Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#sinhton

572.5M views

Trả lời @user1408900394262 cây gì vậy các bác ? #vuduyhoan #diboxuyenvietkhongdong #sinhton #sinhtonvdh
Trả lời @tiktokchimsao.com đi đâu cũng thấy đồ ăn sao mà đói được . Các bạn biết quả gì không ? #vuduyhoan #sinhtoncungvdh #sinhton #survival #vdhsurvival #hoansurvival
Trả lời @vyphuong1482 loại cây giúp các bạn chống đói , giảm đau và mau lành vết dạn xương . #vuduyhoan #hoansurvival #survival #vdhsinhton #sinhton
Trả lời @ngocyen23456 lá và quả chín ăn được . Còn thân và dễ có tính độc nhẹ ko nên ăn . #vuduyhoan #sinhton #sinhtondangcap #sinhtonvdh
Get TikTok App