Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#pokharanepal🇳🇵

8.8M views

#perati_misaudoi_jauna_maya #afterplyfutsal⚽️ #pokharanepal🇳🇵 #laajlaagyomylord🙈🙈🙈
#duet with @sameer.paudel thank you so much everyone🙏 for your love and supporting #pokharanepal🇳🇵 #keepsupportingme💓
होम सेल्फ क्वारेन्टाइन मा बसेको आज चौथो दिन #😫 पीडामा छु र पनि यो मनलाई सान्तवना दिनको निमित्त #tiktok मा समय व्यथित गर्दै #pokharanepal🇳🇵 #😊
Get TikTok App