Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#hasashin

43.1K views

Cũng lâu rồi không phá người rùi nhỉ 😌 nhớ Sài gòn gheeee #riseas1dancecomp #DanceAwesome #tiktokdance #breakdance #dnobi #Hasashin #27072019
Get TikTok App