Informacje prawne

Polityka Prywatności

(dotyczy użytkowników mieszkających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii)

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2020 r.


Witamy w TikTok („Platforma”). Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności, a niniejsza polityka określa podstawy przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które pozyskujemy od Ciebie lub które nam udostępniasz. Wszelkie odniesienia w niniejszej Polityce Prywatności do „TikTok” „nas”dotyczą firmy TikTok Technology Limited, która jest spółką irlandzką („TikTok Ireland”) oraz TikTok Information Technologies UK Limited („TikTok UK”), która jest spółką brytyjską.

Aby zobaczyć pełną wersję Polityki Prywatności, kliknij tutaj.

Jeżeli masz od 13 do 18 lat, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne podsumowanie niniejszej polityki z objaśnieniami, co jej zapisy oznaczają dla Ciebie. Podsumowanie to jest dostępne w aplikacji w zakładce “Polityka prywatności”.

PODSUMOWANIE

Jakie informacje gromadzimy na Twój temat?

Gromadzimy i przetwarzamy informacje udostępniane nam przez Ciebie podczas zakładania konta i korzystania z Platformy. Obejmują one informacje techniczne i behawioralne dotyczące korzystania przez Ciebie z Platformy. Informacje o Tobie gromadzimy również w przypadku, gdy pobierasz aplikację i korzystasz z Platformy bez konieczności zakładania konta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

W jaki sposób będziemy wykorzystywać informacje o Tobie?

Informacje o Tobie wykorzystujemy do celów udostępnienia Ci Platformy oraz jej ulepszania i zarządzania. W celu zapewnienia skutecznej i dynamicznej Platformy oraz w prawnie uzasadnionym interesie firmy korzystamy z tychże informacji do ulepszania i rozwijania Platformy, zapobiegania przestępczości i zapewnienia użytkownikom bezpieczeństwa. Jeżeli wyraziłeś / wyraziłaś na to zgodę, będziemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do reklamy spersonalizowanej i promowania Platformy. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania Twoich informacji, kliknij tutaj.

Komu udostępniamy informacje o Tobie?

Twoje dane udostępniamy zewnętrznym usługodawcom, którzy pomagają nam w dostarczaniu usług związanych z Platformą, w tym dostawcom usług przechowywania danych w chmurze. Udostępniamy je również partnerom biznesowym, innym firmom z tej grupy TikTok (w tym TikTok Inc w Stanach Zjednoczonych, która świadczy określone usługi dla nas związane z Platformą), moderatorom treści, dostawcom usług pomiarowych, reklamodawcom i dostawcom usług analitycznych.  Organom ścigania, władzom publicznym lub innym stronom trzecim informacje o Tobie możemy udostępnić wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy takie wykorzystanie jest uzasadnione (na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie lub innej osobie). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij tutaj.

Twoje Prawa 

Oferujemy Ci ustawienia, za pomocą których możesz kontrolować i zarządzać swoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszym posiadaniu. Przysługują Ci również następujące prawa: prawo do żądania usunięcia danych, zmiany lub korekty danych, dostarczenia kopii danych i zaprzestania wykorzystywania niektórych lub wszystkich Twoich danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu składania takich wniosków, kliknij tutaj. Możesz również skontaktować się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych. Po otrzymaniu wniosku rozpatrzymy go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak długo przechowujemy informacje o Tobie?

Informacje o Tobie przechowujemy przez okres konieczny do świadczenia usługi, w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy oraz korzystania z praw w odniesieniu do tych informacji. Informacje, których nie potrzebujemy do świadczenia usług na Twoją rzecz przechowujemy wyłącznie przez czas trwania uzasadnionego celu biznesowego związanego z ich przechowywaniem lub w związku ze zobowiązaniem do ich przechowywania, które wynika z przepisów prawa. Informacje o Tobie przechowujemy również, jeżeli są niezbędne podczas postępowań związanych z roszczeniami prawnymi. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

W jaki sposób powiadamiamy Cię o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności?

O wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce Prywatności powiadamiamy wszystkich użytkowników poprzez zawiadomienie na Platformie lub za pomocą innych metod. Aktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji”, znajdującą się na górze niniejszej polityki, w taki sposób, by odzwierciedlała datę wejścia w życie nowej wersji dokumentu. Uzyskując dostęp lub korzystając z Platformy potwierdzasz, że zapoznałeś/zapoznałaś się z niniejszą polityką oraz że rozumiesz swoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposób ich gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez TikTok. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

***********************************************************************************************

1. Rodzaje wykorzystywanych przez nas danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy następujące informacje o Tobie:

Informacje o Twoim profilu 

Podczas rejestracji na Platformie udostępniasz nam określone informacje, w tym nazwę użytkownika, datę urodzenia, adres e-mail i/lub numer telefonu, informacje podawane w Twoim profilu,  zdjęcie profilowe lub nagrania wideo.  

Treści i informacje o zachowaniu użytkownika

Przetwarzamy generowane przez Ciebie i wyświetlane na Platformie treści, w tym wybrane przez Ciebie ustawienia (takie jak wybór języka), przesyłane zdjęcia i filmy, komentarze i transmisje na żywo („Treści użytkownika”). Informacje gromadzimy poprzez ankiety, wyzwania i konkursy, w których uczestniczysz. Gromadzimy także informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z Platformy, np. związane ze sposobem korzystania, częstotliwością oraz interakcją z wyświetlanymi treściami, reklamami, oglądanymi nagraniami wideo oraz napotkanymi problemami, preferowanymi przez Ciebie treściami, treściami zapisanymi jako „Polubienia”, słowami do wyszukiwania oraz obserwowanymi przez Ciebie użytkownikami. 

W celu personalizacji treści wykorzystujemy zainteresowania, płeć i wiek użytkownika. Zainteresowania naszych użytkowników wykorzystujemy również do lepszej optymalizacji reklamy na Platformie. Jeśli wyrazisz na to zgodę, wykorzystamy również takie informacje w celu personalizacji treści reklamowych.

Przeprowadzamy przegląd Treści użytkownika w celu moderacji treści, aby wyegzekwować wytyczne dotyczące społeczności, stosować się do zobowiązań prawnych oraz zapobiegać i reagować na nadużycia, oszustwa, nielegalne działania oraz inne potencjalnie szkodliwe treści na Platformie.

Przetwarzamy również informacje o użytkownikach obserwujących Cię, otrzymanych polubieniach oraz odpowiedzi na przesyłane przez Ciebie treści w celu personalizacji kanału „Dla Ciebie”, promowania Twoich treści wśród innych użytkowników i sprawdzania czy Twój profil stwarza możliwości nawiązania współpracy. 

Wiadomości

Jeżeli zezwalają na to lokalne przepisy, gromadzimy i przetwarzamy Twoje wiadomości. Obejmuje to skanowanie i analizę treści wiadomości za pomocą komunikatora na Platformie. Informacje te obejmują treść wiadomości oraz godzinę wysłania, status otrzymania i/lub przeczytania oraz dane uczestników wymiany wiadomości.

Jest to niezbędne w celu zapobiegania i blokowania spamu, zapobiegania i wykrywania przestępstw, ochrony dzieci (jeśli leży to w istotnym interesie publicznym) lub w celu ochrony interesów użytkowników TikTok oraz innych osób.

Należy również pamiętać, że wiadomości wysyłane do innych użytkowników Platformy będą dostępne dla tych użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownicy wykorzystują lub ujawniają te wiadomości.

Konta Pro

Możesz się zdecydować ulepszyć swoje konto do wersji „konto Pro”. Konto Pro umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak zbiorcze statystyki dotyczące Twoich treści. Jeżeli uczestniczysz w programie TikTok Creator Marketplace, możesz korzystać z menu konto Pro w celu uzyskania dostępu do ustawień i zarządzania żądaniami dotyczącymi funkcji programu Marketplace. W tym celu informacje są wymieniane w ramach programu TikTok Creator Marketplace.

