Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

© 2022 TikTok

#121km

47.4K views

#bike #R15 #121km #speed #jaffna_podiyan #pointpedroking #vj #100k #trinco #
Replying to @ujjwaladhikari001 पछुतो त तिमीलाई एकदिनपक्कै पनि हुने छ ! तरविडम्बना त्यो पलतिमीलाई भुलीसकेको हुनेछु!#pro_rider#moo d_off#121 km/hou r#Dolakha #ex cavator_operator🥰🥰🥰
Get TikTok App