ศูนย์ความปลอดภัย

ภารกิจของ TikTok คือการบันทึกและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และช่วงเวลาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ในฐานะชุมชนระดับโลกที่เติบโตได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก ชุมชนนี้จึงควรเป็นชุมชนที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยและสบายใจ นโยบายและเครื่องมือของเราได้รับการพัฒนามาเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยให้กับชุมชนของเรา และเราเชื่อมั่นว่าผู้ใช้จะเคารพและปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้เพื่อช่วยดูแลให้ TikTok เป็นสถานที่ที่สนุกสนานและเป็นมิตรกับทุกคนต่อไป