Informacje prawne

Warunki świadczenia usług

(Jeśli jesteś użytkownikiem mieszkającym w EOG, Szwajcarii  i w Wielkiej Brytanii)

Ostatnia aktualizacja: Lipiec 2020 r.


1. Twoje relacje z nami

Witamy na TikTok.

TikTok jest czołową platformą do tworzenia i udostępniania krótkich filmów („Platforma”). Czytasz teraz warunki świadczenia usług („Warunki”), które regulują nasze wzajemne relacje i pełnią funkcję umowy między Tobą a nami, określając warunki, na których możesz uzyskać dostęp i korzystać z Platformy i powiązanych z nią stron internetowych (takich jak tiktok.com), usług, aplikacji, produktów i innych treści (łącznie „Usługi”), które zgodnie z naszym oświadczeniem są oferowane na niniejszych Warunkach. 

Usługi są świadczone przez firmę, która oferuje Usługi w Twoim regionie („TikTok” lub „my”).  

 • Mieszkańcy EOG i Szwajcarii: Usługi są świadczone przez TikTok Technology Limited, która jest zarejestrowana w Irlandii z siedzibą pod adresem 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia, pod numerem 635755.
 • Mieszkańcy Wielkiej Brytanii: Usługi są świadczone przez TikTok Information Technologies UK Limited, która jest zarejestrowana w Anglii z siedzibą pod adresem Wework, 125 Kingsway, London, WC2B 6NH, pod numerem 10165711.

Twój dostawca Usług może się zmienić, jeśli przeniesiesz się do innego kraju i będziesz nadal korzystać z naszych Usług. Usługi są świadczone na prywatny, niekomercyjny użytek. Dla celów niniejszych Warunków „Ty” i „Twój” oraz ich odmiany oznaczają Ciebie w rozumieniu użytkownika Usług.

Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a nami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, a jeśli nie wyrażasz na nie zgody, nie rejestruj się, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z żadnej z Usług.

2. Opis Usług 

Usługi i Platforma są przeznaczone tylko dla osób, które mają 13 lat i więcej. 

Możesz korzystać z Usług i Platformy za pośrednictwem aplikacji mobilnych TikTok („Aplikacja”) oraz za pośrednictwem strony internetowej TikTok („Strona internetowa”). Niektóre funkcje są dostępne tylko w Aplikacji. Ponadto niektóre Usługi lub funkcje mogą nie być dostępne w Twoim kraju lub regionie. Różne funkcje mogą być dostępne w różnych wersjach Usług. Niektóre funkcje nie są dostępne dla użytkowników poniżej określonego wieku. 

Usługi umożliwiają Ci tworzenie, publikowanie i udostępnianie krótkich filmów, korzystanie z filmów stworzonych przez innych użytkowników oraz wchodzenie w interakcję z tymi filmami i innymi użytkownikami. 

Tworzenie i udostępnianie filmów: W szczególności:

 • Możesz nagrywać lub importować filmy do Usług. 
 • Możesz edytować filmy i wzbogacać je o filtry i dodatkowe elementy. 
 • Możesz również włączać do swoich filmów treści od innych użytkowników, o ile twórca danego filmu pozwoli na korzystanie ze swoich treści do takich celów. Inni użytkownicy mogą korzystać z Twoich treści w swoich filmach, jeśli pozwolisz na ich wykorzystywanie do takich celów.
 • Możesz publikować filmy w Usługach, aby inni użytkownicy mogli z nich korzystać. Filmy udostępniane publicznie będą dostępne w Aplikacji i na Stronie internetowej.
 • Możesz udostępniać swoje filmy i filmy innych osób, które umożliwiły ich udostępnianie, za pośrednictwem różnych serwisów wymiany wiadomości i na zewnętrznych platformach mediów społecznościowych (np. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter) zgodnie z odnośnymi warunkami świadczenia usług.
 • Podczas publikacji filmu możesz dodać opis i tagi oraz różne ustawienia prywatności.
 • Możesz dodać krótką notkę biograficzną i zdjęcie profilowe do swojego publicznego profilu użytkownika.
 • Zgodnie z warunkami naszej Polityki dotycząca przedmiotów wirtualnych możesz nadawać transmisje (streamować) na żywo, korzystać z funkcji transmisji na żywo, kupować monety i wymieniać je na prezenty („Program transmisji na żywo”). 

Korzystanie z filmów: Możesz korzystać z filmów innych użytkowników Usług. W szczególności:

 • Możesz korzystać z filmów, które inni użytkownicy udostępnili publicznie lub poprzez użytkowników, których śledzisz.
 • W ramach Usług dostępna jest spersonalizowana strona „Dla Ciebie”, w której wyświetlają Ci się filmy na podstawie tego, co według Usług może Cię interesować. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności
 • W ramach Usług oferowane są inne sposoby wyszukiwania treści do wykorzystania, np. lista filmów innych użytkowników na ich profilu, funkcja wyszukiwania oraz wybór kategorii.
 • Możesz oglądać transmisje na żywo innych użytkowników.

Interakcja z innymi użytkownikami: Możesz wchodzić w interakcję z treściami użytkowników i innymi użytkownikami. W szczególności:

 • Wiadomości bezpośrednie: Możesz wysyłać wiadomości bezpośrednio do innych użytkowników, jeśli Cię obserwują. 
 • Polubienia: Możesz wybrać opcję polubienia filmu. 
 • Komentarze: Zależnie od ustawień innych użytkowników, możesz umieszczać komentarze do ich filmów.
 • Obserwowanie: Możesz obserwować innych użytkowników. Jeśli użytkownicy nałożą ograniczenia na swój profil, możesz ich obserwować tylko wtedy, gdy zaakceptują Twoją prośbę o obserwowanie.
 • Funkcja „Znajdź znajomych": Możesz znaleźć swoich znajomych przy użyciu książki adresowej w telefonie i na Facebooku. 

Konta Pro: Możesz również ulepszyć swoje konto użytkownika do bezpłatnego „Konta Pro”. Konto Pro daje Ci dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak zbiorcze statystyki dotyczące Twoich treści. Jeżeli uczestniczysz w Giełdzie Twórców TikTok („Giełda”), możesz korzystać z menu Konta Pro, aby uzyskać dostęp do ustawień i zarządzać wnioskami dotyczącymi funkcji Giełdy. 

Ograniczenia Usług: Staramy się oferować Usługi bez znaczących przerw i stale je ulepszać. Może się jednak zdarzyć, że Usługi będą całkowicie lub częściowo niedostępne w pewnych okresach czasu z powodu planowanych lub nieplanowanych przestojów, konserwacji lub w przypadku trudności technicznych.

3. Akceptacja Warunków

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub korzystając z Usług, akceptujesz fakt, że możesz zawrzeć i że faktycznie zawierasz z TikTok prawnie wiążącą umowę, na którą składają się Warunki, że masz 13 lat lub więcej, a także że akceptujesz Warunki i że zgadzasz się na ich przestrzeganie. 

