Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2023 TikTok

#duteगर्नुहुन्छ

125.4K views

#nirajghimire23 #challange जसले #duteगर्नुहुन्छ उहाँलाई २०० #likeगर्छु है अनि जसले मेरो video मा Comant गर्नुहुन्छ उहाँलाई 50like गर्नेछु like to like created by niroj ghimire with niroj ghimire's original sound
Reply to @prakashbhattarai963 #nirajghimire23 म उदाउँदै छु खाना बनाएर राख्नु है#duet #duteगर्नुहुन्छ #likeगर्छु
Get TikTok App