Skip to main content

មជ្ឈមណ្ឌលតម្លាភាព TikTok

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង

នៅ TikTok បេសកកម្មរបស់យើងគឺបំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងនាំមកនូវភាពរីករាយ។ យើងមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលបានទំនុកចិត្តពីសហគមន៍របស់យើង ហើយខិតខំកសាងប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ សមធម៌ និងដោយបើកចំហ។

របាយការណ៍

TikTok ផ្សព្វផ្សាយជាទៀងទាត់នូវរបាយការណ៍តម្លាភាព ដើម្បីផ្តល់នូវភាពមើលឃើញពីរបៀបដែលយើងរក្សាគោលការណ៍ណែនាំសហគមន៍របស់យើង និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំព័ត៌មានសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ សំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការដកចេញខ្លឹមសារ និងសំណើរសុំដកចេញកម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា។ ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងមានបំណងរក្សា TikTok ឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងជាកន្លែងកម្សាន្ត។

ស្វែងយល់បន្ថែម
reports

មជ្ឈមណ្ឌលតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព

នៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពសកលរបស់ TikTok ភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញ មានឱកាសស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងសម្របសម្រួល​ និងណែនាំខ្លឹមសារ ធានាសុវត្ថិភាពថ្នាលរបស់យើង និងការពារឯកជនភាពរបស់ប្រជាជន។ លើសពីនេះ ទស្សនិកជនអាចពិនិត្យមើលកូដប្រភព និងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលក្បួនគណនា របស់ TikTok ដំណើរការ។

ស្វែងយល់បន្ថែម
reports

TikTok និង ByteDance

TikTok គឺជាផលិតផលដ៏ល្បីរបស់ ByteDance Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសកលដែលដំណើរការថ្នាលមាតិកាជាច្រើនដោយផ្តល់ព័ត៌មាន ការអប់រំ កម្សាន្ត និងការបំផុសគំនិតមនុស្ស សម្រាប់ភាសា វប្បធម៌ និងភូមិសាស្ត្រជាច្រើន។ ក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកចំនួន ១១០.០០០ នាក់ដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសជាង ៣០។

TikTok បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ហើយមានទិសដៅឈានមុខគេសម្រាប់វីដេអូចល័តទម្រង់ខ្លី។ TikTok ជួយប្រជាជនស្វែងរកសហគមន៍តាមរយៈចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នា ដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវផ្ទាំងក្រណាត់សម្រាប់គូរគំនូរដើម្បីបង្ហាញពីភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ និងស្វែងរកពិភពលោកជុំវិញពួកគេ។ ជាវេទិកាសកល TikTok លាតសន្ធឹងលើទីផ្សារសំខាន់ៗភាគច្រើន លើកលែងតែប្រទេសចិន ដែល ByteDance ផ្តល់នូវកម្មវិធីវីដេអូទម្រង់ខ្លីផ្សេងគ្នាហៅថា Douyin។ TikTok មានការិយាល័យនៅទូទាំងពិភពលោក រួមមាននៅ Los Angeles, Silicon Valley, New York, Dublin, London, Paris, Berlin, Dubai, Singapore, Jakarta, Seoul និង Tokyo។

TikTok ធ្វើអាជីវកម្មតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ByteDance Ltd. ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយវិនិយោគិនស្ថាប័នសកលរួមមាន Coatue, General Atlantic, KKR, Sequoia Capital, Susquehanna International និង Softbank។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ TikTok ចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស

បច្ចេកវិទ្យាជាច្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្ស។ TikTok មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជាង ១ពាន់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក ដែលតំណាងឱ្យជាតិសាសន៍ ការតម្រង់ទិស សាវតា និងបទពិសោធន៍ជីវិតផ្សេងៗគ្នា។ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនកម្សាន្តពិភពលោក TikTok មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថា សហគមន៍របស់យើងទទួលបានការប្រព្រឹត្តប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងការគោរពជាមូលដ្ឋាននៅលើវេទិការបស់យើង។
ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានចែករំលែក៖ ខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស TikTok និងធុរកិច្ចផ្សេងទៀត មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះ។ ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺចាំបាច់សម្រាប់ TikTok ក្នុងការកសាង និងរក្សាទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមបុគ្គលិករបស់យើង អ្នកបង្កើត អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។
ទស្សនវិជ្ជារបស់យើងគឺផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស (ដែលរួមមានសេចក្តីប្រកាសជាសកល ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការអន្តរជាតិផ្នែកពលកម្ម ស្តីពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន និងសិទ្ធិនៅកន្លែងធ្វើការ) និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីធុរកិច្ច និងសិទ្ធិមនុស្ស។ ជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង យើងនឹងខិតខំគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងធុរកិច្ចរបស់យើង ហើយនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ដែលមានបំណងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស នៅទីកន្លែងដែលយើងធ្វើធុរកិច្ចនៅទូទាំងសកលលោក។ យើងនឹងវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីកំណត់ វាយតម្លៃ និងដោះស្រាយហានិភ័យសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗ ចូលរួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ និងកំណត់អាទិភាពលើផ្នែកសំខាន់ៗដែលយើងមានឱកាសដ៏អស្ចារ្យបំផុតដើម្បីមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន។

បច្ចុប្បន្នភាពតម្លាភាព