Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2022 TikTok

#필무드

20.4K views

저는 #대형카페 러버..❤️‍🔥 완전 평일에가서 전세가능한 #파주 #필무드 카페 ☕️ 이제 진짜 겨울인가봐요..🙂🤍❄️ #틱톡미식회 #띠혜의맛집탐방 #fyp #cafe #paju
#필무드 예쁜🌼만발.#데이지꽃 예쁘당. ㅎㅎㅎ
#5월 26일에 #필무드 가서 #사진찍기 .. 26 #tháng5 đi đến #quáncàphê chụp #hoacúcdại ., hoa thì ít nhưng người thì nhiều., không còn chỗ chụp
Get TikTok App