Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2023 TikTok

#rj44

1.2M views

#ganpatibappa #itelkhelkabaddi #sabkatimeaagaya #cleanindiachallenge #tranding #rj44 #kirar44 #viral created by 🅡🅐🅙🅐👑 with ʍʊҡɛsɦ քaʀʍaʀ 's original sound - ʍʊҡɛsɦ քaʀʍaʀ
RJ44 (RJP17-1-1-1-3-2-4-1 ) เป็นข้าว
เจ้าขาวพื้นนุ่ม ต้นเตี้ย อายุสั้น เป็นข้าว
สายพันธุ์ปรับปรุงขึ้นภายในสถานีวิจัย
รวมใจพัฒนาความรู้ จ.ปทุมธานี
ข้าวเจ้าไม่ไวแสง (พื้นนุ่ม)
ทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ไม่หักล้มง่าย
ความสูงของต้น 95 เซนติเมตร
ใบเดี่ยว รูปแถบ แผ่นใบมีขน ใบสี
เขียวอ่อน ใบธงตั้งตรง
จำนวนรวงต่อกอ 23 รวง การแตก
ระแง้ถี่ คอรวงสั้น รวงยาว 26.5
เซนติเมตร
เปลือกเมล็ดสีฟาง มีขน ไม่มีหาง
ข้าวสารสีใส น้ำหนักข้าวเปลือก 1,000
เมล็ด 26.75 กรัม จำนวนเมล็ดต่อรวง
280 เมล็ด
อายุเก็บเกี่ยว 95-100 วัน
ต้านทานโรคไหม้ปานกลาง
มีปริมาณอมิโลส ร้อยละ 15.05 ค่า
การสลายตัวในด่างเท่ากับ 7.0
111
#RJ44 #ม่วยข้าวปลูก #ข้าวปลูกชัยนาท
Get TikTok App