Informacje pochodzące od stron trzecich

Możesz się zdecydować na udostępnienie nam określonych informacji od stron trzecich. Również my, podczas korzystania przez Ciebie z Platformy, możemy gromadzić automatycznie informacje pochodzące od stron trzecich.

Partnerzy biznesowi

Jeżeli zdecydujesz się zarejestrować na Platformie za pomocą danych konta w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Google), wówczas udostępnisz nam lub zezwolisz sieci społecznościowej na udostępnienie nam Twojej nazwy użytkownika oraz profilu publicznego. Niektóre z tego typu informacje będziemy również udostępniać odpowiednim sieciom społecznościowym. Dane te obejmują identyfikator aplikacji, token dostępu i odsyłający adres URL. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania nam Twojej listy kontaktów na portalu Facebook, zapoznaj się z sekcją Wyszukiwanie użytkowników i zapraszanie znajomych

Reklamodawcy i partnerzy świadczący usługi pomiarowe

Jeżeli wyraziłeś / wyraziłaś zgodę na otrzymywanie spersonalizowanych reklam, wówczas wykorzystamy informacje na Twój temat, np. identyfikator reklam mobilnych, jeżeli został dostarczony przez reklamodawców lub innych partnerów oraz Twój profil TikTok do odpowiedniego dostosowania treści wyświetlanych reklam. Możemy również wykorzystywać dane dostarczane przez tych partnerów do dostosowania treści wyświetlanych Ci reklam. W każdej chwili możesz zrezygnować z takiej funkcji wybierając odpowiednie ustawienia w aplikacji: „Prywatność i bezpieczeństwo”, „Personalizacja i dane” i wyłączając opcję „Reklamy wykorzystujące dane dostarczane przez partnerów”.

Informacje dostarczone przez partnerów świadczących usługi pomiarowe wykorzystujemy do zrozumienia Twoich interakcji ze stronami internetowymi reklamodawców oraz dokładniejszej oceny skuteczności reklam na Platformie.

Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia danych z Platformy przez dostawców usług pomiarowych i analitycznych znajduje się w Polityce dotyczącej plików cookies

Informacje techniczne gromadzone na Twój temat 

Podczas korzystania przez Ciebie z Platformy pozyskujemy od Ciebie określone informacje, w tym także podczas korzystania przez Ciebie z aplikacji bez założonego konta. Informacje te obejmują Twój adres IP, identyfikatory wystąpienia urządzenia (które pozwalają określić do jakich urządzeń dostarczyć wiadomości), operatora komórkowego, ustawienia strefy czasowej, identyfikator do celów reklamowych oraz wersję aplikacji, z której korzystasz. Gromadzimy również informacje dotyczące urządzenia używanego przez Ciebie do uzyskania dostępu do Platformy, takie jak model i system urządzenia, typ sieci, identyfikator urządzenia, rozdzielczość ekranu i system operacyjny, ustawienia audio oraz podłączone urządzenia audio. W przypadku logowania się z wielu urządzeń możemy korzystać z Twoich informacji profilowych do identyfikacji Twojej aktywności na różnych urządzeniach. 

Lokalizacja

Gdy korzystasz z Platformy na urządzeniu przenośnym, w celu dostosowania Platformy do jego potrzeb, gromadzimy informacje o jego lokalizacji. Ustalamy w przybliżeniu Twoją lokalizację na podstawie adresu IP. W niektórych jurysdykcjach możemy również gromadzić dane z Globalnego Systemu Pozycjonowania.

Informacje o Twoich znajomych 

Możesz zdecydować się na wyszukanie innych użytkowników za pomocą funkcji „Znajdź znajomych” i zaproszenie ich do dołączenia do Platformy. Wykorzystamy wówczas znajdujące się w Twoim posiadaniu dane kontaktowe tej osoby, w tym pochodzące z listy kontaktów telefonicznych lub listy na portalu Facebook i umożliwimy Ci przesłanie im albo wiadomości SMS, e-mail albo wiadomości za pośrednictwem portalu zewnętrznego (np. Whatsapp, Facebook Messenger lub Twitter) z zaproszeniem do wyświetlenia Twojego profilu użytkownika na portalu TikTok. 

