือการรุกเข้าหาที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงเจตนาของผู้ใช้งาน เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากต่อบุคคลที่เป็นเป้าหมาย

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่พยายามเริ่มการติดต่อในลักษณะทางเพศที่ไม่พึงประสงค์
 • เนื้อหาที่เลียนแบบพฤติกรรมทางเพศกับผู้ใช้งานรายอื่น ทั้งทางวาจา, ในข้อความ (รวมถึงอิโมจิ) หรือผ่านการใช้ฟีเจอร์ใดๆ ในแอป
 • เนื้อหาที่เหยียดหยามพฤติกรรมทางเพศของบุคคลอื่น
 • เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนภาพของบุคคลอื่นเพื่อแสดงให้เห็นหรือบ่งบอกถึงการชี้นำทางเพศหรือการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางเพศ
 • เนื้อหาที่เปิดเผยหรือข่มขู่ว่าจะเปิดเผยชีวิตส่วนตัวทางเพศของบุคคล รวมถึงการข่มขู่ว่าจะเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัล, ประวัติทางเพศ และชื่อของคู่นอนที่ผ่านมา
 • เนื้อหาที่เปิดเผยหรือขู่ว่าจะเปิดเผยรสนิยมทางเพศของบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับรู้

การข่มขู่การแฮ็ค, การคุกคามความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ (doxxing) และการแบล็กเมล์

การข่มขู่ว่าจะทำการแฮ็กหรือการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นทางออนไลน์โดยมีเจตนาที่จะคุกคามหรือแบล็กเมล์บุคคลอื่น อาจทำให้เกิดความทุกข์ใจอย่างรุนแรงและอันตรายอื่นๆ ในโลกออฟไลน์  การคุกคามความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ (doxxing) คือ การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน (PII) ด้วยเจตนามุ่งร้าย เราถือว่าพฤติกรรมออนไลน์เหล่านี้เป็นรูปแบบของการล่วงละเมิดและไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของเรา

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ข่มขู่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน (PII) รวมถึงที่อยู่, อีเมลส่วนตัว, หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว, ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร, หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
 • การข่มขู่ การแบล็กเมล์ หรือการแฮ็กบัญชีใช้งานของบุคคลอื่น
 • เนื้อหาที่ยุยงหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทำการแฮ็กหรือเปิดเผยบัญชีใช้งานของบุคคลอื่น, ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน (PII)
 • การเปิดเผยบัญชีใช้งานของบุคคล, ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน เพื่อให้ผู้อื่นนำไปใช้ในทางที่ผิด, ก่อกวน หรือคุกคาม


การเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศในผู้ใหญ่

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่ให้ความรู้สึกเป็นมิตรและปลอดภัย  เราจึงไม่อนุญาตให้มีภาพเปลือย, ภาพลามก หรือเนื้อหาที่มีลักษณะทางเพศอย่างโจ่งแจ้งบนแพลตฟอร์มของเรา นอกจากนี้ เรายังห้ามมิให้มีเนื้อหาที่ปรากฏหรือสนับสนุนพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ได้รับความยินยอม, การแชร์ภาพอนาจารที่ไม่ได้รับความยินยอม และการชักชวนทางเพศในผู้ใหญ่

การแสวงประโยชน์ทางเพศ

การแสวงประโยชน์ทางเพศ หมายถึง การล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นจริงหรือพยายามทำให้เกิดขึ้น โดยอาศัยการใช้ความอ่อนแอ, อำนาจ หรือความเชื่อใจในทางที่ผิดด้วยจุดประสงค์ทางเพศ รวมถึงการได้รับประโยชน์ทางการเงิน, สังคม หรือการเมืองจากการแสวงประโยชน์ทางเพศจากผู้อื่น เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะแสวงประโยชน์ทางเพศ

