Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#allahask

2M views

❤❤🙏🙏🙏#kuranikerim #hzmuhammedsav #allahask #keşfet #keşfetedüş #ortamısalla #nowaterchallenge #571 #
#allahask #amin #ask #elhamdülillah 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
(Habibim) yoksa sen uzun süre mağarada uykuda kalan Kehf ve Rakiym ashabının halini bizim mucizelerimizden şaşılacak bir şey mi oldu sandın?El-Kehf Suresi 9. Ayet (Kehf: geniş mağara demektir. Rakim ise; uykuya dalanların köylerinin ya da köpeklerinin adıdır. Bir rivayete göre, uykuda kalanların isimlerinin bulunduğu kitabın ismidir.) Hani o zaman genç yiğitler mağaraya sığınmışlardı da: "Ey Rabbimiz!" demişlerdi. "Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bir başarı hazırla."El-Kehf Suresi 10. Ayet Bunun üzerine onları bir mağaranın içinde senelerce uykuda bıraktık ve kendilerini uyuttuk. El-Kehf Suresi 11. Ayet Sonra da onları uyandırdık, (mü'min ve kafir) iki topluluğun hangisi, onların mağarada bekledikleri müddeti daha iyi hesaplamıştır, bilelim diye. El-Kehf Suresi 12. Ayet Şimdi onların kıssalarını sana gerçek olarak anlatalım: Doğrusu onlar Rablerine iman eden birkaç gençtiler. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.El-Kehf Suresi 13. Ayet Onlar kalkıp da (zalim hükümdara karşı) "Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz O'ndan başkasına ilâh demeyiz. (Eğer dersek) muhakkak ki saçma söylemiş oluruz.El-Kehf Suresi 14. Ayet Şu bizim kavmimiz, ALLAH c.c.'dan başka ilâhlar edindiler. Bunlara ibadet etmenin lâzım geldiğine dair açık bir delil getirselerdi ya! Artık ALLAH c.c.'a karşı yalan uydurup iftira edenlerden daha zalim kim olabilir? (dedikleri zaman kalplerini tamamen Hakka bağlamıştık.) El-Kehf Suresi 15. Ayet (Birbirlerine şöyle demişlerdi;) "Madem ki siz kavmimizden ve onların ALLAH c.c.'dan başka tapmakta oldukları putlardan ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki, Rabbiniz size rahmetinden genişlik versin, işinizde de size bir kolaylık hazırlasın." El-Kehf Suresi 16. Ayet #kuranıkerim #kuranıkerimmeali #kura ndanmesajvar #kura ndanayetler #ashab ıkehf #kehfveraki ymashabı #ra kiymashabı #ashabıke hfkıssası #kur andankıssalar #asha bikehf #ashabikehf kissasi #ash abikeyf #allahcc #a llahuakbar # lailaheil lallah #allah ask #allahaski #a llahuekber #allahuekb er☝️ #allah❤️ #kurandanayetl er #kuran mucizesi
Hakikaten insan, varedilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir.İnsan (Dehr) Suresi 1. AyetÇünkü biz insanı (erkek ve dişi suları ile) karışık bir nutfeden yaratmışızdır (Üzerine mükellefiyet yükleyerek) onu deneyeceğiz. Bu yüzden de onun işitmesini ve görmesini sağladık. İnsan (Dehr) Suresi 2. AyetŞüphesiz Biz ona, hakikat yolunu gösterdik. Buna, kimi (mü'min olur) şükreder. Kimisi de kafir olup nankörlük eder. İnsan (Dehr) Suresi 3. AyetÇünkü Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve çılgın alevli Cehennem ateşini hazırladık.İnsan (Dehr) Suresi 4. AyetŞüphesiz iyi insanlar, (Cennette) katığı kâfur olan kadehten meşrubat içeceklerdir.İnsan (Dehr) Suresi 5. Ayet(O şaraba katılmış olan kâfur) ancak ALLAH c.c.'ın kullarının diledikleri yere kolayca akıttıkları, diledikleri zaman içtikleri bir kaynaktır.İnsan (Dehr) Suresi 6. Ayet(Cennetlik olan salih kimseler, dünyada) verdikleri sözlerini yerine getirirler ve azabı salgın bir gün olan (kıyametten) korkarlar. İnsan (Dehr) Suresi 7. Ayetİçleri çektiği halde, yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire, O'nun sevgisi için seve seve yedirirler.İnsan (Dehr) Suresi 8. Ayet(Sonra onlara şöyle derler: )"Size ancak ALLAH c.c. rızası için yediriyoruz. Bunun için sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz."İnsan (Dehr) Suresi 9. Ayet"Çünkü biz, suratları astırdıkça astıran kıyamet gününde Rabbimizden korkarız."İnsan (Dehr) Suresi 10. AyetALLAH c.c.'da onları, o günün azabından korur ve yüzlerine bir nur, neşe verir.İnsan (Dehr) Suresi 11. AyetSabırlarına karşılık olarak da bir Cennet ve (giyecekleri) bir ipek lütfeder.İnsan (Dehr) Suresi 12. AyetOrada tahtlara yaslanırlar. Orada ne bir güneş ve ne de bir soğuk görürler.İnsan (Dehr) Suresi 13. Ayet(O Cennette) meyve ağaçlarının gölgeleri, üzerlerine sarkmış ve onların da koparılması kolaylaştırmıştır.İnsan (Dehr) Suresi 14. AyetOnlara (hizmet için) etraflarında gümüş kaplar ve billur taslar dolaştırılır.İnsan (Dehr) Suresi 15. Ayet#kuranıkerim #kuranıkerimmeali #insansuresi #insan #birn utfeinsan #öğüt #c ennetcehennem #azapm ukafat #allahas k #all ahaitaat #allaha iman #insanay ükletilena llahaitaat
Ad kavmine de kardeşleri (kendilerinden) Hûd'u gönderdik:"Ey milletim! ALLAH c.c.'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka hiç bir ilâhiniz yoktur. Hâlâ (azabından) korkmayacak mısınız?" dedi.Â'raf Suresi 65. Ayet Kavmin ileri gelenlerinden kafir bir topluluk şöyle cevap verdi:"Gerçekten biz senin beyinsiz olduğunu görüyor ve seni yalancılardan sayıyoruz."Â'raf Suresi 66. Ayet (Bunun üzerine Hûd):"Ey milletim! Ben beyinsiz değil, Alemlerin Rabbinin peygamberiyim."Â'raf Suresi 67. Ayet "Size Rabbimin emirlerini bildiriyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm." Â'raf Suresi 68. Ayet ''Sizi (ALLAH c.c.'ın azabıyla) korkutmak için aranızdan bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesine mi şaşıyorsunuz? Düşünün ki O, sizi Nuh kavminden sonra hükümdarlar yaptı ve yaratılış bakımından sizi, onlardan daha üstün kıldı. O halde ALLAH c.c.'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa erişebilirsiniz'' dedi. Â'raf Suresi 69. Ayet (Kavmindeki kâfirler) Hûd'a: "Sen yalnız ALLAH c.c.'a kulluk etmemiz, atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit ettiğin (azaba) uğrat'' dediler. Â'raf Suresi 70. Ayet Hûd: "Hiç şüphesiz artık Rabbinizin azab ve öfkesini hak ettiniz. ALLAH c.c.'ın kendileri için hiç bir delil indirmediği, adlarını da kendinizin ve atalarınızın koyduğu tanrılar hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Artık bekleyin. Şüphesiz bende sizinle beraber (onu) bekleyenlerdenim'' dedi.Â'raf Suresi 71. Ayet Nihayet onu ve beraberindeki (iman eden)leri rahmetimizle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayıp iman etmeyenlerin ise kökünü kestik. Â'raf Suresi 72. Ayet#kuranıkerim #kuranıkerimmeali #aye t #ibret #kurandan mesajv ar #kur andanayetler #huda leyhisselam #peyg amberkıssaları #k urankıssaları #adka vmi #hudkavmi #h udpeygambe r #peygamb erkıssası #pey gamberkıssalarında ibret #allahaski #allah #all ahuakbar #l ailahei llallah #alla hask #allahuekber #allahuek ber☝️ #allahu ekber🤲🌹🕋 #hz muhammedsav
Get TikTok App