Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2022 TikTok

#bacthaylongtien

10.9K views

Thầy dạy văn lớp t :3#tiktok #gocnhincuocsong #bacthaylongtien
#bacthaylongtien ngáo con nhà bà ngơ 😂😂😂
#bacthaylongtien giọng thật nha m.n
#bacthaylongtien chào bủi ság m.n😘
#bacthaylongtien thời gian ơi xin ngừng trôi chỉ 1s thoy 😌
#bacthaylongtien trông mặt đanh đá thế nhỉ 😅
Get TikTok App