Hiệu ứng

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là thúc đẩy xây dựng môi trường ứng dụng tích cực, nơi mọi người đều cảm thấy an toàn và thoải mái. Hãy tìm hiểu thêm về những cài đặt cho phép bạn kiểm soát trải nghiệm TikTok của mình.

  • Tài khoản cá nhân sẽ cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu theo dõi, tuy nhiên ngay cả với tài khoản công khai, bạn cũng có thể kiểm soát việc ai có thể gửi tin nhắn cho bạn. Tìm hiểu cách thực hiện
  • Bạn cũng có thể chặn vĩnh viễn một người dùng khác trong việc xem nội dung của bạn hoặc gửi tin nhắn cho bạn. Tìm hiểu cách thực hiện
  • Nếu bạn cảm thấy ai đó đang quấy rối bạn hoặc có hành vi không phù hợp, hãy báo cáo họ để đội ngũ kiểm duyệt của chúng tôi có thể xem xét và thực hiện hành động thích hợp. Tìm hiểu cách thực hiện
  • Tài khoản cá nhân sẽ cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu theo dõi, tuy nhiên ngay cả với tài khoản công khai, bạn cũng có thể kiểm soát việc ai có thể gửi tin nhắn cho bạn. Tìm hiểu cách thực hiện
  • Bạn cũng có thể chặn vĩnh viễn một người dùng khác trong việc xem nội dung của bạn hoặc gửi tin nhắn cho bạn. Tìm hiểu cách thực hiện
  • Nếu bạn cảm thấy ai đó đang quấy rối bạn hoặc có hành vi không phù hợp, hãy báo cáo họ để đội ngũ kiểm duyệt của chúng tôi có thể xem xét và thực hiện hành động thích hợp. Tìm hiểu cách thực hiện