Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#_noo_

287.7K views

Icon lịch sử thứ 10 là cảm xúc khi bạn biết bạn bị nhiễm Virut Corona =)) #_noo_ #blackse_team #tiemkhautrang #billieeilish
#pov :"Chỉ vì muốn trả thù chuyện xưa mà ả đã hạ sát biết bao nhiêu mạng người. Nhưng tại sao Y/N lại đi tù thay cho ả ta?"#_noo_ #🍀lta_team #jisoo
#pov : " Cô là Phác Thái Anh đúng không?, cô mau quay về đi. Y/N vì cô mà mất mạng rồi kìa... " #_noo_ #🍀lta_team #rosé
Get TikTok App