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ปรากฏ, ชักชวน, ส่งเสริม, เชิดชู หรือทำให้พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ได้รับความยินยอม หรือการสัมผัสที่ไม่ได้รับความยินยอม รวมถึงการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศเป็นสิ่งปกติ
 • เนื้อหาที่ปรากฏ, ชักชวน, ส่งเสริม, เชิดชู หรือทำให้ภาพอนาจารที่ไม่ได้รับความยินยอม รวมถึงภาพที่มีลักษณะทางเพศที่ถูกถ่าย, ผลิต หรือแชร์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นสิ่งปกติ
 • เนื้อหาที่ปรากฏ, ส่งเสริม, เชิดชู หรือทำให้ความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งปกติ
 • เนื้อหาที่ปรากฏ, ส่งเสริม หรือเชิดชูการชักชวนทางเพศ รวมถึงการเสนอหรือหาคู่นอน, การแชทหรือภาพทางเพศ, บริการทางเพศ, เนื้อหาทางเพศระดับพรีเมียม หรือการมีเพศสัมพันธ์ผ่านทางกล้องเว็บแคม (sex camming)

การเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศที่มีผู้ใหญ่เกี่ยวข้อง

การเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศรวมถึงเนื้อหาที่เปิดเผยหน้าอก, อวัยวะเพศ, ทวารหนัก หรือบั้นท้ายอย่างโจ่งแจ้งหรือพฤติกรรมที่เลียนแบบ, บ่งบอกเป็นนัย หรือแสดงให้เห็นพฤติกรรมทางเพศ  เราไม่อนุญาตให้มีการแสดงภาพการเปลือยกายหรือพฤติกรรมทางเพศ รวมถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นแบบดิจิทัลหรือมีการปรับแต่ง  เราระมัดระวังการมีเนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจหรือไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรมในบางภูมิภาคหรืออาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกวัย

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่มีการแสดงอย่างโจ่งแจ้งหรือเป็นนัยถึงพฤติกรรมทางเพศ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์แบบมีการสอดใส่และไม่มีการสอดใส่, การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก หรือการจูบที่เร้าอารมณ์
 • เนื้อหาปรากฏการปลุกเร้าทางเพศหรือการกระตุ้นทางเพศ
 • เนื้อหาปรากฏความคลั่งไคล้ทางเพศ
 • เนื้อหาที่ปรากฏอวัยวะเพศ, หัวนมหรือฐานหัวนมของผู้หญิง, บริเวณหัวหน่าว หรือบั้นท้ายของมนุษย์
 • เนื้อหาที่มีการใช้ภาษาที่ส่อทางเพศอย่างโจ่งแจ้งเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทางเพศ


ความปลอดภัยของผู้เยาว์

เรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้เยาว์บนแพลตฟอร์มของเรา  เราไม่ยินยอมให้มีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทารุณกรรม, การทำร้าย, การทำให้ตกอยู่ในอันตราย หรือแสวงประโยชน์จากผู้เยาว์บน TikTok  โดยเนื้อหาใดๆ รวมถึงภาพเคลื่อนไหวหรือสื่อที่สร้างขึ้นแบบดิจิทัลหรือมีการปรับเปลี่ยนที่ปรากฏการทารุณกรรม, แสวงประโยชน์ หรือการเปลือยกายของผู้เยาว์ถือเป็นการละเมิดข้อบังคับของแพลตฟอร์มของเราและจะถูกลบออกเมื่อมีการตรวจพบ และเราจะรายงานเนื้อหาที่ละเมิดข้อบังคับต่อศูนย์ข้อมูลเด็กหายและเด็กถูกละเมิดแห่งชาติ (National Center for Missing & Exploited Children/NCMEC) และ/หรือหน่วยงานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีความเหมาะสม  โดย TikTok พิจารณาว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีเป็นผู้เยาว์

ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุขั้นต่ำตามข้อกำหนดในการใช้ TikTok ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการบริการของเรา เมื่อมีการระบุตัวเจ้าของบัญชีใช้งานที่อายุน้อยกว่าเกณฑ์ เราจะลบบัญชีใช้งานนั้นออก  ซึ่งแพลตฟอร์มของเราได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เยาว์และฟีเจอร์บางอย่างของเรามีการจำกัดอายุผู้ที่สามารถใช้งาน เจ้าของบัญชีใช้งานที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์การส่งข้อความโดยตรงหรือโฮสต์การสตรีมถ่ายทอดสด ทั้งนี้ เกณฑ์อายุอาจสูงขึ้นในบางภูมิภาค เจ้าของบัญชีใช้งานที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีจะไม่สามารถส่งหรือรับของขวัญผ่านฟีเจอร์การให้ของขวัญเสมือนจริงของเราได้

การแสวงประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์

การแสวงประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ หมายถึง การใช้อำนาจหรือความเชื่อใจในทางที่ผิดเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ ซึ่งรวมถึงการได้ประโยชน์ทางการเงิน, สังคม, เพศ หรือการเมืองจากการแสวงประโยชน์จากผู้เยาว์  เนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSAM) หมายถึง การแสดงภาพใดๆ ที่ปรากฏการเปลือยกายหรือพฤติกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการจับภาพโดยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้พยายามล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์, เพื่อน หรือโดยผู้เยาว์เอง  โดย TikTok จะดำเนินการกับเนื้อหาหรือบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ทางเพศและการรุกเข้าหาระหว่างผู้ใหญ่กับผู้เยาว์หรือระหว่างผู้เยาว์ที่มีอายุต่างกันมาก

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่แชร์, แชร์ต่อ, เสนอการซื้อหรือขาย หรือแนะนำผู้ใช้งานให้ออกนอกแพลตฟอร์มเพื่อรับหรือเผยแพร่ CSAM
 • เนื้อหาที่มีการติดต่อกับผู้เยาว์ในลักษณะทางเพศ หรือทำให้ผู้เยาว์เป็นวัตถุทางเพศ (เช่น ผ่านฟีเจอร์ของแอปอย่าง ดูเอ็ท)
 • เนื้อหาที่ปรากฏ, ร้องขอ, เชิดชู หรือสนับสนุนให้เกิดภาพการล่วงละเมิดเด็ก รวมถึงภาพเปลือยกาย, การทำให้ผู้เยาว์เป็นวัตถุทางเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศกับผู้เยาว์
 • เนื้อหาที่ปรากฏ, ส่งเสริม, เชิดชู หรือทำให้โรคใคร่เด็ก (pedophilia) หรือการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์เป็นสิ่งปกติ
 • เนื้อหาที่ประจานหรือใช้ประโยชน์จากผู้เยาว์ที่เป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ โดยบุคคลที่สามทำการแชร์ต่อหรือจำลองเหตุการณ์การล่วงละเมิดนั้นหรือการสารภาพการกระทำนั้น

พฤติกรรมเตรียมผู้เยาว์เพื่อทารุณกรรมทางเพศ (Grooming)

พฤติกรรมเตรียมผู้เยาว์เพื่อทารุณกรรมทางเพศ (Grooming)  คือ พฤติกรรมที่ผู้ใหญ่สร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจกับผู้เยาว์เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้เยาว์ด้วยจุดประสงค์ในการติดต่อในลักษณะทางเพศในอนาคตหรืออย่างต่อเนื่อง, การล่วงละเมิดทางเพศ, การค้าเด็ก หรือการแสวงประโยชน์อื่น ๆ  พฤติกรรมดังกล่าวนี้รวมถึงการเยินยอ, การร้องขอการติดต่อในหรือนอกแพลตฟอร์ม, การร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล, การร้องขอสื่อหรือสิ่งอื่นที่แสดงการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์, การชักชวนหรือแสดงความคิดเห็นทางเพศ และการให้ของขวัญ

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • การรุกเข้าหาเพื่อเตรียมผู้เยาว์เพื่อทารุณกรรมทางเพศ
 • เนื้อหาที่ปรากฏ, ส่งเสริม, เชิดชู หรือทำให้พฤติกรรมเตรียมผู้เยาว์เพื่อการทารุณกรรมทางเพศเป็นสิ่งปกติ
 • เนื้อหาที่ร้องขอให้มีการติดต่อทางเพศในโลกแห่งความจริงระหว่างผู้เยาว์และผู้ใหญ่หรือระหว่างผู้เยาว์ที่มีอายุต่างกันมาก
 • เนื้อหาที่แสดงหรือเสนอภาพเปลือยกายแก่ผู้เยาว์
 • การร้องขอภาพเปลือยกายหรือการติดต่อในลักษณะทางเพศผ่านการแบล็กเมล์หรือการบีบบังคับอื่น ๆ

การเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศที่มีผู้เยาว์เกี่ยวข้อง

การเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศที่มีผู้เยาว์เกี่ยวข้อง รวมถึงเนื้อหาที่มีการเปิดเผยบริเวณหน้าอก, อวัยวะเพศ, ทวารหนัก หรือบั้นท้ายอย่างโจ่งแจ้ง หรือพฤติกรรมที่เลียนแบบ, บ่งบอกเป็นนัย หรือแสดงพฤติกรรมทางเพศที่มีผู้เยาว์เกี่ยวข้อง  เราไม่อนุญาตให้มีการแสดงภาพรวมถึงเนื้อหาที่ผลิตขึ้นแบบดิจิทัลหรือมีการปรับเปลี่ยนที่ปรากฏการเปลือยกายหรือพฤติกรรมทางเพศที่มีผู้เยาว์เกี่ยวข้อง

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่อถึงพฤติกรรมทางเพศในผู้เยาว์ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่และแบบไม่สอดใส่, การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก หรือการจูบอย่างแนบแน่น
 • เนื้อหาที่ปรากฏการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศหรือการกระตุ้นทางเพศที่มีผู้เยาว์เกี่ยวข้อง
 • เนื้อหาที่ปรากฏความคลั่งไคล้ทางเพศที่มีผู้เยาว์เกี่ยวข้อง
 • เนื้อหาปรากฏภาพอวัยวะเพศ, หัวนมหรือฐานหัวนมผู้หญิง, บริเวณของสงวน หรือบั้นท้ายของผู้เยาว์
 • เนื้อหาที่มีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมทางเพศพรรณนาหรือบรรยายถึงผู้เยาว์
 • เนื้อหาที่พรรณนาถึงผู้เยาว์ที่มีเนื้อเพลงที่มีลักษณะส่อไปทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • เนื้อหาที่ปรากฏการเต้นโดยผู้เยาว์ ที่มีลักษณะส่อไปทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง รวมถึงการเต้นกระดกสะโพก (twerking), การส่ายหน้าอก, การกระดกบริเวณเป้ากางเอง หรือการลูบไล้บริเวณขาหนีบหรือหน้าอกของตนเองหรือผู้อื่น
 • เนื้อหาปรากฏผู้เยาว์ขณะทำการถอดเสื้อผ้า
 • เนื้อหาปรากฏผู้เยาว์ในเสื้อผ้าน้อยชิ้น ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานที่นั้น
 • ความคิดเห็น, อีโมจิ, ข้อความหรือการวาดเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่ใช้เพื่อพรางหรือบ่งบอกเป็นนัยถึงการเปลือยกายหรือพฤติกรรมทางเพศของผู้เยาว์

พฤติกรรมอันตรายโดยผู้เยาว์

พฤติกรรมอันตรายโดยผู้เยาว์ รวมถึงการครอบครองหรือบริโภคสารต้องห้ามสำหรับผู้เยาว์, การใช้สารที่ถูกกฎหมายในทางที่ผิด, การมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมาย, และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม, เกมท้าทายทางกาย หรือการท้าทายที่อาจคุกคามความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เยาว์  โดยเราจะลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มของเรา

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่แนะนำ, แสดงภาพ, เลียนแบบ หรือส่งเสริมการครอบครองหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ หรือยาเสพติดโดยผู้เยาว์
 • เนื้อหาที่เสนอคำแนะนำแก่ผู้เยาว์ถึงวิธีซื้อ, ขาย หรือแลกเปลี่ยนแอลกอฮอล์, ยาสูบ หรือสารควบคุม
 • เนื้อหาที่ปรากฏหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เยาว์ รวมถึงเกมท้าทาย, การท้าทาย หรือการแสดงผาดโผน

อันตรายทางร่างกายและจิตใจของผู้เยาว์

พฤติกรรมที่ทำให้ผู้เยาว์เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายทางร่างกายหรือจิตใจ รวมถึงการทำร้ายร่างกาย, การละเลย, การทำให้ตกอยู่ในอันตราย และการดูหมิ่นทำร้ายจิตใจ  โดยเราจะลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มของเรา

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาปรากฏหรือส่งเสริมการทำร้ายร่างกาย, การละเลย, การทำให้ตกอยู่ในอันตราย และการดูหมิ่นทำร้ายจิตใจผู้เยาว์
 • เนื้อหาปรากฏหรือส่งเสริมเทคนิคการเอาชีวิตรอดโดยขาดคำเตือนถึงอันตรายของการจำลองเหตุการณ์

