Tài nguyên

Chúng tôi làm việc với các tổ chức an toàn trên khắp thế giới để giúp bạn có được trải nghiệm trực tuyến an toàn và đầy đủ thông tin. Hãy tìm hiểu thêm về những tài nguyên có thể hữu ích cho bản thân, bạn bè và các thành viên gia đình bạn.

Đối với người nào đó đang gặp phải khó khăn thì một số điện thoại khẩn cấp là cần thiết. Đối với người dùng ở Việt Nam, khi gặp khó khăn, bạn có thể gọi các số điện thoại khẩn cấp sau đây:

  • 112: Yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc
  • 113: Gọi công an, cảnh sát liên quan tới an ninh trật tự
  • 114: Gọi phòng cháy chữa cháy, cứu nạn trong nhiều trường hợp
  • 115: Gọi cấp cứu

Đối với người nào đó đang gặp phải khó khăn thì một số điện thoại khẩn cấp là cần thiết. Đối với người dùng ở Việt Nam, khi gặp khó khăn, bạn có thể gọi các số điện thoại khẩn cấp sau đây:

  • 112: Yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc
  • 113: Gọi công an, cảnh sát liên quan tới an ninh trật tự
  • 114: Gọi phòng cháy chữa cháy, cứu nạn trong nhiều trường hợp
  • 115: Gọi cấp cứu