Dostęp do naszych Usług i korzystanie z nich podlega również naszym Zasady społeczności oraz Polityki dotycząca przedmiotów wirtualnych, których szczegóły można znaleźć bezpośrednio na Platformie, a w przypadku, gdy Platforma jest udostępniana do pobrania, w odpowiednim sklepie z aplikacjami na Twoim urządzeniu mobilnym. Te dodatkowe wytyczne i zasady stanowią nieodłączną część niniejszej prawnie wiążącej umowy pomiędzy Tobą a nami.

Prosimy również o zapoznanie się z naszą Polityce Prywatności, ponieważ reguluje ona sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.  

Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług lub korzystasz z nich w imieniu przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, wówczas a) „Ty” i „Twój” oraz ich odmiany obejmują zarówno Ciebie, jak i to przedsiębiorstwo lub podmiot, (b) oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważnionym przedstawicielem danego przedsiębiorstwa lub podmiotu uprawnionym do związania go niniejszymi Warunkami, a także że akceptujesz niniejsze Warunki w jego imieniu, oraz (c) Twoje przedsiębiorstwo lub podmiot jest prawnie i finansowo odpowiedzialne za Twój dostęp lub korzystanie z Usług, jak również za dostęp do lub korzystanie z Twojego konta przez inne podmioty powiązane z Twoim przedsiębiorstwem lub podmiotem, z uwzględnieniem wszelkich pracowników, agentów lub  wykonawców.

Chociaż zawsze będziemy mieć kopię naszych aktualnych Warunków dostępną na Platformie (w tym datę „Ostatniej aktualizacji”), wydrukuj lub zapisz lokalną kopię Warunków na potrzeby własnej dokumentacji. 

4. Zmiany w Warunkach i Usługach

Nieustannie wprowadzamy innowacje zmieniające i ulepszające Usługi. Możemy również wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków, na przykład aktualizując funkcjonalność Usług lub wprowadzając zmiany regulacyjne, które mają wpływ na niniejsze Warunki lub Usługi. 

Będziemy zawiadamiać z odpowiednim wyprzedzeniem, na przykład za pomocą powiadomienia na naszej Platformie, o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Warunkach lub naszych Usługach, które będą w istotny sposób dla Ciebie niekorzystne lub w istotny sposób ograniczą dostęp do naszych Usług lub korzystanie z nich. Należy jednak również regularnie zapoznawać się z Warunkami, aby sprawdzić, czy nie zaszły takie zmiany. Zaktualizujemy również datę „Ostatniej aktualizacji” znajdującą się na górze niniejszych Warunków, aby odzwierciedlić datę wejścia w życie ostatniej zaktualizowanej wersji Warunków. Ponieważ nie zezwalamy na korzystanie z Usług przez osoby, które nie zobowiązują się do przestrzegania naszych Warunków, dalszy Twój dostęp do Usług lub korzystanie z nich po dacie wejścia w życie nowych Warunków oznacza Twoją akceptację nowych Warunków. Jeśli nie akceptujesz nowych Warunków, musisz zaprzestać dostępu do Usług lub korzystania z nich i zamknąć swoje konto (jeśli dotyczy).

W przypadku zmiany Warunków lub Usług, które musimy wprowadzić w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa, ochrony, prawnych lub regulacyjnych, możemy nie być w stanie powiadomić Cię z wyprzedzeniem, ale poinformujemy Cię tak szybko, jak będzie to możliwe.

5. Twoje konto na Platformie

Aby uzyskać dostęp do niektórych z naszych Usług lub z nich korzystać, należy utworzyć u nas konto. Podczas tworzenia konta musisz podać dokładne i aktualne informacje. Ważne jest, abyś utrzymywał(a) i niezwłocznie aktualizował(a) swoje dane oraz wszelkie inne udostępniane nam informacje, aby zapewnić ich aktualność i kompletność. Warunki są również dostępne dla Ciebie w każdej chwili na Platformie. Ważne jest, aby zachować w tajemnicy swoje hasło do konta i nie ujawniać go osobom trzecim. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że jakakolwiek osoba trzecia zna Twoje hasło lub uzyskała dostęp do Twojego konta, musisz niezwłocznie powiadomić nas o tym, wysyłając wiadomość pod adresem https://www.tiktok.com/legal/report/feedback

6. Zamknięcie konta 

Zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika lub nałożenia ograniczeń lub ograniczenia dostępu do części lub wszystkich Usług, za powiadomieniem lub bez powiadomienia, w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, w tym w następujących przypadkach: 

 • jeżeli mamy uzasadnione powody, aby przypuszczać, że naruszyłeś(-aś) Warunki, lub jeżeli obiektywne przesłanki dają nam uzasadnione powody, aby przypuszczać, że naruszyłeś(-aś) Warunki, w tym wszelkie dołączone umowy, polityki lub zasady (takie jak nasze Zasady społeczności), a także wszelkie obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze; 
 • jeśli na Twoim koncie pojawią się działania, które według naszego wyłącznego uznania powodują lub mogą spowodować szkody lub niekorzystnie wpłynąć na nas lub na nasze Usługi lub naruszają prawa osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej); 
 • w odpowiedzi na żądania organów ścigania lub innych agencji rządowych w ramach ważnego postępowania; 
 • z powodu nieoczekiwanych problemów technicznych lub związanych z bezpieczeństwem; lub 
 • jeśli na Twoim koncie są dłuższe okresy braku aktywności. 

W przypadku trwałego zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta użytkownika, powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem, aby dać Ci czas na uzyskanie dostępu do Twoich danych i treści oraz na ich zapisanie, chyba że mamy powody sądzić, że dalszy dostęp do Twojego konta wyrządzi nam lub naszym Usługom szkodę lub naruszy żądania organów ścigania lub innych agencji rządowych, obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze lub prawa osób trzecich.  

Z zastrzeżeniem wszelkich praw przysługujących Ci na mocy ustawy, w przypadku tymczasowego lub trwałego zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta, dostęp do nazwy użytkownika, hasła i wszelkich powiązanych informacji lub treści związanych z kontem może zostać zawieszony lub zlikwidowany. Ponieważ nie gwarantujemy stałej dostępności Twoich treści, powinieneś(-nnaś) tworzyć kopie zapasowe wszelkich wartościowych dla Ciebie treści. 

Jeśli nie chcesz już korzystać z naszych Usług, możesz zażądać usunięcia swojego konta za pośrednictwem rozwiązań udostępnionych na Platformie. Możesz również skontaktować się z nami pod adresem https://www.tiktok.com/legal/report/feedback, a my udzielimy Ci dalszej pomocy i przeprowadzimy Cię przez proces usuwania Twojego konta. Prosimy pamiętać, że po wybraniu opcji usunięcia konta nie będzie można ponownie go aktywować ani odzyskać żadnej z dodanych przez siebie treści lub informacji.

