Công cụ

Thiết lập một môi trường ứng dụng tích cực nơi mà mọi người cảm thấy an toàn và thoải mái là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hãy tìm hiểu thêm về các cài đặt cho phép bạn kiểm soát những trải nghiệm của mình trên TikTok.

 • Việc chọn cài đặt tài khoản của bạn ở chế độ riêng tư sẽ cho phép bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối người theo dõi và hạn chế nội dung bạn đã tải lên chỉ dành cho những người theo dõi.PTìm hiểu cách thực hiện

 • Ngay cả với tài khoản riêng tư, hãy lưu ý rằng thông tin hồ sơ của bạn – bao gồm ảnh đại diện, tên người dùng và tiểu sử – sẽ hiển thị cho tất cả người dùng. Vui lòng không bao gồm các thông tin cá nhân trong hồ sơ của bạn; bạn có thể chắc chắn hồ sơ của mình đã sẵn sàng trực tuyến bằng cách chỉnh sửa trang hồ sơ của bạn. Tìm hiểu cách thực hiện

 • Việc bật Chế độ Hạn chế là tùy chọn ở cấp độ cài đặt tài khoản nhằm giới hạn sự xuất hiện của những nội dung có thể không phù hợp với tất cả các đối tượng.Tìm hiểu cách thực hiện

 • Đôi khi, việc giới hạn lượng thời gian sử dụng trực tuyến sẽ rất hữu ích. Khi cài đặt Quản lý Thời gian Màn hình được bật, chúng tôi sẽ giúp bạn giới hạn việc sử dụng ứng dụng trong 2 giờ. Tìm hiểu cách thực hiện

 • Bạn nên chọn mật khẩu có khả năng bảo mật cao cho bất kỳ tài khoản trực tuyến nào, hãy bảo vệ mật khẩu của bạn khỏi những thứ như trang web của bên thứ ba, và đảm bảo sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các dịch vụ khác nhau. Nếu bạn nghi ngờ tài khoản TikTok của mình có khả năng đã bị xâm nhập, bạn có thể thay đổi mật khẩu hoặc liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.Tìm hiểu cách thực hiện

 • Kết hợp đôi (duet) có thể là cách thú vị để tạo video với một người dùng khác, tuy nhiên bạn sẽ nắm quyền kiểm soát: chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tùy chọnquyết định xem ai có thể kết hợp với bạn (mọi người, bạn bè hoặc không ai cả). Tìm hiểu cách thực hiện

 • Ai là người được phép nhận xét các video của bạn? Bạn là người quyết định!Tìm hiểu cách thực hiện

 • Nếu bạn bắt gặp một video có nội dung mà bạn không thích, bạn có thể nhấn và giữ video đó để hiển thị tùy chọn, và hiển thị ít dạng video đó hơn trong tương lai. Tìm hiểu cách thực hiện

 • Đối với tài khoản riêng tư, chỉ những người dùng đã được bạn đã chấp nhận là người theo dõi mới có thể xem nội dung của bạn, tuy nhiên bạn cũng có thể lựa chọn cài đặt một video cụ thể ở chế độ riêng tư. Các video riêng tư sẽ chỉ hiển thị dành riêng cho bạn, và bạn có thể lựa chọn cài đặt này khi bạn tải video lên lần đầu – hoặc sau khi video đã được tải lên. Tìm hiểu cách thực hiện

 • Bạn nên chọn mật khẩu có khả năng bảo mật cao cho bất kỳ tài khoản trực tuyến nào, hãy bảo vệ mật khẩu của bạn khỏi những thứ như trang web của bên thứ ba, và đảm bảo sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các dịch vụ khác nhau. Nếu bạn nghi ngờ tài khoản TikTok của mình có khả năng đã bị xâm nhập, bạn có thể thay đổi mật khẩu hoặc liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp Tìm hiểu cách thực hiện

 • Tài khoản cá nhân sẽ cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu theo dõi, tuy nhiên ngay cả với tài khoản công khai, bạn cũng có thể kiểm soát việc ai có thể gửi tin nhắn cho bạn. Tìm hiểu cách thực hiện

 • Bạn cũng có thể chặn vĩnh viễn một người dùng khác trong việc xem nội dung của bạn hoặc gửi tin nhắn cho bạn. Tìm hiểu cách thực hiện

 • Nếu bạn cảm thấy ai đó đang quấy rối bạn hoặc có hành vi không phù hợp, hãy báo cáo họ để đội ngũ kiểm duyệt của chúng tôi có thể xem xét và thực hiện hành động thích hợp. Tìm hiểu cách thực hiện