Tài nguyên

Chúng tôi làm việc với các tổ chức an toàn trên khắp thế giới để giúp bạn có được trải nghiệm trực tuyến an toàn và đầy đủ thông tin. Hãy tìm hiểu thêm về những tài nguyên có thể hữu ích cho bản thân, bạn bè và các thành viên gia đình bạn.

  • Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ việc thực thi pháp luật, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và quyền sử dụng của người dùng của chúng tôi.
  • TikTok sẽ tiến hành đánh giá các yêu cầu khẩn cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể. Nếu chúng tôi nhận được thông tin khiến chúng tôi tin rằng có trường hợp khẩn cấp liên quan đến nguy cơ tử vong hoặc thương tích thể chất nghiêm trọng đối với một người, chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cần thiết để ngăn chặn tổn hại đó, theo sự cho phép của pháp luật hiện hành.
  • Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.tiktok.com/vi/law-enforcement/
  • Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ việc thực thi pháp luật, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và quyền sử dụng của người dùng của chúng tôi.
  • TikTok sẽ tiến hành đánh giá các yêu cầu khẩn cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể. Nếu chúng tôi nhận được thông tin khiến chúng tôi tin rằng có trường hợp khẩn cấp liên quan đến nguy cơ tử vong hoặc thương tích thể chất nghiêm trọng đối với một người, chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cần thiết để ngăn chặn tổn hại đó, theo sự cho phép của pháp luật hiện hành.
  • Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.tiktok.com/vi/law-enforcement/