Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2023 TikTok

#denziman

705K views

Tình hình là lâu lâu coi lại thấy hay nên reup đó mọi người ^^. Super Sentai Hero Getter 2016 là bài hát kết thúc đặc biệt kỷ niệm 2.000 tập phim của series Super Sentai cũng như sự crossover giữa 2 chiến đội Zyuohger và Gokaigers. Đây là một phiên bản cập nhật của Super Sentai Hero Getter gốc, có thêm tất cả các đội sau Gokaiger đến Zyuohger trong lời bài hát. Phiên bản 2016 chia làm 2 phần hai phần cho tập thứ 1999 và 2000 của toàn bộ series Super Sentai. Lời bài hát liệt kê các phiên bản năm người của 40 đội Super Sentai đầu tiên (trừ Sun Vulcan, Abaranger và Go-Busters, tất cả đều có ít hơn năm người). Phần đầu có 20 đội Super Sentai đầu tiên (Gorenger - Carranger) và phần sau có 20 đội Super Sentai tiếp theo (Megaranger - Zyuohger). SUPER SENTAI HERO GETTER 2016 PART. 01, ENDING THEMES FOR THE 1999TH EPISODES #SuperSentai #Ending #Song #enterminhle #entertoku #entersentai #chienbinhbido #SuperSentaiHeroGetter2016 #Gorenger #Dengekitai #FeverJ #Denziman #SunVulcan #GoggleV #Dynaman #Bioman #Changeman #Flashman #Maskman #Liveman #Turboranger #Fiveman #Jetman #Zyuranger #Dairanger #Kakuranger #Ohranger #Carranger Vietsub of TFF. created by ENTER TOKU with ENTER TOKU's nhạc nền - ENTER TOKU
Tình hình là lâu lâu coi lại thấy hay nên reup đó mọi người ^^.

Super Sentai Hero Getter 2016 là bài hát kết thúc đặc biệt kỷ niệm 2.000 tập phim của series Super Sentai cũng như sự crossover giữa 2 chiến đội Zyuohger và Gokaigers.

Đây là một phiên bản cập nhật của Super Sentai Hero Getter gốc, có thêm tất cả các đội sau Gokaiger đến Zyuohger trong lời bài hát.

Phiên bản 2016 chia làm 2 phần hai phần cho tập thứ 1999 và 2000 của toàn bộ series Super Sentai.

Lời bài hát liệt kê các phiên bản năm người của 40 đội Super Sentai đầu tiên (trừ Sun Vulcan, Abaranger và Go-Busters, tất cả đều có ít hơn năm người).

Phần đầu có 20 đội Super Sentai đầu tiên (Gorenger - Carranger) và phần sau có 20 đội Super Sentai tiếp theo (Megaranger - Zyuohger).

SUPER SENTAI HERO GETTER 2016 PART. 01, ENDING THEMES FOR THE 1999TH EPISODES
#SuperSentai #Ending #Song #enterminhle #entertoku #entersentai #chienbinhbido #SuperSentaiHeroGetter2016 #Gorenger #Dengekitai #FeverJ #Denziman #SunVulcan #GoggleV #Dynaman #Bioman #Changeman #Flashman #Maskman #Liveman #Turboranger #Fiveman #Jetman #Zyuranger #Dairanger #Kakuranger #Ohranger #Carranger Vietsub of TFF.
Get TikTok App