7. Korzystanie przez Ciebie z Usług

Dostęp do Usług i korzystanie z nich podlega niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom ustawowym i wykonawczym. Nie wolno Ci:

 • mieć dostępu do Usług ani korzystać z nich, jeśli nie masz 13 lat lub więcej lub jeśli w inny sposób nie możesz zaakceptować niniejszych Warunków;
 • kopiować, modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, rozmontowywać, dekompilować ani tworzyć jakichkolwiek dzieł pochodnych opartych na Usługach, z uwzględnieniem wszelkich plików, tabel lub dokumentacji (lub jakiejkolwiek ich części) ani określać lub próbować określić dowolnego kodu źródłowego, algorytmu, metody lub techniki zawartych w Platformie lub dowolnych jej dziełach pochodnych, chyba że takie działania zostaną przez nas wcześniej wyraźnie zatwierdzone;
 • dystrybuować, udzielać licencji, przekazywać ani sprzedawać, w całości lub w części, jakichkolwiek Usług lub jakichkolwiek ich dzieł pochodnych;
 • wprowadzać na rynek, wynajmować ani wydzierżawiać Usługi za opłatą ani korzystać z Platformy w celu reklamowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, chyba że takie działania zostaną przez nas wcześniej wyraźnie zatwierdzone; 
 • korzystać z Usług, bez naszej wyraźnej, pisemnejzgody, w jakimkolwiek celu komercyjnym lub nieautoryzowanym, w tym  komunikowania się lub ułatwiania wszelkiej komercyjnej reklamy lub nakłaniania do współpracy czy zabiegania o zamówienialub spamowania;
 • zakłócać ani próbować zakłócać prawidłowego działania Usług, zakłócać działania Platformy, naszej Strony internetowej lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Usługami, ani omijać dowolnego zastosowanego przez nas środka w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Usług;
 • włączać Platformy ani jakąkolwiek jej części do dowolnego innego programu lub produktu; w takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta lub ograniczenia dostępu do Usług według naszego wyłącznego uznania;
 • używać dowolnego zautomatyzowanego systemu lub oprogramowania, obsługiwanego przez osoby trzecie lub w inny sposób, w celu pozyskania dowolnych danych z Usług w celach komercyjnych (tzw. „screen scraping”, dosł. zeskrobywanie z ekranu);
 • podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani fałszywie przedstawiać swojej tożsamości lub powiązania z dowolną osobą lub podmiotem, w tym sprawiać wrażenie, że dowolne treści, które umieszczasz, wysyłasz, przekazujesz, rozprowadzasz lub w inny sposób udostępniasz, pochodzą z Usług;
 • zastraszać ani nękać innych osób, promować materiały o charakterze wyraźnie seksualnym,,  promować przemoc lub dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • używać ani próbować używać innych kont, usług lub systemów bez zgody TikTok, ani kreować fałszywej tożsamości w Usługach;
 • korzystać z Usług w sposób, który może stwarzać konflikt interesów dla Ciebie lub dla nas lub podważać cele Usług, jak np. handel recenzjami z innymi użytkownikami lub pisanie lub nakłanianie do tworzenia fikcyjnych recenzji;
 • korzystać z Usług w celu celowego, lekkomyślnego lub niedbałegozamieszczania , przesyłania, dystrybucji, przechowywania lub udostępniania w inny sposób: 
  • wszelkich materiałów, które naruszają lub mogą naruszać obowiązujące przepisy lub prawa innych osób; 
  • wszelkich wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych złośliwych lub technologicznie szkodliwych materiałów; 
  • wszelkich niechcianych lub niedozwolonych reklam, zaproszeń, materiałów promocyjnych, poczty śmieciowej, spamu, łańcuszków, schematów piramidy lub innych zabronionych form nakłaniania do współpracy czy zabiegania o zamówienia; 
  • wszelkich materiałów, które naruszają lub mogą naruszać prawa autorskie, znaki towarowe lub inną własność intelektualną jakiejkolwiek innej osoby;
  • wszelkich materiałów, które naruszają prywatność lub prawa osobiste jakiejkolwiek innej osoby, w tym zmarłej; 
  • wszelkich materiałów zniesławiających innych ludzi, obscenicznych, obraźliwych, pornograficznych, nienawistnych lub podżegających; 
  • wszelkich materiałów, które stanowią przestępstwo, niebezpieczne działanie lub samookaleczenie, zachęcają do nich lub dostarczają instrukcji w ich zakresie; 
  • wszelkich materiałów, które są celowo zaprojektowane tak, aby prowokować lub antagonizować ludzi, w szczególności trolling i zastraszanie, lub których celem jest nękanie innych, szkodzenie im, zranienie ich, wywołanie u nich strachu, niepokoju, zażenowania lub zdenerwowania; 
  • wszelkich materiałów, które zawierają jakiekolwiek groźby, w tym groźby przemocy fizycznej; 
  • wszelkich materiałów, które są rasistowskie lub dyskryminujące, w tym dyskryminacja ze względu na czyjąś rasę, religię, wiek, płeć, niepełnosprawność lub seksualność; 
  • wszelkich odpowiedzi, komentarzy, opinii, analiz lub zaleceń, na których udzielenie nie posiadasz odpowiednich licencji lub innych kwalifikacji; 
  • wszelkich materiałów, które w wyłącznej ocenie TikTok są nieakceptowalne lub które ograniczają lub powstrzymują jakąkolwiek inną osobę od korzystania z Usług, lub które mogą narazić TikTok, Usługi lub ich użytkowników na dowolne szkody lub jakąkolwiek odpowiedzialność.

Oprócz powyższego Twój dostęp i korzystanie z Usług muszą być przez cały czas zgodne z naszymi Zasady społeczności.

Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, do trwałego lub czasowego usunięcia lub zawieszenia dostępu do treści, jeśli w naszej wyłącznej opinii faktycznie lub potencjalnie naruszają one niniejsze Warunki lub nasze Zasady społeczności, prawa osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej), obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, lub są w inny sposób szkodliwe dla Usług, naszych użytkowników lub osób trzecich. 

8. Prawa własności intelektualnej

Szanujemy prawa własności intelektualnej i prosimy, abyś również je szanował(a). Jako warunek dostępu do Usług i korzystania z nich, zobowiązujesz się nie naruszać praw własności intelektualnej żadnej osoby podczas korzystania z Usług. Na przykład zobowiązujesz się nie umieszczać w Usługach żadnych treści, które nie są Twoją własnością. 