อาชญากรรมต่อเด็ก

เราไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมต่อเด็กมีบัญชีใช้งานบนแพลตฟอร์มของเรา  อาชญากรรมเหล่านี้รวมถึงการข่มขืน, การลวนลาม, ฆาตกรรม, การทำร้ายร่างกายหรือการละเลย, การลักพาตัว, การลักพาตัวเด็กข้ามชาติโดยผู้ปกครอง, การค้าเด็ก, การแสวงประโยชน์จากผู้เยาว์เพื่อการค้าประเวณี, การล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์แบบถ่ายทอดสดทางออนไลน์, การแสวงประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ในบริบทของการเดินทางและการท่องเที่ยว, การพยายามให้ได้มาหรือเผยแพร่สื่อซึ่งแสดงการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSAM)  และการผลิต, ครอบครอง หรือเผยแพร่สื่อซึ่งแสดงการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSAM)  หากเราพบผู้ใช้ที่กระทำในสิ่งดังกล่าวเราจะแบนบัญชีใช้งานนั้น และเราจะถือว่าข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้เผยว่าเจ้าของบัญชีผู้ใช้เป็นพวกใคร่เด็กหรือเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศต่อผู้เยาว์เป็นความจริงและบัญชีใช้งานนั้นอาจถูกลบ


บูรณภาพและความถูกต้องน่าเชื่อถือ

เราเชื่อว่าความเชื่อใจเป็นรากฐานของชุมชนของเรา  เราจึงไม่อนุญาตพฤติกรรมที่อาจทำลายบูรณภาพของแพลตฟอร์มของเราหรือความถูกต้องน่าเชื่อถือของผู้ใช้งานของเรา  โดยเราจะลบเนื้อหาหรือบัญชีใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสแปมหรือการมีส่วนร่วมปลอมแปลง, การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น, ข้อมูลที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดซึ่งก่อให้เกิดอันตราย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ

สแปมและการมีส่วนร่วมปลอมแปลง

การมีส่วนร่วมปลอมแปลง รวมถึงเนื้อหาหรือการกระทำใดๆ ที่พยายามทำให้ความนิยมบนแพลตฟอร์มสูงเกินจริง  เราห้ามมิให้มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มตัวชี้วัดการโต้ตอบให้สูงขึ้น

ห้าม:

 • แชร์คำแนะนำวิธีเพิ่มยอดเข้าชม, ไลค์, ผู้ติดตาม, การแชร์ หรือความคิดเห็น
 • พยายามหรือมีส่วนร่วมในการขายหรือซื้อยอดเข้าชม, ไลค์, ผู้ติดตาม, การแชร์ หรือความคิดเห็น
 • โฆษณาบริการสร้างยอดผู้เข้าชมปลอมแปลง
 • เปิดใช้งานบัญชี TikTok หลายบัญชีด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือหลอกลวงเพื่อเผยแพร่สแปมในเชิงพาณิชย์

การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

เราไม่อนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้ที่แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะที่เป็นการหลอกลวง  เมื่อเรายืนยันรายงานการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เราจะขอให้ผู้ใช้งาานแก้ไขโปรไฟล์หรือระงับหรือแบนบัญชีใช้งานนั้น  ทั้งนี้ เราอนุญาตให้มีการล้อเลียน, การแสดงความคิดเห็น หรือบัญชีของแฟนคลับ ตราบใดที่ผู้ใช้งานระบุในข้อมูลบัญชีและชื่อผู้ใช้งานว่าเป็นแฟนคลับ, การแสดงความคิดเห็น หรือการล้อเลียนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นที่กล่าวถึงในบัญชีใช้งานนั้น

ห้าม:

 • แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยใช้ชื่อ, ข้อมูลชีวประวัติ หรือรูปโปรไฟล์ของผู้อื่นในลักษณะที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด

ข้อมูลเท็จ

ข้อมูลเท็จ หมายถึง เนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ  แม้ว่าเราจะสนับสนุนให้ชุมชนของเรามีการสนทนาแลกเปลี่ยนด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสำคัญต่อพวกเขา แต่เราไม่อนุญาตให้มีข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล, ชุมชนของเรา หรือสาธารณะโดยรวม ไม่ว่าจะมีเจตนาเช่นไร

