Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#yinsen

1.2M views

Yinsen - Một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Tony sau này, khiến Tony nhận ra mục đích sống của mình, góp phần tạo nên 1 Iron Man bấy giờ. Giá mà anh còn sống thì Tony đã có thêm 1 người bạn tri kỷ ❤❤❤ #ironman #tonystark #yinsen #robertdowneyjr #mcu #marvel #fyp #foryou #viral
Get TikTok App