9. Treści

Treści TikTok

 • W relacjach między Tobą a TikTok wszystkie treści, oprogramowanie, obrazy, teksty, grafika, ilustracje, logotypy, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, zdjęcia, pliki dźwiękowe, filmy, muzyka i „wygląd” Usług, Platformy i Aplikacji, a także wszelkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do nich (dalej „Treści TikTok”) są własnością TikTok lub są licencjonowane przez TikTok, przy założeniu, że Ty lub Twoi licencjodawcy będą właścicielem Treści Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), które są przesyłane lub przekazywane za pośrednictwem Usług. Użycie przez Ciebie Treści TikTok lub innych materiałów dostępnych w ramach Usług do jakichkolwiek celów, które nie zostały wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych Warunków, jest surowo zabronione. Takie treści i materiały nie mogą być pobierane, kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przekazywane, transmitowane, prezentowane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do dowolnych celów bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody z naszej strony lub, gdzie ma to zastosowanie, ze strony naszych licencjodawców. My i nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie absolutnie i bezwarunkowo wszelkie prawa wynikające z Usług oraz Treści TikTok, które nie zostały wyraźnie przyznane w takich treściach i materiałach.
 • Potwierdzasz i akceptujesz, że możemy generować przychody, zwiększać wartość firmy lub w inny sposób zwiększyć nasze korzyści w wyniku korzystania przez Ciebie z Usług, w tym m.in. poprzez sprzedaż reklamy, sponsorowanie, promocje, dane użytkowe i prezenty , oraz – z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez nas w niniejszych Warunkach lub w innej umowie, jaką możesz z nami zawrzeć – że nie masz prawa do udziału w takich dochodach, wartości firmy lub jakiejkolwiek innej wartości. Ponadto potwierdzasz, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez nas w niniejszych Warunkach lub w innej umowie, jaką możesz z nami zawrzeć, (i) nie masz prawa do uzyskania jakichkolwiek dochodów lub innych świadczeń z tytułu Treści Użytkownika (zdefiniowanych poniżej) lub Twojego korzystania z utworów muzycznych, nagrań dźwiękowych lub klipów audiowizualnych udostępnianych Ci za pośrednictwem Usług, w tym Treści Użytkownika przez Ciebie stworzonej, oraz (ii) nie wolno Ci korzystać z praw do generowania wpływów lub uzyskania zapłaty z tytułu Treści Użytkownika w ramach Usług lub na dowolnym serwisie strony trzeciej (w tym, między innymi, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter lub inne platformy mediów społecznościowych) w zakresie, w jakim takie Treści Użytkownika zostały w jakikolwiek sposób zredagowane lub w inny sposób zmienione za pośrednictwem Usług (w tym poprzez wykorzystanie Elementów TikTok (zdefiniowanych poniżej)). 
 • Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, przyznajemy Ci niewyłączną, ograniczoną, niezbywalną i niepodlegającą dalszemu licencjonowaniu, podlegającą odwołaniu, globalną licencję na dostęp i korzystanie z Usług, w tym do pobrania Platformy na dozwolone urządzenie, oraz na uzyskanie dostępu do Treści TikTok wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku poprzez korzystanie z Usług i wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. TikTok zastrzega sobie absolutnie i bezwarunkowo wszelkie prawa do Usług i Treści TikTok, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach. Przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że po każdym usunięciu konta lub niniejszych Warunków, niniejsza licencja udzielona Ci w odniesieniu do Usług automatycznie wygaśnie.
 • W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE PRZYZNAJEMY CI LICENCJI NA ŻADNE PRAWA DOTYCZĄCE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH (I UTWORÓW MUZYCZNYCH W NICH ZAWARTYCH), KTÓRE SĄ UDOSTĘPNIONE Z LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG.
 • Potwierdzasz i zgadzasz się, że podczas przeglądania treści dostarczanej przez inne osoby w ramach Usług robisz to na własne ryzyko. Treści w ramach naszych Usług są świadczone jedynie w ogólnych celach informacyjnych. Nie stanowią one formy porady, na której należy polegać. Należy uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści Usług.
 • Nie udzielamy żadnych gwarancji ani rękojmi, wyraźnych lub dorozumianych, że jakakolwiek Treść TikTok (w tym Treść Użytkownika) jest prawidłowa, kompletna lub aktualna. Jeśli Usługi zawierają łącza do innych witryn lub zasobów udostępnionych przez stronę trzecią, łącza te są udostępniane jedynie w celach informacyjnych. Nie obserwujemy ani nie kontrolujemy treści dostępnych na tych stronach lub w tych zasobach, a Ty potwierdzasz i akceptujesz fakt, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści. Takie łącza nie mogą być interpretowane jako nasza akceptacja powiązanych z nimi stron internetowych lub informacji, jakie możesz uzyskać na nich lub za ich pośrednictwem. Potwierdzasz, że nie mamy obowiązku wstępnej selekcji, monitorowania, przeglądu ani edycji treści publikowanych przez Ciebie i innych użytkowników na Platformie (z uwzględnieniem Treści Użytkownika).