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • ข้อมูลเท็จที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังหรืออคติ
 • ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก
 • ข้อมูลเท็จทางการแพทย์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของบุคคล
 • เนื้อหาที่ทำให้สมาชิกในชุมชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือกระบวนการพลเมืองอื่นๆ 
 • เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฏีสมคบคิดที่โจมตีกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองใดๆ โดยเฉพาะหรือมีการเรียกร้องให้มีการดำเนินการที่รุนแรง หรือไม่ยอมรับว่าเหตุการณ์รุนแรงหรือโศกนาฏกรรมได้เกิดขึ้น
 • สื่อปลอมแปลงด้วยวิธีดิจิทัล (สื่อสังเคราะห์หรือสื่อบิดเบือน) ที่ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจผิดโดยบิดเบือนความจริงของเหตุการณ์และก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลในวิดีโอ, บุคคลอื่น หรือสังคม

ห้าม:

 • มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือที่มีการประสานงานกัน (เช่น การสร้างบัญชีใช้งานหลายบัญชี) เพื่อสร้างอิทธิพลและโน้มน้าวความคิดเห็นสาธารณะในขณะที่ทำให้บุคคลและชุมชนของเราเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตน, ตำแหน่งที่ตั้ง หรือวัตถุประสงค์ของบัญชีใช้งานนั้น

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิตามกฎหมายที่คุ้มครองผลงานต้นฉบับของนักประพันธ์ (เช่น เพลง, วิดีโอ) และการแสดงออกแรกเริ่มของแนวความคิด (เช่น วิธีที่เฉพาะเจาะจงในการแสดงหรือสร้างวิดีโอหรือดนตรี) แม้ว่าจะไม่ได้คุ้มครองแนวความคิดหรือข้อเท็จจริงที่เป็นรากฐานก็ตาม  เครื่องหมายการค้า คือ คำ สัญลักษณ์ สโลแกน หรือ การออกแบบที่ระบุและแสดงถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  เราสนับสนุนให้ทุกคนสร้างและแบ่งปันเนื้อหาที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยตนเอง เนื้อหาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่บนแพลตฟอร์มของเราและจะถูกลบออกหากเราทราบ ทั้งนี้ การใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ในบางกรณี เช่น หลักการใช้โดยชอบธรรม (fair use doctrine) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่ออ้างอิง, แสดงความคิดเห็น, วิพากษ์วิจารณ์, ล้อเลียน, สร้างแฟนเพจ หรือรีวิวผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายของเรา

ห้ามโพสต์, อัปโหลด, สตรีม หรือแชร์:

 • เนื้อหาที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของผู้อื่น


ความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

นโยบายของเราห้ามการกระทำใด ๆ ที่ทำลายความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริการของ TikTok:

 • ห้ามทำการแฮ็กเว็บไซต์, แอป  หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของ TikTok หรือหลีกเลี่ยงมาตรการของ TikTok เพื่อจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
 • ห้ามเผยแพร่ไฟล์ที่มีไวรัส, ม้าโทรจัน, หนอนคอมพิวเตอร์ (worms), ระเบิดเวลา (logic bombs) หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตราย
 • ห้ามแก้ไข, ดัดแปลง, แปล, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, ถอดประกอบ, ทำการย้อนกลับจากโปรแกรมที่คอมไพล์แล้วไปสู่รหัสต้นฉบับ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ลอกเลียนแบบ TikTok รวมถึงไฟล์, ตาราง หรือเอกสารใดๆ หรือพยายามสร้างรหัสต้นฉบับ, อัลกอริทึม, วิธีการ หรือเทคนิคใดๆ ที่รวมอยู่ใน TikTok
 • ห้ามใช้สคริปต์อัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก TikTok

ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนระดับโลกของเราและร่วมมือกับเราเพื่อรักษาพื้นที่ที่เป็นมิตรสำหรับผู้ใช้งานทุกคน  หากคุณพบเนื้อหาหรือบัญชีใช้งานที่คุณเชื่อว่าอาจละเมิดแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อให้เราตรวจสอบและดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม