Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#dạytiengviet

2.1M views

#dạytiengviet cho sensei ❤️❤️🇯🇵🇻🇳
#giảng_viên #giảng_viên_đhtdmu #dạytiengviet #越南語 #上课 cứ chuyển mùa là y như rằng giọng như vịt 😂😂😂
Get TikTok App