Treść generowana przez użytkownika

 • Użytkownicy Usług mogą wgrywać, wyświetlać lub przesyłać (np. poprzez streamy) lub w inny sposób udostępniać treści w ramach Usług, w tym m.in. wszelkie teksty, fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe oraz utwory muzyczne w nich zawarte (w tym filmy, które zawierają lokalnie zapisane nagrania dźwiękowe z osobistej biblioteki muzycznej i szumu otoczenia), które są przesyłane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usług (dalej „Treść Użytkownika”). Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że użytkownicy Usług mogą również wyodrębniać całość lub dowolną część Treści Użytkownika przesłanych lub w inny sposób udostępnionych przez Ciebie za pośrednictwem Usług w celu stworzenia dodatkowych Treści Użytkownika, w tym Treści Użytkownika utworzonych wspólnie z innymi użytkownikami, które łączą się i przeplatają z Treściami Użytkownika generowanymi przez Ciebie i innych użytkowników. 
 • Użytkownicy Usług mogą również nakładać muzykę, grafikę, naklejki, Przedmioty wirtualne (zgodnie z definicją szerzej omówioną w Polityki dotycząca przedmiotów wirtualnych) oraz inne elementy zapewnione przez TikTok (dalej „Elementy TikTok”) w Treściach Użytkownika, i przekazywać te Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług. Informacje i materiały w Treściach Użytkownika, w tym Treści Użytkownika, które zawierają Elementy TikTok, nie zostały przez nas sprawdzone ani zaakceptowane. Opinie wyrażane przez innych użytkowników dotyczące Usług (m.in. poprzez wykorzystanie wirtualnych prezentów) nie reprezentują naszych poglądów i wartości.
 • Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji, która pozwala na przesyłanie lub przekazywanie Treści Użytkownika w ramach Usług (w tym przez niektóre platformy mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, YouTube, Twitter) lub na nawiązanie kontaktu z innymi użytkownikami Usług, musisz spełniać standardy określone w punkcie 7 powyżej. Możesz również wgrywać lub przesyłać swoje Treści Użytkownika, w tym Treści Użytkownika, które zawierają Elementy TikTok, na witryny lub platformy obsługiwane przez strony trzecie. W takim przypadku należy przestrzegać treści ich wytycznych oraz standardów określonych w punkcie 9 powyżej. Gwarantujesz, że każdy taki wkład jest zgodny z tymi standardami, oraz że będziesz wobec nas odpowiedzialny(-a) i zwolnisz nas z odpowiedzialności z tytułu naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny(-a) za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia gwarancji.
 • Wszystkie Treści Użytkownika będą traktowane jako niepoufne. Nie wolno Ci publikować Treści Użytkownika na Platformie lub w ramach Usług bądź przesyłać do nas Treści Użytkownika, które uważasz za poufne lub objęte prawami własności dowolnej innej osoby. Poprzez przesłanie Treści Użytkownika w ramach Usług oświadczasz, że jesteś właścicielem danej Treści Użytkownika lub dostałeś(-aś) wszelkie niezbędne uprawnienia (w tym wszelkie konieczne licencje), zgody lub upoważnienia od właściciela dowolnej części przesyłanych Treści Użytkownika do przesłania ich do Usług, do przekazania ich z Usług na inne platformy osób trzecich, i/lub do innego korzystania z takich Treści Użytkownika, za pomocą lub za pośrednictwem Usług.
 • Jeśli masz prawa do nagrań dźwiękowych, ale nie do bazowych muzycznych utworów utrwalonych w takich nagraniach, nie wolno Ci przesyłać takich nagrań dźwiękowych w ramach Usług ani udostępniać ich w żaden sposób, chyba że posiadasz wszystkie uprawnienia (w tym wszelkie konieczne licencje), zgody lub upoważnienia od właściciela dowolnej części danych treści do przesłania ich do Usług.
 • O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w niniejszych Warunkach, Ty lub właściciel Twoich Treści Użytkownika nadal jesteście właścicielem praw autorskich oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej do Treści Użytkownika przesłanych do nas, ale przesyłając Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług, niniejszym udzielasz (i) nam i naszym podmiotom zależnym, agentom, usługodawcom, partnerom i innym powiązanym osobom trzecim bezwarunkowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, w pełni zbywalnej (z uwzględnieniem możliwości sublicencjonowania), wieczystej, ogólnoświatowej licencji na używanie, modyfikowanie, adaptowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, publikowanie i/lub przekazywanie, i/lub dystrybucję oraz upoważnianie innych użytkowników Usług i stron trzecich do wyświetlania, uzyskiwania dostępu, używania, pobierania, modyfikowania, adaptowania, powielania, tworzenia dzieł pochodnych, publikowania i/lub przekazywania Twoich Treści Użytkownika w dowolnym formacie i na dowolnej platformie, czy to znanej obecnie, czy też wynalezionej w przyszłości; (ii) innym użytkownikom Usług bezwarunkowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, wieczystej, ogólnoświatowej licencji na używanie, modyfikowanie, adaptowanie, powielanie, tworzenie dzieł pochodnych, pobieranie, publikowanie i/lub przekazywanie, i/lub dystrybucję części lub wszystkich Twoich Treści Użytkownika w dowolnym formacie i na dowolnej platformie, czy to znanej obecnie, czy też wynalezionej w przyszłości, w celu generowania innych Treści Użytkownika lub oglądania Twoich Treści Użytkownika w celach rozrywkowych lub innych prywatnych, niekomercyjnych celach.
 • Ponadto udzielasz nam i naszym podmiotom zależnym, agentom, usługodawcom, partnerom i innym powiązanym osobom trzecim nieodpłatnej licencji na wykorzystanie  Twojej nazwy użytkownika, wizerunku, głosu i podobieństwa w celu identyfikacji Cię jako źródła Twoich Treści Użytkownika.
 • Dla uniknięcia wątpliwości prawa udzielone w poprzednich ustępach niniejszego punktu obejmują m.in. prawo do powielania nagrań dźwiękowych (i wykonania mechanicznego powielenia dzieł muzycznych utrwalonych w takich nagraniach dźwiękowych) oraz do publicznego wykonywania i przekazywania publiczności nagrań dźwiękowych (i utworów muzycznych w nich utrwalonych), wszystkie nieodpłatnie. Oznacza to, że przyznajesz nam prawo do korzystania z Treści Użytkownika bez obowiązku uiszczania Ci ani jakimkolwiek stronom trzecim opłat licencyjnych, w tym m.in. właścicielowi praw autorskich do nagrań dźwiękowych (np. wytwórni płytowej), właścicielowi praw autorskich do dzieła muzycznego (np. wydawcy muzycznemu), organizacji posiadającej prawa do realizacji (np. ASCAP, BMI, SESAC) (dalej „PRO”), PRO w zakresie nagrań dźwiękowych (np. SoundExchange), dowolnym związkom lub cechom, jak również inżynierom, producentom i innym uczestnikom należności licencyjnych zaangażowanym (świadomie lub nie) w tworzenie Treści Użytkownika.

Przepisy szczególne dotyczące utworów muzycznych i nagrań artystów. Jeśli jesteś kompozytorem lub autorem dzieła muzycznego i jesteś powiązany z PRO, musisz powiadomić daną PRO o udzieleniu nam nieodpłatnej licencji na mocy niniejszych Warunków do swoich Treści Użytkownika. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za zapewnienie zgodności z odnośnymi zobowiązaniami sprawozdawczymi danej PRO oraz wszelkimi innymi warunkami danej PRO mającymi do Ciebie zastosowanie. Jeśli przypisałeś(-aś) swoje prawa do wydawcy muzycznego, musisz uzyskać zgodę danego wydawcy muzycznego na przyznanie nieodpłatnej licencji określonej w niniejszych Warunkach do swojej Treści Użytkownika lub spowodować, że taki wydawca muzyczny przystąpi z nami do niniejszych Warunków. To, że jesteś autorem dzieła muzycznego (np. napisałeś(-aś) piosenkę), nie oznacza, że masz prawo do przyznania nam licencji w ramach niniejszych Warunków. Jeśli jesteś artystą studyjnym, który podpisał umowę z firmą nagraniową, jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za zapewnienie, że korzystanie z Usług jest zgodne z Twoimi zobowiązaniami umownymi wobec firmy nagraniowej, w tym, jeśli stworzysz nowe nagrania za pośrednictwem Usług, do których Twoja firma nagraniowa może zgłosić roszczenia.

Prawa „do odbiorcy”. Wszystkie prawa, które przyznajesz nam do swoich Treści Użytkownika na mocy niniejszych Warunków, są udzielone na zasadzie „do odbiorcy”, czyli właściciele lub operatorzy usług strony trzeciej nie ponoszą odrębnej odpowiedzialności wobec Ciebie lub innej strony trzeciej wynikającej z lub związanej z dostępnością Twoich Treści Użytkownika za pośrednictwem takich usług osób trzecich.

Zrzeczenie się praw do Treści Użytkownika. Poprzez zamieszczenie Treści Użytkownika w ramach Usług zrzekasz się wszelkich praw do uprzedniej  kontroli lub zatwierdzania wszelkich działań marketingowych bądź materiałów promocyjnych związanych z takimi Treściami Użytkownika. Zrzekasz się również (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa) wszelkich praw do prywatności, jawności lub innych praw o podobnym charakterze w związku z Treściami Użytkownika, lub dowolnej części tych praw. Niniejszym zrzekasz się (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa) i zgadzasz się nigdy nie dochodzić praw osobistych, które możesz mieć w odniesieniu do Treści Użytkownika, które umieszczasz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usług, ani nie wspierać, utrzymywać lub zezwalać na jakiekolwiek działania z tytułu takich praw osobistych.

Potwierdzasz i akceptujesz też to, że w pewnych okolicznościach mamy również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości stronie trzeciej, która twierdzi, że Treści Użytkownika zamieszczone lub przesłane przez Ciebie do naszych Usług stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.

My, lub upoważnione osoby trzecie, zastrzegamy sobie prawo do wycięcia, przycięcia, zmiany lub odrzucenia publikacji Twoich treści według naszego uznania lub uznania takiej strony trzeciej. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, zablokowania lub usunięcia jakichkolwiek publikacji na naszej Platformie, jeśli w naszej opinii publikacja nie jest zgodna z treścią standardów określonych w punkcie 7 („Korzystanie przez Ciebie z Usług”) powyżej. Dodatkowo mamy prawo – ale nie obowiązek – według naszego uznania, do odrzucenia, zablokowania lub usunięcia wszelkich Treści Użytkownika, (i) które uważamy za naruszające niniejsze Warunki lub (ii) w odpowiedzi na skargi ze strony innych użytkowników lub strony trzecie, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec  Ciebie. W rezultacie zalecamy zachowanie kopii wszelkich Treści Użytkownika, które są publikowane w ramach Usług na osobistym urządzeniu, jeśli chcesz mieć pewność stałego dostępu do kopii takich Treści Użytkownika. Nie gwarantujemy dokładności, spójności, adekwatności ani jakości Treści Użytkownika oraz pod żadnym pozorem nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu Treści Użytkownika.