Twoje dane osobowe wykorzystujemy do wyszukania pasujących użytkowników w oparciu o Twoje dane kontaktowe oraz książkę adresową. Dane kontaktowe oraz książka adresowa użytkownika mają charakter prywatny i nie będą ujawniane. Korzystamy ze specjalnego systemu, który wyszukuje pasujących użytkowników bez przekazywania Twoich danych lub informacji z książki adresowej w formie zwykłego tekstu.

Jeśli chcesz znaleźć innych użytkowników na portalu Facebook, możesz wówczas wyrazić zgodę na dostęp do Twojej listy kontaktów na portalu Facebook. W takiej sytuacji gromadzimy Twoje informacje publiczne podane przez Ciebie na portalu Facebook, z uwzględnieniem nazw oraz profili Twoich kontaktów  na portalu Facebook. Dopasowujemy te dane do zarejestrowanych użytkowników i przekazujemy Ci listę wszystkich zidentyfikowanych kontaktów do obserwowania.

Zakupy w aplikacji

Dokonując zakupów w aplikacji jesteś zobowiązany / zobowiązana do zapoznania się z Polityką dotyczącą wirtualnych przedmiotów. Zakupy są dokonywane za pośrednictwem kont Apple iTunes lub Google Play. Nie gromadzimy żadnych informacji finansowych ani dotyczących faktur w związku z zawartą transakcją. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywane są dane użytkownika, zapoznaj się z regulaminami i zawiadomieniami poszczególnych sklepów z aplikacjami. Prowadzimy rejestr dokonywanych przez Ciebie zakupów, z uwzględnieniem godziny zakupu oraz ceny zakupionego produktu, aby przyznać na Twoje konto odpowiednią wartość w monetach.

Informacje przekazywane przez Ciebie

Gromadzimy informacje, których dostarczasz nam udzielając odpowiedzi na ankietę. Jeżeli wypełnisz ankietę TikTok, Twoje odpowiedzi zostaną wykorzystane do celów ankiety i udostępnione innym organizacjom, zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi podczas wypełniania ankiety. W ten sam sposób możemy również wykorzystywać dane zbiorcze pochodzące z takich ankiet.

Gromadzimy również informacje przekazywane nam przez Ciebie w korespondencji.  

Dowód tożsamości lub potwierdzenie wieku

W pewnych określonych sytuacjach, np. w celu skorzystania z pewnych funkcji, takich jak transmisja na żywo, weryfikacja konta lub podczas ubiegania się o „konto Pro”, poprosimy Cię o przedstawienie dowodu tożsamości lub potwierdzenie wieku.

2. Pliki cookies

Pliki cookies i podobne technologie (np. piksele i znaczniki reklamowe) (zwane łącznie „Plikami cookies”) to małe pliki, które po umieszczeniu na Twoim urządzeniu, umożliwiają nam gromadzenie określonych informacji, w tym danych osobowych od Ciebie, w celu świadczenia pewnych funkcji i funkcjonalności. Zarówno my, jak i dostawcy naszych usług i nasi partnerzy biznesowi wykorzystujemy pliki cookies do gromadzenia danych i rozpoznawania Ciebie oraz Twoich urządzeń na Platformie oraz w innych miejscach za pośrednictwem różnych Twoich urządzeń. Pomaga nam to zrozumieć skuteczność reklam na Platformie oraz udoskonalić doświadczenia użytkownika podczas korzystania z Platformy. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, zapoznaj się z Polityką dotyczącą plików cookies

3. Wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Gromadzone o Tobie informacje będziemy wykorzystywać zgodnie z przedstawionymi poniżej podstawami prawnymi.

