Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#luuhaonhien

3.8M views

“Ngày xưa sao ông tán được bà hay vậy” “Bậy, bà mày theo đuổi ông mấy năm trời liền ông mới đổ đó con.” #luuhaonhien #刘昊然 #bienhinh #soaica
Get TikTok App