Trung tâm An toàn

Sứ mệnh của TikTok là lưu trữ và lan toả sự sáng tạo cùng những khoảnh khắc đáng nhớ của người dùng. Với mục tiêu trở thành một cộng đồng quốc tế hướng đến sự sáng tạo và thể hiện, chúng tôi luôn chú trọng cảm giác an toàn và thoải mái của người dùng tại cộng đồng. Các chính sách và công cụ tiện ích của chúng tôi được phát triển nhằm thúc đẩy xây dựng một môi trường tích cực và an toàn cho cả cộng đồng, đồng thời tin rằng mọi người dùng sẽ tôn trọng và tuân thủ những quy tắc này để giữ gìn một TikTok vui tươi và cởi mở với tất cả mọi người.