Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#khô_xơ

10.3K views

Tiền thì em thiếu nhưng chủ yếu vẫn là combo trị #rụngtoc #hói #khô_xơ 
Trả lời @khongcoten630 🌟𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐨́𝐜 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐃𝐚̀𝐢 - 𝐇𝐞̂́𝐭 𝐑𝐮̣𝐧𝐠 - 𝐌𝐞̂̀𝐦 𝐌𝐮̛𝐨̛̣𝐭 !!!🌟 #rụng_tóc #khô_xơ
NÓI KO VỚI #TÓC_RỤNG , #KHÔ_XƠ , #CHẺ_NGỌN , KÍCH THÍCH MỌC TÓC SAU 3 TUẦN
Get TikTok App