Mahitungod

Ang TikTok mao ang nag-unang destinasyon sa mugbong-porma nga bidyo sa mobile.

Ang TikTok mao ang nag-unang destinasyon sa mugbong-porma nga bidyo sa mobile.

Ang among misyon mao ang paghatag gahom ug pagpaambit sa imahinasyon sa kalibutan, kahibalo, ug mga gutlo nga mahinungdanon. Ang plataporma maoy usa ka pinuy-anan sa mamugnaong ekspresyon pinaagi sa mga bidyo nga nagmugna og, tim-os, madasigon, ug malipayong kasinatian.

Ang TikTok adunay mga buhatan sa tibuok kalibutan lakip sa Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul, ug Tokyo.