Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#ocmongtay

4.6M views

Ốc móng tay trên đá #razorshell #ocmongtay #anuong #kenhamthuc #amthuctrunghoa
#ocmongtay #batoc #oc #bat #batoc lại đi bắt ốc móng tay nữa
#stitch với @Khoa Ơi ✅ Ai Mê Hải Sản ạ? #haisan #ốc #ocmongtay #ochuong #hàu #hausua #ocbuouden #ancungtiktok #vuicungkhoa #nghêu #vanvatbietnoi
Get TikTok App