Zgodnie z zawartą z Tobą umową  oraz w celu jej realizacji wykorzystamy informacje o Tobie do następujących celów: 

 • udostępnienia Platformy i związanych z nią usług;
 • powiadamiania Cię o zmianach w naszych usługach;
 • zapewnienia Ci pomocy technicznej;
 • egzekwowania naszych warunków, regulaminów i polityk;
 • zarządzania Platformą oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • personalizacji otrzymywanychtreści, które otrzymujesz i dostarczania Ci treści dostosowanych do Twoich zainteresowań;
 • umożliwienia Ci udostępniania Treści użytkownika i interakcji z innymi użytkownikami;
 • umożliwienia korzystania z komunikatora, jeżeli się na to zdecydujesz i jeżeli masz 16 lat lub więcej ;
 • umożliwienia uczestnictwa w programie przedmiotów wirtualnych; oraz
 • komunikacji z Tobą.

W celu realizacji zobowiązań prawnych oraz w razie konieczności realizacji zadań leżących w interesie publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów naszych użytkowników i innych osób, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu zapobiegania i reagowania na nadużycia, oszustwa, nielegalne działania oraz inne potencjalnie szkodliwe treści na Platformie.

Zgodnie z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami, w celu zapewnienia wydajnej i dynamicznej Platformy, możemy wykorzystywać Twoje dane do następujących celów: 

 • zapewnienie Ci bezpieczeństwa i ochrony, z uwzględnieniem przeglądania Treści użytkownika, wiadomości i powiązanych z nimi metadanych pod kątem naruszenia Wytycznych społecznościowych oraz Warunków świadczenia usług;
 • prezentacja treści w jak najbardziej wydajny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia;
 • zrozumienie sposobu korzystania z Platformy w celu jej ulepszania, promowania i rozwoju;  
 • promowanie popularnych tematów, hasztagów i kampanii na Platformie;
 • przeprowadzanie analizy danych i testów Platformy w celu zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa;
 • weryfikacja Twojej tożsamości, na przykład w celu umożliwienia posiadania „konta zweryfikowanego”, oraz potwierdzenie Twojego wieku w celu upewnienia się, że możesz korzystać z określonych funkcji na Platformie;
 • zapewnienie niespersonalizowanych reklam, dzięki którym wiele usług dostępnych na Platformie jest bezpłatnych; 
 • ustalenie Twoich zainteresowań w celu optymalizacji reklam – w przypadku wyrażenia zgody na spersonalizowaną reklamę, co może także uwzględniać informacje przekazywane przez naszych partnerów reklamowych;
 • analizy skuteczności reklam wyświetlanych na Platformie;
 • przekazywanie danych do naszych algorytmów w celu dostarczania Ci możliwie jak najlepiej dostosowanych treści oraz zapobiegania przestępstwom i niewłaściwemu korzystaniu z Platformy;
 • przeprowadzanie ankiet dotyczących naszych usług, produktów i funkcji; 
 • umożliwienie Ci korzystania z interaktywnych funkcji Platformy; 
 • umożliwienie Ci nawiązywania kontaktów na Platformie. Obejmuje to, na przykład, Twoją identyfikację podczas korzystania z funkcji „Znajdź znajomych” lub za pomocą numerów telefonów, a także połączenie Cię z innymi osobami poprzez możliwość śledzenia komu udostępniasz linki.

Jeżeli przetwarzamy informacje o użytkowniku w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, przeprowadzamy  test równowagi  kontrolę w celu sprawdzenia czy wykorzystanie danych osobowych jest rzeczywiście niezbędne do realizacji celów biznesowych. Podczas przeprowadzania tego testu równowagi  bierzemy także pod uwagę prawa do prywatności naszych użytkowników, jak również wprowadzamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony ich danych osobowych.

Za Twoją zgodą wykorzystamy informacje na Twój temat do dostarczenia Ci spersonalizowanych reklam. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce Informacje od stron trzecich w części dotyczącej reklamodawców. Możesz w dowolnej chwili zmienić ustawienia dotyczące personalizacji reklam w aplikacji. Aby zarządzać i kontrolować ustawienia dotyczące reklam, otwórz opcję „Prywatność i bezpieczeństwo”, a następnie „Personalizacja i dane”. Jeśli nie wyrażasz zgody na spersonalizowaną reklamę, na Platformie nadal będziesz widzieć reklamy, jednak nie będą one spersonalizowane. 

