Skip to main content

TikTok Centrum Przejrzystości

Nasze zobowiązania

Misją TikToka jest inspirowanie twórczości i niesienie radości. Żarliwie pragniemy pozyskać zaufanie naszej społeczności. Dążymy do tego odpowiedzialnie, sprawiedliwie i otwarcie.

Sprawozdania

TikTok regularnie publikuje sprawozdania o przejrzystości, aby wyraziście pokazać, w jaki sposób realizujemy Zasady naszej społeczności i udzielać odpowiedzi na żądania organów ścigania o informacje, żądania władz o usuwanie treści oraz domagania się o usuwanie utworów stanowiących własność intelektualną. Wyjaśniamy tutaj, w jaki sposób staramy się utrzymać bezpieczny i zarazem rozrywkowy charakter TikToka.

Dowiedz się więcej
reports

Ośrodki przejrzystości i odpowiedzialności

W Ośrodkach Przejrzystości i Odpowiedzialności TikToka zaproszeni goście mają okazję dowiedzieć się, w jaki sposób moderujemy treści i zalecamy je, jak zabezpieczamy naszą platformę i chronimy prywatność. Ponadto odwiedzający mogą się zapoznawać z kodem źródłowym i dowiadywać się, jak działa algorytm TickToka.

Z powodu pandemii koronawirusa obecnie oferujemy wirtualne zwiedzanie aby udostępnić choć część wrażeń. Z przyjemnością powitamy gości w Ośrodkach przejrzystości i odpowiedzialności w Dublinie, Los Angeles i Waszyngtonie.

Dowiedz się więcej
reports

TikTok i ByteDance

TikTok jest sztandarowym produktem ByteDance Ltd., globalnej firmy technologicznej zawiadującej wieloma platformamy, które informują, uczą, zabawiają i inspirują odwiedzających w wielu środowiskach językowych, kulturowych i geograficznych. Firma zatrudnia 110 000 pracowników i ma siedziby w ponad 30 krajach.

TikTok został wprowadzony w maju 2017 r. i odtąd jest wiodącym docelowym adresem internetowym dla użytkowników krótkich filmów wideo. TikTok pozwala każdemu znaleźć środowisko o podobnych do swoich zainteresowaniach, możliwość dania wyrazu swojej kreatywności i odkrywać świat wokół siebie. Jako platforma o światowym zasięgu TikTok jest obecny na większości głównych rynków za wyjątkiem Chin, gdzie ByteDance oferuje inną platformę dla krótkich filmów wideo pod nazwą Douyin. TikTok jest firmą globalną i ma siedziby w Los Angeles, Dolinie Krzemowej, Nowym Jorku, Dublinie, Londynie, Paryżu, Berlinie, Dubaju, Singapurze, Dżakarcie, Seulu i Tokio.

TikTok prowadzi działalność handlową poprzez spółki zależne od koncernu ByteDance Ltd., w którym mają udziały globalni inwestorzy, m.in. Coatue, General Atlantic, KKR, Sequoia Capital, Susquehanna International oraz Softbank.

Zobowiązanie TikToka do poszanowania praw człowieka

Technologia jest ważną częścią praw człowieka. Z TikToka na całym świecie korzysta ponad miliard ludzi z różnych grup etnicznych, o różnych orientacjach, pochodzeniu i doświadczeniach życiowych. Jako globalna firma rozrywkowa, TikTok ma obowiązek zadbać o to, aby nasza społeczność była traktowana z należytą godnością i szacunkiem.
Przestrzeganie praw człowieka oznacza wspólną odpowiedzialność: po stronie rządów za ochronę praw człowieka, natomiast firm, w tym TikToka, za poszanowanie tych praw. Respektowanie praw człowieka jest dla TikToka kluczowe w budowaniu oraz utrzymywaniu zaufania wśród swoich pracowników, twórców, reklamodawców i innych osób, które angażują się w działalność firmy.
Nasze zasady wywodzą się z Międzynarodowej Karty Praw Człowieka (obejmującej Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz Deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy), a także z Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. W ramach naszego zobowiązania będziemy dokładać wysiłków na rzecz poszanowania praw człowieka we wszystkich obszarach naszej działalności oraz stosować się do obowiązujących przepisów prawa i regulacji mających na celu ochronę praw człowieka we wszystkich miejscach na świecie, w których prowadzimy działalność. Będziemy stale analizować nasze działania w celu identyfikacji, oceny i eliminacji istotnych zagrożeń dla praw człowieka, angażować kluczowych interesariuszy oraz ustalać priorytety w kluczowych obszarach, w których mamy największe możliwości wywierania pozytywnego wpływu.

Archiwum sprawozdań dotyczących przejrzystości