Trung tâm An toàn

Sứ mệnh của TikTok là ghi lại và trình diễn sự sáng tạo, kiến thức và những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của thế giới. Là cộng đồng toàn cầu thúc đẩy khả năng sáng tạo và trình diễn, việc người dùng cảm thấy an toàn và thoải mái trong cộng đồng này có ý nghĩa quan trọng. Các chính sách và công cụ của chúng tôi được phát triển để thúc đẩy môi trường tích cực, an toàn cho cộng đồng, và chúng tôi tin rằng người dùng sẽ tôn trọng và tận dụng những biện pháp này để giữ cho TikTok luôn thú vị và vui vẻ với mọi người.