4. Udostępnianie Twoich danych osobowych 

Udostępniamy Twoje dane następującym wybranym stronom trzecim:

Partnerzy biznesowi

 • Jeżeli zdecydujesz się zarejestrować na Platformie za pomocą danych konta w mediach społecznościowych(np. Facebook, Twitter, Instagram, Google), wówczas udostępnisz nam lub zezwolisz sieci społecznościowej na udostępnienie nam swojej nazwy użytkownika oraz profilu publicznego. Niektóre informacje, w tym identyfikator aplikacji, token dostępu i odsyłający adres URL będziemy również udostępniać odpowiednim sieciom społecznościowym. 
 • W przypadku gdy zdecydujesz się udostępnić treści na platformach społecznościowych, materiał wideo, nazwa użytkownika oraz tekst związany z publikacją będą udostępniane na tej platformie lub, w przypadku udostępniania za pośrednictwem komunikatorów internetowych, takich jak Whatsapp, zostanie udostępniony link do treści.
 • W celu udostępnienia funkcji „Znajdź znajomych” z listy kontaktów na portalu Facebook, należy wyrazić zgodę na udostępnianie danych portalowi Facebook.

Dostawcy usług płatniczych

 • Jeżeli ukończyłeś / ukończyłaś już 18 lat i zdecydujesz się na zakup wirtualnych przedmiotów, w celu umożliwienia realizacji transakcji udostępnimy Twoje dane odpowiedniemu dostawcy usług płatniczych. Udostępniony identyfikator transakcji umożliwia zidentyfikowanie Cię i przyznanie odpowiedniej liczby monet na Twoje konto po dokonaniu płatności.

Usługodawcy

 • Dostarczamy informacje oraz treści usługodawcom, którzy wspierają naszą działalność, takim jak dostawcy usług w chmurze i moderowania treści, w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego korzystania z Platformy.

Dostawcy usług analitycznych i pomiarowych

 • Współpracujemy z dostawcami usług analitycznych i pomiarowych, którzy pomagają nam w ulepszaniu Platformy, przedstawiając pomiary treści i umożliwiając śledzenie Twojej aktywności na Platformie za pośrednictwem Twoich urządzeń. 
 • Zewnętrzni dostawcy usług analitycznych i pomiarowych pomagają nam również w analizie reklam na Platformie oraz w ustaleniu, czy dana reklama została na niej wyświetlona i jak przedstawia się jej skuteczność. Udostępniamy Twój identyfikator reklam mobilnych oraz inne informacje o urządzeniach dostawcom usług pomiarowych tak, aby mogły one powiązać Twoją działalność na Platformie z Twoją działalnością na stronach internetowych naszych reklamodawców.

Reklamodawcy

 • Reklamodawcom udostępniamy wyłącznie informacje zbiorcze o użytkownikach. Są to zbiory informacji niepowiązane z konkretnymi osobami, które pomagają w pomiarach skuteczności kampanii reklamowych poprzez udostępnienie reklamodawcom liczby użytkowników Platformy, którzy obejrzeli lub kliknęli daną reklamę.

 Grupa TikTok

 • Możemy udostępniać informacje o Tobie innym członkom, podmiotom zależnym lub stowarzyszonym naszej grupy korporacyjnej, jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług na  Platformie zgodnie z Warunkami świadczenia usług.
 • Udostępniamy informacje w celu ulepszenia i optymalizacji Platformy, w tym w celu zapobiegania nielegalnemu wykorzystaniu oraz wsparcia użytkowników.

Organy ścigania / zobowiązania prawne

 • Możemy udostępniać informacje o Tobie organom ścigania, władzom publicznym lub innym stronom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy takie wykorzystanie informacji jest uzasadnione w poniższych sytuacjach:
 • stosowanie się do procedur prawnych lub realizacja wniosków;
 • egzekwowanie Warunków świadczenia usług oraz innych umów, polityk i norm, w tym badanie wszelkich potencjalnych naruszeń;
 • wykrywanie, zapobieganie lub przeciwdziałanie w jakikolwiek inny sposób nadużyciom, oszustwom, nielegalnej działalności lub problemom technicznym lub związanym z bezpieczeństwem;
 • ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa TikTok, użytkowników Platformy, stron trzecich lub społeczeństwa zgodnie z wymogami lub w ramach przepisów prawa (z uwzględnieniem wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego).

