Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#2월6일

211.2K views

오늘만을 기다렸다! 2월 6일은 무슨날!? 바로!~바로~! 나의(혜빈) 생일!! "엄마 , 아빠 저를 이 멋진 세상에 태어나게 해주셔서 감사합니다!(꾸벅) (부끄)부끄럽지만 사랑 합니다!"  "2월생이신 분들 생일 축하드려요!" 🎇✨🎆 #생일 #2월6일
#2월6일 #♡☆♡☆💖💖💖💖💞 #☆☆ hnay may chi em di chua cau may man binh an moi dieu tot dep cv gap nhieu thuan loi
Get TikTok App