Możesz kontrolować, czy Twoje Treści Użytkownika są dostępne publicznie w ramach Usług dla wszystkich innych użytkowników Usług lub dostępne tylko dla osób, których zatwierdziłeś(-aś). Aby zmienić domyślne ustawienia dostępu dotyczące sposobu udostępniania Treści Użytkownika innym użytkownikom, należy uzyskać dostęp do ustawień prywatności w Usługach i postępować zgodnie z prostymi i jasno określonymi w nich krokami.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek treści lub informacji przekazanych przez użytkowników Usług i opublikowanych przez nas lub w naszym imieniu w jakiejkolwiek z Usług lub w innym miejscu przez osoby trzecie.

Jeśli chcesz złożyć skargę na informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników lub jeśli jest inny problem, z którym chcesz się do nas zgłosić, skontaktuj się z nami pod adresem https://www.tiktok.com/legal/report/reports

Nasi pracownicy nieustannie zajmują się opracowaniem i oceną pomysłów oraz możliwości naszych produktów, dlatego jesteśmy dumni z tego, że zwracamy szczególną uwagę na prawa, opinie, uwagi i sugestie otrzymywane od społeczności użytkowników. Jeśli chciał(a)byś mieć swój wkład w rozwój Platformy poprzez wysyłanie do nas lub naszych pracowników pomysłów dotyczących produktów, usług, funkcji, modyfikacji, ulepszeń, treści, udoskonaleń, technologii, oferty treści (np. materiał dźwiękowy/wizualny, gry i inne rodzaje treści), promocji, strategii lub nazwy produktu/funkcji bądź inne powiązane dokumenty, grafiki, kody komputerowe, schematy lub inne materiały (łącznie określane jako „Informacje zwrotne”), wówczas niezależnie od zapisów towarzyszących Twoim Informacjom zwrotnym zastosowanie będą miały następujące warunki, tak aby status takiej Informacji zwrotnej był jasno zrozumiały tak dla Ciebie, jak dla nas. W związku z powyższym poprzez wysłanie do nas Informacji zwrotnych potwierdzasz, że:

 • nie mamy obowiązku sprawdzenia, uwzględnienia ani wdrożenia Twoich Informacji zwrotnych, jak również ich zwrócenia Tobie, w całości lub w części, z jakiejkolwiek przyczyny;
 • Informacje zwrotne są przekazane jako materiał nieobjęty tajemnicą i nie jesteśmy zobowiązani do zachowania Informacji zwrotnych w poufności lub powstrzymania się od ich używania lub ujawniania w jakikolwiek sposób; oraz
 • nieodwołalnie udzielasz nam bezwarunkowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, w pełni zbywalnej (z uwzględnieniem możliwości sublicencjonowania), wieczystej, ogólnoświatowej i nieograniczonej licencji do adaptowania, powielania, dystrybuowania, tworzenia dzieł pochodnych, modyfikowania, wykonywania publicznie (m.in. na zasadzie „do odbiorcy”), przekazania do publicznej wiadomości, udostępniania publicznie, a w przeciwnym razie zastosowania i wykorzystania Informacji zwrotnych i dzieł pochodnych na dowolny cel i bez ograniczeń, bezpłatnie i bez ich jakiegokolwiek przypisania, w tym wytwarzania, używania, sprzedaży, oferowania na sprzedaż, importu oraz promowania produktów i usług komercyjnych, które zawierają Informacje zwrotne, w całości lub w części, bez względu na to, czy są w formie otrzymanej czy zmodyfikowanej.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Wyrażasz zgodę na obronę, zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczanie TikTok, jego spółek matek, zależnych i powiązanych oraz każdego z ich odpowiednich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i doradców z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, kosztów, wydatków i strat, (w tym m.in. opłat za reprezentację prawną), wynikających z naruszenia lub związanych z naruszeniem przez Ciebie (lub dowolnego użytkownika Twojego konta dla jakiejkolwiek z Usług) niniejszych Warunków, w tym, między innymi, wynikających z naruszenia lub związanych z naruszeniem Twoich obowiązków, oświadczeń i zapewnień.

11. WYŁĄCZENIE ZAPEWNIEŃ

ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE MA WPŁYWU NA JAKIEKOLWIEK PRAWA USTAWOWE, KTÓRYCH: (I) NA PODSTAWIE UMOWY NIE MOŻESZ ZMIENIĆ LUB SIĘ ICH ZRZEC; ORAZ (II) DO KTÓRYCH JESTEŚ ZAWSZE UPRAWNIONY(-A) JAKO KONSUMENT.

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE NA ZASADZIE „JAK JEST” I NIE UDZIELAMY CI ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO NICH. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY, ŻE:

 • KORZYSTANIE PRZEZ CIEBIE Z USŁUG SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA;
 • KORZYSTANIE PRZEZ CIEBIE Z USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDU;
 • WSZELKIE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ CIEBIE W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE LUB WOLNE OD BŁĘDU; ORAZ
 • USTERKI W DZIAŁANIU I FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA DOSTARCZONEGO UŻYTKOWNIKOWI W RAMACH USŁUG ZOSTANĄ USUNIĘTE.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, ŻADNE WARUNKI, OŚWIADCZENIA, GWARANCJE LUB INNE POSTANOWIENIA (W TYM WSZELKIE DOMNIEMANE WARUNKI DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZGODNOŚCI Z OPISEM) NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO USŁUG, CHYBA ŻE SĄ ONE WYRAŹNIE OKREŚLONE W WARUNKACH. MOŻEMY ZMIENIĆ, ZAWIESIĆ, COFNĄĆ LUB OGRANICZYĆ DOSTĘPNOŚĆ CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NASZEJ PLATFORMY Z POWODÓW BIZNESOWYCH I OPERACYJNYCH W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ LUB OGRANICZYĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. DOTYCZY TO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ NASZE ZANIEDBANIE LUB ZANIEDBANIE NASZYCH PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI LUB PODWYKONAWCÓW ORAZ PRZEZ OSZUSTWO LUB FAŁSZYWE INFORMACJE.

 • Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEGO USTĘPU, NIE PONOSIMY WOBEC CIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (Z UWZGLĘDNIENIEM ZANIEDBANIA), Z TYTUŁU USTAWY LUB Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTUŁU W RAMACH LUB W POWIĄZANIU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ORAZ ŚWIADCZENIEM LUB ODBIOREM USŁUG W PRZYPADKU: (I) JAKIEJKOLWIEK UTRATY ZYSKU; (II) JAKIEJKOLWIEK UTRATY REPTUACJI ; (III) JAKIEJKOLWIEK UTRATY MOŻLIWOŚCI ZAROBKU; (IV) JAKIEJKOLWIEK UTRATY DANYCH; (V) JAKIEJKOLWIEK UTRATY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; (VI) JAKIEJKOLWIEK PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; (VII) JAKIEJKOLWIEK UTRATY REPUTACJI BIZNESOWEJ; LUB (VIII) JAKIEJKOLWIEK POŚREDNIEJ LUB WYNIKOWEJ STRATY, NIEZALEŻNIE OD JEJ CHARAKTERU. 
 • Z ZASTRZEŻENIEM PIERWSZEGO USTĘPU NINIEJSZEGO PUNKTU 12, NASZA CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNA, DELIKTOWA (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA), Z TYTUŁU USTAWY LUB Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTUŁU W RAMACH LUB W POWIĄZANIU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ORAZ ŚWIADCZENIEM LUB ODBIOREM USŁUG JEST OGRANICZONA DO WYŻSZEJ KWOTY Z PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ: (I) KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE FIRMIE TIKTOK W OKRESIE 12 MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH TWOJE ROSZCZENIE WOBEC FIRMY TIKTOK; LUB (II) 100,00 €. 
 • PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJESZ FAKT, ŻE Z ZASTRZEŻENIEM PIERWSZEGO USTĘPU NINIEJSZEGO PUNKTU 12, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ZA ZANIEDBANIE), Z TYTUŁU USTAWY LUB Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO TYTUŁU ZA JAKIEKOLWIEK ZOBOWIĄZANIA, STRATY, WYDATKI (W TYM  KOSZTY PRAWNE), ROSZCZENIA O ZWROT KOSZTÓW LUB SZKODY, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ, WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA LUB W ZWIĄZKU Z: POLEGANIEM NA KOMPLETNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB ISTNIENIU REKLAMY BĄDŹ W WYNIKU TWOICH RELACJI LUB TRANSAKCJI Z REKLAMODAWCĄ ALBO SPONSOREM, KTÓREGO REKLAMA POJAWIA SIĘ W USŁUGACH; WSZELKICH ZMIAN, KTÓRE MOŻEMY WPROWADZIĆ DO USŁUG LUB Z TYTUŁU STAŁEGO BĄDŹ CZASOWEGO ZAPRZESTANIA USŁUG (LUB DOWOLNYCH FUNKCJI W RAMACH USŁUG); USUNIĘCIA, USZKODZENIA LUB NIEPRZECHOWYWANIA TREŚCI ALBO INNYCH DANYCH PRZECHOWYWANYCH LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ CIEBIE BĄDŹ POPRZEZ KORZYSTANIE Z USŁUG; NIEPRZEKAZANIE NAM POPRAWNYCH DANYCH O KONCIE; LUB NIEZABEZPIECZENIE SWOJEGO HASŁA BĄDŹ DANYCH KONTA.

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE UDOSTĘPNIAMY NASZĄ PLATFORMĘ JEDYNIE W CELACH UŻYTKU DOMOWEGO I PRYWATNEGO. ZGADZASZ SIĘ NIE KORZYSTAĆ Z PLATFORMY W JAKICHKOLWIEK CELACH KOMERCYJNYCH LUB BIZNESOWYCH, CHYBA ŻE WYRAZILIŚMY NA TO WYRAŹNĄ, PISEMNĄ ZGODĘ..  

JEŻELI DOSTARCZONE PRZEZ NAS WADLIWE TREŚCI CYFROWE SPOWODUJĄ USZKODZENIE URZĄDZENIA LUB TREŚCI CYFROWYCH NALEŻĄCYCH DO CIEBIE, A BĘDZIE TO SPOWODOWANE NASZYM BRAKIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, NAPRAWIMY SZKODĘ (W TAKIM PRZYPADKU BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY(-A) ZA PRZESTRZEGANIE NASZYCH WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH DOSTAWY URZĄDZENIA DO NAS LUB NASZYCH DOSTAWCÓW USŁUG) LUB WYPŁACIMY CI ODPOWIEDNIE ODSZKODOWANIE. JEDNAKŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, KTÓRYCH, W NASZEJ OPINII, MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ POPRZEZ SKORZYSTANIE Z NASZYCH ZALECEŃ W RAMACH AKTUALIZACJI OFEROWANYCH BEZPŁATNIE, LUB ZA SZKODY, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE PRZEZ CIEBIE, JEŚLI NIE POSTĘPOWAŁEŚ(-AŚ) ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI LUB JEŚLI TWÓJ SPRZĘT NIE SPEŁNIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH ZALECANYCH PRZEZ NAS.

TE OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI LUB CZY POWINNIŚMY BYĆ ŚWIADOMI MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH STRAT.

JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY(-A) ZA UISZCZENIE WSZELKICH OPŁAT TARYFOWYCH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG, W TYM OTRZYMYWANIE WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH I OPŁATY ZA PRZESYŁ DANYCH. JEŚLI NIE JESTEŚ PEWNY(-A) WYSOKOŚCI TYCH OPŁAT, PROSIMY O TO ZAPYTAĆ SWOJEGO USŁUGODAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI. 

13. Inne postanowienia

 • Prawo Właściwe i Jurysdykcja. 
  • Mieszkańcy EOG i Szwajcarii. Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory i roszczenia pozaumowne) wynikające z ich przedmiotu lub z nim związane, podlegają prawu Irlandii, z zastrzeżeniem wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, który zamieszkujesz. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszelkie inne podobne przepisy, rozporządzenia lub ustawy obowiązujące w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Ty i TikTok zgadzacie się, że sądy irlandzkie mają niewyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym pozaumownych sporów lub roszczeń) wynikających z Warunków lub w związku z Warunkami lub ich przedmiotem lub tworzeniem, z zastrzeżeniem mających zastosowanie,bezwzględnie obowiązujących przepisów w kraju Twojego zamieszkania lub wyboru przepisów regulujących jurysdykcję, których nie można zmienić umownie. Alternatywą jest zgłoszenie sporu do innego organu rozstrzygania sporów za pośrednictwem Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR).
  • Mieszkańcy Wielkiej Brytanii.  Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory i roszczenia pozaumowne) wynikające z ich przedmiotu lub z nim związane, podlegają prawu Anglii i Walii. Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszelkie inne podobne przepisy, rozporządzenia lub ustawy obowiązujące w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Ty i TikTok zgadzacie się, że sądy Anglii i Walii mają niewyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym pozaumownych sporów lub roszczeń) wynikających z lub w związku z Warunkami lub ich przedmiotem lub tworzeniem. Alternatywą jest zgłoszenie sporu do innego organu rozstrzygania sporów za pośrednictwem Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR).
 • Open Source. Aplikacja zawiera pewne oprogramowanie typu open source. Każdy element oprogramowania open source podlega własnym warunkom licencji, które można znaleźć w Polityce Open Source.
 • Całość Umowy. Niniejsze Warunki (w tym poniższe Warunki uzupełniające) stanowią całość umowy prawnej pomiędzy Tobą a TikTok i zastępują wszelkie wcześniejsze obowiązujące Warunki, które regulowały Usługi przed podaną powyżej datą Ostatniej aktualizacji.
 • Brak zrzeczenia. Zaniechanie domagania się dokładnego stosowania lub przestrzegania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków (lub niewykonanie jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego na podstawie niniejszych Warunków) nie może być interpretowane jako zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień lub praw na podstawie niniejszych Warunków ani też nie będzie stanowić przeszkody lub ograniczenia w dalszym wykonywaniu tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.
 • Bezpieczeństwo. Jesteś odpowiedzialny(-a) za konfigurowanie swoich technologii informacyjnych, programów komputerowych oraz platformy w celu dostępu do naszej Platformy. Należy korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego. 
 • Rozdzielność postanowień. Jeśli sąd mający jurysdykcję w zakresie takich spraw wyda wyrok stwierdzający, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieprawidłowe, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie usunięte z Warunków bez wpływu na resztę Warunków, a pozostałe postanowienia Warunków pozostaną ważne i wykonalne.
 • Pytania? Możesz się z nami skontaktować pod adresem https://www.tiktok.com/legal/report/feedback.
 • Konsekwencje rozwiązania umowy. W przypadku rozwiązania prawnie wiążącej umowy pomiędzy Tobą a nami, następujące postanowienia Warunków pozostają w mocy nawet po rozwiązaniu umowy: 
  • Nasze prawo do wykorzystywania i ujawniania Informacji zwrotnych opisanych w punkcie 9.
  • Prawa innych użytkowników do dalszego ponownego udostępniania Treści Użytkownika i wszelkich innych informacji udostępnionych przez Ciebie za pośrednictwem Usług w zakresie, w jakim zostało to przez Ciebie ustalone przed rozwiązaniem umowy.
  • Wszelkie kwoty należne przez Ciebie firmie TikTok
  • Punkty 10, 11, 12 i 13. 

