Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#banhtroibanhchay

247K views

Hôm nay là Tết Hàn Thực, mọi người ăn bánh trôi chưa? #tethanthuc #AnCungTikTok #Koicookneat #banhtroinuoc #bánhtrôi #tethanthuc2022 #banhtroibanhchay
#tethanthuc #madebyme #banhtroibanhchay tết Hàn Thực làm một chút bánh cho mẹ mang đi làm 😁 các cậu đã làm thử chưaa
#CuLuaThang4 #banhtroibanhchay Ăn bánh trôi nước mà mỏi mồm quá 😂
Get TikTok App