Về TikTok

TikTok là một cộng đồng video ngắn trên điện thoại di động. Nhiệm vụ của chúng tôi là nắm bắt và trình diễn sự sáng tạo, kiến thức và những khoảnh khắc quan trọng của thế giới trực tiếp từ điện thoại di động. TikTok cho phép mọi người trở thành nhà sáng tạo và khuyến khích người dùng chia sẻ niềm đam mê và thông điệp đầy sáng tạo của họ thông qua các video.