Warunki Dodatkowe – App Stores

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zastosowanie mają następujące dodatkowe warunki: 

Informacja dotycząca firmy Apple. Poprzez dostęp do Platformy za pomocą urządzenia firmy Apple Inc. (dalej „Apple”) w szczególności przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:

 • Niniejsze Warunki dotyczą TikTok i Ciebie; firma Apple nie jest stroną tych Warunków.
 • Licencja udzielona na podstawie niniejszych Warunków jest ograniczona do osobistego, ograniczonego, niewyłącznego, niezbywalnego prawa do instalacji Platformy na urządzeniu Apple upoważnionym przez Apple, które posiadasz lub kontrolujesz do osobistego, niekomercyjnego użytku, z zastrzeżeniem Zasad użytkowania określonych w Warunkach świadczenia usług w App Store firmy Apple.
 • Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za Platformę lub jej treści i nie ma żadnego obowiązku świadczenia usług konserwacji lub wsparcia technicznego w odniesieniu do Platformy.
 • W przypadku gdy Platforma nie przestrzega stosownych gwarancji, należy powiadomić firmę Apple, a Apple zwróci Ci ewentualną cenę zakupu za Platformę. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Apple nie ponosi żadnego innego obowiązku gwarancyjnego w stosunku do Platformy.
 • Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrzenie roszczeń Twoich lub strony trzeciej, odnoszących się do Platformy lub posiadania bądź korzystania z Platformy, w tym m.in. (a) roszczeń dotyczących odpowiedzialności z tytułu wad produktu; (b) roszczeń, że Platforma nie spełnia jakichkolwiek mającego zastosowanie prawnego lub regulacyjnego wymogu; oraz (c) roszczeń powstałych w ramach ochrony konsumentów lub podobnych aktów prawnych.
 • W przypadku gdy strona trzecia twierdzi, że Platforma lub jej posiadanie i korzystanie przez Ciebie narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej, firma Apple nie będzie odpowiedzialna za dochodzenie, obronę, ugodę lub egzekwowanie takiego roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.
 • Oświadczasz i gwarantujesz, że (a) nie jesteś w kraju, który podlega embargo rządu Stanów Zjednoczonych lub został określone przez rząd amerykański jako państwo „wspierające terrorystów”; oraz (b) nie jesteś notowany(-a) na żadnych listach rządu amerykańskiego dotyczących zabronionych lub ograniczonych stron.
 • Firma Apple i jej filie są beneficjentem będącym stroną trzecią niniejszych Warunków, a po Twojej akceptacji postanowień niniejszych Warunków firma Apple będzie miała prawo (i będzie uznane, że zaakceptowała prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków wobec Ciebie jako beneficjent będący stroną trzecią.
 • TikTok wyraźnie zezwala na korzystanie z Platformy przez wielu użytkowników za pośrednictwem Family Sharing lub podobnej funkcjonalności zapewnionej przez firmę Apple.

Windows Phone Store. Poprzez pobranie Platformy z Windows Phone Store (lub jego następców prawnych), obsługiwanego przez Microsoft, Inc. lub jej spółki zależne, wyraźnie potwierdzasz, że:

 • Możesz zainstalować i używać jedną kopię Platformy na maksymalnie pięciu (5) urządzeniach z aplikacją Windows Phone, które są powiązane z kontem Microsoft, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do Windows Phone. Oprócz powyższego zastrzegamy sobie prawo do zastosowania dodatkowych warunków lub pobrania dodatkowych opłat.
 • Potwierdzasz, że Microsoft Corporation, producent i operator sieci Twojego telefonu, nie ma żadnego obowiązku dostarczenia usług konserwacji i wsparcia technicznego w odniesieniu do Platformy.

Amazon Appstore. Poprzez pobranie Platformy z Amazon Appstore (lub jego następców prawnych), obsługiwanego przez Amazon Digital Services, Inc. lub jej spółki zależne (dalej „Amazon”), wyraźnie potwierdzasz, że:

 • w zakresie wszelkich konfliktów między (a) warunkami użytkowania Amazon Appstore lub innymi warunkami, które Amazon określi jako domyślne warunki licencyjne dla użytkownika Amazon Appstore (dalej „Warunki EULA Amazon Appstore”), oraz (b) innymi warunkami i zasadami w niniejszych Warunkach, Warunki EULA Amazon Appstore stosuje się w odniesieniu do Twojego korzystania z Platformy i można je pobrać z Amazon Appstore; oraz
 • Amazon nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do przestrzegania lub nieprzestrzegania przez TikTok lub Ciebie (albo innego użytkownika) niniejszych Warunków lub Warunków EULA Amazon Appstore.

Google Play. Poprzez pobranie Platformy z Google Play (lub jego następców prawnych), obsługiwanego przez Google, Inc. bądź jej spółki zależne (dalej „Google”), wyraźnie potwierdzasz, że: 

 • w zakresie wszelkich konfliktów między (a) warunkami użytkowania Google Play oraz Polityki biznesowej i programowej Google Play lub innymi warunkami, które Google określi jako domyślne warunki licencyjne dla użytkownika dla Google Play (dalej „Warunki Google Play”), oraz (b) innymi warunkami i zasadami w niniejszych Warunkach, Warunki Google Play stosuje się w odniesieniu do korzystania z Platformy i można je pobrać z Google Play; oraz
 • niniejszym potwierdzasz, że Google nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do przestrzegania lub nieprzestrzegania przez TikTok lub przez Ciebie (albo innego użytkownika) niniejszych Warunków lub Warunków Google Play.