#nguocchieuthegioi

23.8M views

Kim đồng hồ luôn đi từ phải sáng trái, đôi khi cứ như thế lại thật nhàm chán nhỉ? Thử một lần làm #nguocchieuthegioi xem nào, đảo ngược mọi quy luật tự nhiên, biết đâu nhiều điều hay ho và mới mẻ sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm cũng như niềm cảm hứng mới đấy!

Get TikTok App