Profile publiczne

 • Jeśli Twój profil jest publiczny, jego treść będzie widoczna dla wszystkich użytkowników Platformy. Ponadto, taka treść może być również dostępna lub udostępniana przez Twoich znajomych i osoby obserwujące, a także strony trzecie, takie jak wyszukiwarki, agregatory treści i strony informacyjne. Możesz zmienić ustawienia dotyczące uprawnień do wyświetlania przesyłanych materiałów wideo za każdym razem gdy przesyłasz materiał wideo. Możesz także zmienić profil na prywatny, wybierając opcję „Konto prywatne” w ustawieniach: „Prywatność i bezpieczeństwo”. W przypadku profili publicznych inni użytkownicy mogą wykorzystywać Twoje treści do tworzenia i przesyłania dalszych treści, na przykład do tworzenia duetów z wykorzystaniem Twojego materiału wideo.

Sprzedaż lub fuzja

 • Stronom trzecim informacje o Tobie ujawniamy :
 • w przypadku sprzedaży lub kupna jakiejkolwiek firmy lub aktywów (na przykład w wyniku likwidacji, upadłości lub w inny sposób). W przypadku takich transakcji ujawnimy Twoje dane potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów;
 • w przypadku sprzedaży, kupna, fuzji, przejęcia TikTok lub nawiązania współpracy z innymi firmami lub przedsiębiorstwami lub sprzedaży części lub całości aktywów TikTok. W przypadku takich transakcji informacje o użytkowniku mogą stanowić część przekazywanych aktywów.

5. Przechowywanie Twoich danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe będą przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).

W przypadku przekazywania przez nas danych osobowych do krajów spoza EOG, odbywa się to na podstawie umów wzorcowych Komisji Europejskiej, dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich (tj. standardowych klauzul umownych), zgodnie z decyzją Komisji nr 2004/915/WE lub 2010/87/UE (odpowiednio) lub zgodnie z jakimkolwiek mechanizmem zastępczym zatwierdzonym na mocy prawa UE. Aby uzyskać kopię tych Standardowych Klauzul Umownych skontaktuj się z nami pod adresem https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

6. Twoje prawa

Oferujemy Ci ustawienia, za pomocą których możesz kontrolować i zarządzać danymi osobowymi znajdującymi się w naszym posiadaniu.

Przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych: Możesz poprosić nas (bezpłatnie) o potwierdzenie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o udostępnienie kopii takich danych.
 • Prawo do usunięcia Twoich danych: Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o usunięcie wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. 
 • Prawo do zmiany lub skorygowania danych: Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o zmianę lub skorygowanie Twoich danych. Zmian można również dokonać za pomocą odpowiednich opcji i ustawień w aplikacji.  
 • Prawo do przeniesienia danych: Możesz poprosić o kopię udostępnionych danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego..
 • Prawo do sprzeciwu, ograniczenia wykorzystania lub wycofania zgody: Możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o zaprzestanie wykorzystywania niektórych lub wszystkich Twoich danych, np. w przypadku braku prawa do dalszego ich wykorzystywania. Możesz poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; wycofać swoją zgodę lub poprosić o zaprzestanie zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji (w tym profilowania). Jeżeli sprzeciwiasz się takiemu przetwarzaniu, zobowiązany / zobowiązana jesteś do podania przyczyny sprzeciwu w celu umożliwienia nam przeprowadzenia analizy przetwarzania Twoich danych osobowych i podjęcia stosownej decyzji w świetle naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz Twojego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Zanim będziemy mogli udzielić odpowiedzi na wniosek o skorzystanie z jednego lub więcej z wyżej wymienionych praw, możesz zostać zobowiązany / zobowiązana do zweryfikowania tożsamości lub danych Twojego konta.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu składania takich wniosków, należy skontaktować się z nami za pomocą niżej podanych danych kontaktowych. Rozpatrzymy wniosek z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Firma TikTok Ireland będzie odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi na Twój wniosek w terminach przewidzianych prawem. Jeśli będzie to konieczne w celu rozwiązania zaistniałego problemu, TikTok Ireland nawiąże współpracę z TikTok UK.

7. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z niniejszą polityką wykorzystywania informacji o Tobie. Przesyłanie informacji przez Internet niestety nie jest całkowicie bezpiecznym procesem. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, na przykład poprzez szyfrowanie, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji o Tobie przesyłanych za pośrednictwem Platformy, co oznacza, że każda transmisja odbywa się na Twoje ryzyko.

Dysponujemy środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w stosunku do ryzyka, na jakie możesz być narażony Ty i inni użytkownicy Platformy. Zajmujemy się utrzymaniem środków technicznych i organizacyjnych, a w razie potrzeby okresowo wdrażamy stosowne zmiany w celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa naszych systemów.

Okresowo będziemy zamieszczać linki prowadzące do i ze stron internetowych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. W przypadku kliknięcia linku do którejkolwiek z tych stron należy pamiętać, że strony te mają własne polityki ochrony prywatności, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Zalecamy sprawdzenie stosownych polityk przed przesłaniem jakichkolwiek informacji na te strony.

8. Czas przechowywania Twoich danych osobowych 

Informacje o Tobie przechowujemy przez okres konieczny do świadczenia usługi, w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy oraz korzystania z praw w odniesieniu do tych informacji. W przypadku gdy nie potrzebujemy informacji o Tobie do świadczenia usług na Twoją rzecz, wówczas przechowujemy je wyłącznie przez czas trwania uzasadnionego celu biznesowego związanego z ich przechowywaniem.

Jeśli poprosisz nas o usunięcie konta, zostanie ono najpierw zdezaktywowane na 30 dni (aby umożliwić przywrócenie), a następnie usunięte. W ciągu 30 dni od usunięcia Twojego konta usuniemy również dane osobowe związane z komunikatorem w aplikacji. Pamiętaj, że wiadomości wysyłane do innych użytkowników serwisu są przechowywane na ich urządzeniach i nie mogą zostać przez nas usunięte.

W każdym przypadku może się zdarzyć, że będziemy zobowiązani do przechowywania Twoich danych przez dłuższy czas zgodnie ze zobowiązaniami prawnymi lub jeżeli jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń prawnych.

9. Informacje dotyczące dzieci

TikTok nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli uważasz, że przechowujemy dane osobowe otrzymane od lub dotyczące dziecka poniżej wskazanego wieku, skontaktuj się z nami pod adresem https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

10. Zmiany

Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w niniejszej polityce poprzez zawiadomienie na Platformie lub za pomocą innych metod. Data „Ostatniej aktualizacji”, znajdująca się na górze niniejszej polityki, zostanie zaktualizowana tak, aby odzwierciedlała datę wejścia w życie nowej wersji dokumentu.

11. Dane kontaktowe 

TikTok Ireland i TikTok UK dostarczają Platformę i powiązane z nią usługi oraz wspólnie przetwarzają dane osobowe w sposób opisany w niniejszej polityce oraz w Warunkach świadczenia usług. Zgodnie z Warunkami świadczenia usług dostawcą usług dla użytkowników Platformy na terenie EOG i Szwajcarii jest TikTok Ireland. W przypadku użytkowników z Wielkiej Brytanii dostawcą Platformy jest TikTok UK. TikTok Ireland i TikTok UK udostępniają informacje jako współadministratorzy danych użytkownika, jeżeli jest to konieczne do skutecznej i zgodnej z obowiązującym prawem obsługi Platformy.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej polityki lub w przypadku chęci skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych o TikTok, wyślij wiadomość pod adresem https://www.tiktok.com/legal/report/privacy lub list na poniżej podane adresy pocztowe.

Dla użytkowników w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia. 

Dla użytkowników w Wielkiej Brytanii: TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londyn, WC2B 6NH, Wielka Brytania.

Jeśli kontakt z TikTok nie rozwiąże zaistniałego problemu, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ochrony danych osobowych.